Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Stowarzyszenia

Redakcja

NOWY SĄCZ:

AIESEC POLSKA KOMITET LOKALNY NOWY SĄCZ, ul. Zielona 27 /pok. 16b/, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-44-99-196, www.nowysacz.aiesec.pl

AKADEMIA SAMORZĄDNOŚCI- STOWARZYSZENIE GIMNAZJALNYCH SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH, ul. Szkolna 7, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-441-26-10.

FEDERACJA KONSUMENTÓW ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU, ul. Jagiellońska 18, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-444-13-13, www.federacjakonsumentow.pl

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE, Plac Kolegiacki 2, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-449-06-90.

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ, Pl. Św. Kazimierza 3, Nowy Sącz 33-300, tel. 509-780-090.

LIGA OBRONY KRAJU- ODDZIAŁ POWIATOWY W NOWYM SĄCZU, ul. Tarnowska 32, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-441-25-04.

MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW, ul. Głowackiego 34A, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-444-30-70, 444-30-71.

MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE, ul. Limanowskiego 7, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-444-25-57, 440-07-27, www.mto.org.pl

NOWOSĄDECKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA, ul. Szwedzka 8, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-444-48-10, 443-89-80, www.emmaus.pl

NOWOSĄDECKI OŚRODEK PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ, ul. Kunegundy 11/4, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-442-22-71.

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY W NOWYM SĄCZU, ul. Jeziorańskiego 3a, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-442-21-73, e-mail: [email protected]

POLSKIE TOWARZYSTWO GRAFITOWE, ul. Węgierska 188, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-442-54-00 (sekretarz), www.ptg.edu.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE ODDZIAŁ SĄDECKI, ul. Jagiellońska 61, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-443-68-99, www.ptmso.mnet.pl

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZU, Al. Wolności 37, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-442-38-67.

POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW ODDZIAŁ NOWOSĄDECKI, ul. Lwowska 1, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-442-01-31.

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH TORiWSN W NOWYM SĄCZU, ul. Długosza 31, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-443-87-77, e-mail: [email protected]

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KANARKÓW I PTAKÓW EGZOTYCZNYCH ODDZIAŁ NOWY SĄCZ, ul. Gorzkowska 2/68, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-442-71-42.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO W NOWYM SĄCZU, ul. Narutowicza 9, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-442-24-43.

SĄDECKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, ul. Limanowskiego 7, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-444-25-57, e-mail: [email protected]

SĄDECKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE, ul. Narutowicza 6, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-443-40-70.

SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, ul. Jagiellońska 18, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-443-57-08, e-mail: [email protected]

SĄDECKO-PODHALAŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. Nawojowska 155, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-443-99-55.

STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW KULTURY, Al. Wolności 23, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-443-89-59, e-mail: [email protected]

STOWARZYSZENIE CHÓRU SCHERZO, ul. Długosza 5, Nowy Sącz 33-300, tel. 503-102-420, www.scherzo.art.pl

STOWARZYSZENIE „DLA MIASTA”, ul. Wyszyńskiego 3, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-444-21-06, www.dlamiasta.org

STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI R.P. W NOWYM SĄCZU- KLUB MIEJSKI, ul. Śniadeckich 10a, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-547-44-14, www.krwiodawcyns.prv.pl

STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH „ERAZMUS”, ul. Jagiellońska 18, Nowy Sącz 33-300, adres do korespondencji: ul. Barbackiego 53, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18-440-76-38.

STOWARZYSZENIE KASA WZAJEMNEJ POMOCY, ul. Głowackiego 34a, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-441-42-12, 441-45-44, www.sfrwir.pl

STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI „EUROPA DONNA” W NOWYM SĄCZU, ul. Jagiellońska 31, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-442-21-43, adres do korespondencji: ul. Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz.

STOWARZYSZENIE KOBIET PO MASTEKTOMII „KLUB SĄDECKICH AMAZONEK” IM. HELENY WŁODARCZYK, Al. Wolności 49, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-443-72-72.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INICJATYW LOKALNYCH „STOPIL”, ul. Wyspiańskiego 22, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-547-53-03, www.stopil.org.pl

STOWARZYSZENIE „NOWOSĄDECKA WSPÓLNOTA”, ul. Narutowicza 2, Nowy Sącz 33-300, tel. 669-860-038, www.stowarzyszenie-snw.pl

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW „SPOKOJNE JUTRO”, ul. Barbackiego 42/1, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-442-31-51.

STOWARZYSZENIE PAMIĘCI POLSKIEGO SYBIRU, ul. Podhalańska 38, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-440-02-90.

STOWARZYSZENIE PASTELISTÓW POLSKICH, ul. Szwedzka 2, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-443-85-10, e-mail: [email protected]

STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW „VETO”, ul. Królowej Jadwigi 19/102, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-414-81-35, e-mail: [email protected]

STOWARZYSZENIE „PRZYJACIELE SERCA I ŻYCIA”, ul. Broniewskiego 5, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-441-56-24, www.republika.pl/przyjaciele_serca

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NOWYM SĄCZU „JESTEŚMY...”, ul. Nawojowska 155, Nowy Sącz 33-300, tel. 603-035-745, e-mail: [email protected]

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RODZINY, ul. Lwowska 128d/35, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-540-13-35.

STOWARZYSZENIE REGIONALNE W NOWYM SĄCZU, ul. Głowackiego 34a, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-441-00-11.

STOWARZYSZENIE RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO „BETLEJEM”, Pl. Kolegiacki 2, Nowy Sącz 33-300, tel. 606-139-118.

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO I UMYSŁOWO „NADZIEJA”, ul. Freislera 10, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-442-70-31, www.nadzieja.sacz.pl

STOWARZYSZENIE SĄDECKIE FORUM KOBIET, ul. Narutowicza 2, Nowy Sącz 33-300, tel. 691-588-612.

STOWARZYSZENIE „SĄDECKI DIALOG”, ul. Długosza 10, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-443-66-48, adres do korespondencji: ul. Zygmuntowska 1, 33-300 Nowy Sącz.

STOWARZYSZENIE „SURSUM CORDA”, ul. Lwowska 11, Nowy Sącz 33-300, tel.18-441-19-94, 18-540-40-40, tel. kom.: 692-115-724, www.sc.org.pl

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNA SPRAWA”, ul. Rokitniańczyków 35/14, Nowy Sącz 33-300, tel.504-565-618.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ AMANACHU MUSZYNY**(SPAM)**, ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU, Rynek 9, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-443-74-57.

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU, ul. Sobieskiego 16, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-443-42-27, www.toz-nowysacz.pl

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH SĄDECKIE HOSPICJUM, ul. Kościuszki 24, Nowy Sącz 33-300, tel. 0-18-442-31-71.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZU, ul. Kunegundy 16, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-442-04-17, www.tpd.mnet.pl

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ REGIONALNEGO ZESPOŁU „LACHY”, ul. Jagiellońska 31, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-442-32-84.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH, ul. Jagiellońska 48, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-443-72-21, www.tpsp.mnet.pl

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, ul. Wąsowiczów 8, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-443-87-54, www.nowysacz.zhp.pl

ZWIĄZEK SĄDECZAN, Pl. Św. Kazimierza 3/5, Nowy Sącz 33-300, tel. 18-443-43-90, www.zwiazek-sadeczan.nsi.pl, adres do korespondencji: ul. Konarskiego 9, 33-300 Nowy Sącz.

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW, ul. Jagiellońska 35, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18-443-55-63.

LIMANOWA:

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO „CYRENEJCZYK”, ul. Jana Pawła II 1, 34-600 Limanowa, tel. 18-337-47-07, www.cyrenejczyk.com.

KLUB ABSTYNENT „JUTRZENKA”, ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa, tel. 18-337-13-10.

KRAKOWSKA KONGREGACJA KUPIECKA ODDZIAŁ TERENOWY W LIMANOWEJ, ul. Jana Pawła II 2, 34-600 Limanowa, tel. 18-337-15-71, www.kongregacja.limanowa.pl.

LIGA OBRONY KRAJU, ul. Piłsudskiego 20,34-600 Limanowa, tel. 604-448-170.

LIMANOWSKA AKCJA CHARYTATYWNA „LACH”, ul.Kilińskiej 11, 34-600 Limanowa, 34-600 Limanowa, tel. 18-337-16-03.

LIMANOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA, ul. Jana Pawała II 19, 34-600 Limanowa, tel. 18-337-56-44, www.amicuswitae.xwp.pl.

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ZARZĄD ODDZIAŁU W LIMANOWEJ, ul. J.Marka 13,34-600 Limanowa, tel. 18-337-13-58, 337-20-42.

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW, ZARZĄD REJONOWY Z SIEDZIBĄ W LIMANOWEJ, ul. Spacerowa 8, 34-600 Limanowa, tel. 18-337-23-83.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH, KOŁO POWIATOWE, ul. M.B.Bolesnej 10, 34-600 Limanowa, tel. 18-337-28-77, 18-337-23-83.

STOWARZYSZENIE MIAST I GMIN PARTNERSKICH LIMANOWEJ, ul. Jordana 3, 34-600 Limanowa, tel. 509-482-152.

STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A’PAULO, ul. Jana Pawła II 1,34-600 Limanowa, tel. 18-337-20-04, 600-882-641.

STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY TRANSPORTOWEJ POWIATU LIMANOWSKIEGO, ul. Łososińska 23,34-600 Limanowa, tel. 18-333-92-40, 602-465-661.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI LIMANOWSKIEJ, ul. Br. Czecha 3, Skr. Poczt.14, 34-600 Limanowa, tel. 18-337-24-44.

ZWIĄZEK BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I OFICERÓW REZERWY WOJSKA POLSKIEGO, ul. Wyspiańskiego 6,34-600 Limanowa, tel. 18-337-60-32.

ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH I WOJSKOWYCH, ul. Polna 2A,34-600 Limanowa, tel. 18-337-25-41.

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH, ul. Spacerowa 8,34-600 Limanowa, tel. 18-337-20-42, 18-337-13-02.

ZWIĄZEK LIMANOWIAN, ul. Jordana 3,34-600 Limanowa, tel. 18-604-959-760.

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO, SEKCJA EMERYTÓW I RENCISTÓW, ul. Jana Pawła II 42,34-600 Limanowa, tel. 788-195-657, 18-337-59-20.

ZARZĄD ODDZIAŁU ZNP W LIMANOWEJ, ul. Jana Pawła II 42,34-600 Limanowa, tel. 18-337-20-69.

GORLICE:

GORLICKI OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ul. Michalusa 4,  38-320 GORLICE, tel./fax: 18-353-60-72, www.gowp.prv.pl

LIGA OBRONY KRAJU, ul. 3 Maja 25, 38-300 Gorlice, tel. 18-353-51-12.

STOWARZYSZENIE „KLUB GORLICZAN”, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice, tel. 18-354-87-84, fax. 18-353-75-45, www.klubgorliczan.pl

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMII GORLICKIEJ, ul. Piekarska 1, 38-300 Gorlice.

STOWARZYSZENIE LGD „BESKID GORLICKI”, ul. Sienkiewicza 42A, 38-300 Gorlice, tel. 18-352-65-76, 18-352-65-77, www.lgdbeskidgorlicki.pl

STOWARZYSZENIE „RUSKA BURSA”, ul. Sienkiewicza 28, 38-300 Gorlice, tel. 502-769-555, www.ruskabursa.org

STOWARZYSZENIE CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice, tel. 18-353-01-33, 18-353-01-32, tel./fax. 18-353-01-28, www.csz.gorlice.pl

STOWARZYSZENIE „NASZE MIASTO”, ul. Długosza 13, 38-300 Gorlice, tel. 608-441-677, www.naszemiasto.gorlice.pl

 

 

 

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski