Ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych w województwie małopolskim

Materiał partnera zewnętrznego BGK
Koronawirus spowolnił, zatrzymał, a czasem przekreślił rozwój wielu firm, które dziś walczą o przetrwanie. Samorządy łączą siły z administracją rządową, by minimalizować gospodarcze skutki pandemii i ratować miejsca pracy. W Małopolsce przedsiębiorcy już korzystają ze wsparcia z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Małopolskie start-upy, mikro-, małe i średnie firmy dotknięte kryzysem mogą ubiegać się o preferencyjną pożyczkę płynnościową do kwoty 500 tys. zł. Pożyczki są elementem programu pomocowego Zarządu Województwa Małopolskiego, który jest realizowany we współpracy z BGK. Z pożyczki płynnościowej firmy już mogą korzystać.

Minimalna kwota wsparcia to 10 tys. zł, a maksymalna sięga 500 tys. zł. Co ważne, przedsiębiorca może skorzystać z dodatkowej karencji w spłacie kapitału, czy wakacji kredytowych dla rat kapitałowo-odsetkowych.

Pożyczki są nieoprocentowane, a przedsiębiorcy nie muszą wnosić swojego wkładu. Wsparcie na małe kwoty może być udzielane w uproszczonej procedurze, z minimalnym zabezpieczeniem.

– Warunki udzielania pożyczki uwzględniają trudną sytuację małopolskich firm, dlatego pożyczka jest nieoprocentowana, a pośrednicy finansowi nie wymagają wkładu własnego. Z uwagi na cel tych pożyczek, zależało nam, aby były one bezkosztowe, bo mówimy przecież o środkach na regulowanie bieżących zaległości finansowych firm, czy wypłaty pensji dla pracowników – mówi Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

Preferencyjna pożyczka jest już dostępna, a firmy składają swoje wnioski o wsparcie u pośredników finansowych. Przedsiębiorcy mogą też liczyć na kolejne rozwiązania, które przygotowuje zarząd regionu wspólnie z BGK. – Niebawem uruchomimy dodatkowe środki na niwelowanie skutków COVID-19 w regionie. W puli mamy 36 mln zł, które sfinansują atrakcyjne, nieoprocentowane pożyczki. Jeśli zainteresowanie będzie duże, nie wykluczamy włączenia kolejnych środków na ten cel. Najważniejsze jest to, aby zapewnić małopolskim firmom płynność finansową i ochronić miejsca pracy. – zapewnia Marszałek

Jak podkreśla Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich BGK, tarcza zaczęła działać w regionie już w pierwszych dniach pandemii.

Dzięki szybkim decyzjom Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy ucierpieli w wyniku pandemii, mogą skorzystać z preferencyjnej pożyczki.

Ważne jest też to, że bardzo szybko uruchomione zostały możliwości zawieszania bieżących spłat dla pożyczek już udzielonych. Te rozwiązania były dostępne bardzo szybko, dosłownie w pierwszych dniach kryzysu – mówi Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich BGK.

Kto i na jakich warunkach może skorzystać z dostępnego wsparcia Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej?

Pożyczka płynnościowa z małopolskiego RPO jest przeznaczona dla firm z sektora mikro-, małych i średnich firm (czyli zatrudniających nie więcej niż 250 osób), które z powodu koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy z krótkim stażem na rynku, tzw. start-upy, oraz firmy działające dłużej niż 2 lata.

Co można sfinansować dzięki pożyczce?:

  • wynagrodzenia pracowników i koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • opłaty za czynsz lub najem lokalu,
  • zakup potrzebnego towaru,
  • zobowiązania publiczno-prawne (np. podatki US, składki ZUS),
  • spłatę zobowiązań handlowych (uregulowanie zobowiązań z odroczonym terminem płatności),
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości firmy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
  • spłatę bieżących rat leasingowych.

Gdzie złożyć wniosek?

O wsparcie można zgłaszać się do instytucji finansujących, które współpracują z BGK.

MŚP działające dłużej niż 2 lata:

Start-upy:

Szczegółowe informacje dotyczące dodatkowych produktów pakietu pomocowego dla małopolskich firm znajdują się na stronach instytucji finansujących oraz na stronie BGK: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/

Materiał oryginalny: Ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych w województwie małopolskim - Gazeta Krakowska

Dodaj ogłoszenie