Świadome rodzicielstwo...

Świadome rodzicielstwo

Materiał partnera zewnętrznego

Aktualizacja:

Dziennik Polski 24

Świadome rodzicielstwo
Podstawową rolą rodzica jest wspieranie dziecka w jego życiowej drodze. Aby skutecznie realizować tę misję, konieczne jest stworzenie bezpiecznej więzi z dzieckiem oraz wyposażenie go we wszelkie zasoby umożliwiające efektywne radzenie sobie z czekającymi je wyzwaniami. Wielu rodziców zadaje sobie pytanie, w jaki sposób zapewnić dziecku najlepsze warunki do rozwoju. Co oznacza dziś być świadomym mamą i tatą?
Świadome rodzicielstwo
Informacja o tym, że spodziewamy się dziecka, po okresie pierwszej radości, wiąże się z przeorganizowaniem dotychczasowego życia. Fakt rychłego przyjścia na świat nowego członka rodziny pociąga za sobą dużą odpowiedzialność - bycie rodzicem w praktyce oznacza konieczność ciągłego pozyskania specjalistycznej wiedzy z różnych obszarów. W dzisiejszych czasach troska rodziców o dobrostan dziecka rozpoczyna się już w okresie ciąży - dla wielu z nich to wtedy właśnie rozpoczyna się świadome rodzicielstwo.

Bycie rodzicem to jedna z najtrudniejszych, a z pewnością najważniejszych naszych życiowych ról. Konieczność bycia dla dziecka przewodnikiem w naszym skomplikowanym i pełnym wyzwań świecie pociąga za sobą potrzebę ciągłego doskonalenia się rodziców i antycypowania coraz bardziej wyrafinowanych zagrożeń wynikających z szybkiego postępu cywilizacyjnego.

W tym kontekście świadome rodzicielstwo rozumieć możemy jako wybór, którego podstawowym założeniem jest podejmowanie przemyślanych decyzji na każdym etapie rozwoju dziecka, w taki sposób, by przyczyniały się one do budowania trwałych i szczerych więzi między rodzicem a dzieckiem i zapewniały mu poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Jedną z podstawowych form, w jakiej wyraża się troska i miłość rodzica względem dziecka, jest dbałość o jego zdrowie. Warto w tym obszarze korzystać z najnowszych osiągnięć medycznych, do których z całą pewnością należy możliwość wykorzystania w procesie leczenia poważnych chorób komórek macierzystych występujących we krwi pępowinowej. Oferowana przez renomowane firmy usługa przechowywania krwi pępowinowej to gwarancja wyleczenia m.in. niektórych nowotworów. Jak to możliwe? Komórki macierzyste to pierwotne, niewyspecjalizowane komórki, które mają olbrzymi potencjał do namnażania się oraz wyjątkowe zdolności do przekształcania się w wyspecjalizowane komórki, tworząc w ten sposób tkanki. Dzięki temu wykorzystuje się je od lat w medycynie odbudowując lub zastępując uszkodzone komórki. Na całym świecie zgromadzono już ponad 1 milion porcji krwi pępowinowej w rodzinnych i publicznych bankach. Do 2015 roku na całym świecie ponad 40 000 razy przeszczepiono komórki macierzyste z krwi pępowinowej ratując dzięki temu życie bądź zdrowie samego dziecka, jego rodzeństwa bądź rodzica.

Wychowywanie dzieci, zabieganie o ich dobro i budowanie z nimi trwałych więzi dają rodzicom możliwość życia, które charakteryzuje trwałość, stabilność i bliskość nieporównywalne z relacjami innego typu. Warto umiejętnie zatroszczyć się o to, by wartość wynikająca z tego faktu stanowiła trwały element naszego życia.

Więcej informacji o krwi pępowinowej, o ewentualnych możliwościach jej wykorzystania w procesie leczenia dziecka lub jego najbliższej rodziny czytelnicy znaleźć mogą na stronie www.pbkm.pl oraz w magazynie „Bezpieczna Przyszłość”.

Zapytaj lekarza

1 3 4 5 ... 28 »
28 stycznia

Światowy Dzień Trędowatych

zobacz więcej »