W nowym ośrodku będziemy mogli pomóc większej liczbie...

W nowym ośrodku będziemy mogli pomóc większej liczbie pacjentów

Materiał partnera zewnętrznego

Aktualizacja:

Dziennik Polski 24

W nowym ośrodku będziemy mogli pomóc większej liczbie pacjentów
1/8
przejdź do galerii

- Szpital im. L. Rydygiera znany jest ze spektakularnych sukcesów w zakresie leczenia oparzeń, chirurgii plastycznej i replantacji kończyn. Proszę przybliżyć dotychczasową działalność tego ośrodka.
- Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne od 21 lat jest integralną częścią Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. W jego strukturze znajdują się Oddziały Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej (7 łóżek) oraz Oddział Oparzeń (8 łóżek), które rocznie obejmują opieką populację ponad 950 pacjentów.
Oddział Oparzeń dla dorosłych jest jedyny w Małopolsce i obejmuje swoim zasięgiem także województwa świętokrzyskie i podkarpackie. Spośród ponad 150 hospitalizowanych rocznie pacjentów, blisko połowa to ofiary ekstremalnie ciężkich i ciężkich oparzeń. 97 proc. świadczeń medycznych na Oddziale ma charakter zabiegowy, a analogiczny odsetek pacjentów przyjmowany jest w trybie nagłym, ze wskazań zagrażających życiu.

- Drugi, zaopatrujący najcięższe typy urazów Oddział Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej także jest jedyny w makroregionie.
- Tak, obejmuje Małopolskę, Podkarpacie i województwo świętokrzyskie. Oddział ma pod opieką stacjonarną blisko 800 dorosłych pacjentów rocznie. Od stycznia 2013 roku jest ponadto jednym z czterech - obok Trzebnicy, Poznania i Szczecina - ośrodkiem pełniącym ostry dyżur replantacyjny, tzw. ostrej ręki, w skali całego kraju. Statystycznie średniorocznie nasza jednostka realizuje ok. 40,5 proc. wszystkich hospitalizacji we wskazanych zakresach w skali województwa, w tym wszystkie najcięższe i ciężkie przypadki oparzeń i powikłań pooparzeniowych u dorosłych i dzieci, wysokospecjalistyczne procedury replantacji i rekonstrukcji funkcji kończyn, leczenie chorych z urazami części twarzowej czaszki współistniejącymi z obrażeniami wielonarządowymi. Silnie rozwijanymi obszarami są leczenie stanów przednowotworowych i nowotworów skóry, ze szczególną lokalizacją na twarzy oraz przywracające słuch operacje rekonstrukcyjne ucha środkowego u dzieci.

- Kilka lat temu utworzono ponadto Ośrodek Terapii Hiperbarycznej.
- Działający od pięciu lat temu Ośrodek Terapii Hiperbarycznej jest częścią składową Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego. Sprężonym tlenem leczone są zarówno schorzenia ostre, jak i przewlekłe, w szczególności skutki poparzeń w postaci obrzęków i trudno gojących się ran, ostre zatrucia tlenkiem węgla, trudno gojące się rany w przebiegu cukrzycy. Tlenoterapia w znaczący sposób przyczynia się do poprawy efektów leczenia oraz skrócenia czasu rekonwalescencji pacjentów po oparzeniach oraz po zabiegach chirurgicznych. Zespół medyczny MCOP pracuje pod kierunkiem dr hab. n. med. Anny Chrapusty, uznanego autorytetu w skali kraju i za granicą. Dzięki wiedzy, doświadczeniu, ale także odwadze lekarzy podejmowane i skutecznie przeprowadzane są tutaj najtrudniejsze rodzaje zabiegów, wśród których na wyróżnienie zasługują jednoczesna replantacja dwóch dłoni, mikrochirurgiczne pourazowe rekonstrukcje funkcji ręki, mikrochirurgiczne rekonstrukcje nerwów obwodowych. W Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym z sukcesem prowadzone jest leczenie pacjentów z oparzeniem trzeciego stopnia 75 proc. powierzchni ciała i oparzeniem dróg oddechowych. Od kilku miesięcy MCOP wraz z Oddziałem Otolaryngologii naszego Szpitala przeprowadza najtrudniejsze na świecie jednoetapowe rekonstrukcje małżowin usznych oraz rekonstrukcje przewodu słuchowego u dzieci i dorosłych z wrodzonym niedorozwojem narządu słuchu.

- Jakie względy zadecydowały o budowie nowego, większego ośrodka ? Co się zmieni?
- W oddziałach leczenia oparzeń oraz chirurgii plastycznej Szpitala mamy do czynienia z najbardziej skomplikowanymi przypadkami wymagającymi leczenia wielodyscyplinarnego. Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwujemy ciągły wzrost liczby oraz stopnia skomplikowania urazów wymagających zaopatrzenia plastyczno-rekonstrukcyjnego - średniorocznie realizujemy blisko 450 dużych zabiegów przeszczepu skóry, ponad 120 zabiegów rekonstrukcyjnych kończyny górnej, 50 zabiegów w zakresie urazów szczękowo-twarzowych i aparatu oka. Notowany jest także wzrost liczby oraz stopnia ciężkości oparzeń – w ciągu ostatnich 4 lat liczba pacjentów z ekstremalnie ciężkimi i ciężkimi oparzeniami wymagającymi zabezpieczenia chirurgicznego i przedłużonej hospitalizacji wyniosła 290 osób. Nie mniej istotny jest wzrost liczby urazów termicznych oraz innych wymagających zaopatrzenia chirurgicznego wśród dzieci – stanowią one trzeci najwyższy standaryzowany współczynnik chorobowości szpitalnej w Polsce. Wszystkie powyższe przesłanki powodują, że obecna baza staje się niewystarczająca i wymaga powiększenia.

- Proszę porównać stary i nowo powstający ośrodek pod względem wyposażenia medycznego.
- Dziś, mimo iż MCOP posiada tylko 15 łóżek szpitalnych przeprowadza rocznie prawie 2 tys. operacji oraz 4 tys. zabiegów. Ograniczenia lokalowe i sprzętowe powodują, że pomimo posiadanego potencjału ludzkiego nie jest możliwe zwiększenie skali działalności. W nowej siedzibie MCOP na powierzchni ok. 3 290 mkw zwielokrotnimy liczbę łóżek szpitalnych. Nowa organizacja zakłada utworzenie 33 łóżek dla dorosłych - 14 łóżek plus 6 łóżek wzmożonego nadzoru na Oddziałach Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Dorosłych oraz 14 łóżek dla dzieci na Oddziale Chirurgii Plastycznej Dzieci - 9 łóżek plus 5 łóżek wzmożonego nadzoru nad dziećmi oparzonymi. Dodatkowo powstanie także Oddział Intensywnej Opieki Medycznej dla dzieci z czterema łóżkami. W nowej siedzibie MCOP znajdą się m.in. Blok Operacyjny Oparzeniowo-Plastyczny, sale zabiegowe, Gabinety Konsultacyjne, Pracownia Fizjoterapii Oparzeń. Integralnym elementem zaplecza będą: zaplecze administracyjne, socjalne, sanitarne. Projekt obejmie także zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i wyposażenia medycznego na kwotę ponad 6,5 mln zł.

- Kto będzie leczony w nowym ośrodku?
- Nowy obiekt szpitalny pozwoli na kompleksowe leczenie nie tylko dorosłych, ale również najmłodszych pacjentów, którzy dotychczas musieli poszukiwać specjalistycznej pomocy w leczeniu wad wrodzonych, leczeniu i rehabilitacji oparzeń oraz niwelowaniu ubytków słuchu w placówkach poza regionem, a nawet krajem.

- Jakie trudne zabiegi będą tam prowadzone?
- Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej działa w rygorze centrum oparzeniowego. Pacjentom zapewniamy leczenie chirurgiczne z zastosowaniem najnowocześniejszych metod (m.in. opatrunki specjalistyczne, przeszczepy skóry własnej pośredniej grubości, hodowle komórkowe skóry) z zapewnieniem leczenia żywieniowego, terapii nerkozastępczej oraz leczenia ran i blizn pooparzeniowych. W Centrum, oprócz leczenia ciężko oparzonych pacjentów dorosłych, wyspecjalizowana kadra medyczna zaopatrywać będzie mikrochirurgicznie najmłodszych pacjentów ze skomplikowanymi wadami wrodzonymi ręki i kończyny górnej oraz zapewni leczenie rekonstrukcyjne mikrochirurgiczne, w tym wykonanie zabiegów replantacyjnych w amputacjach kończyn. Na bazie nowego ośrodka możliwe będzie ponadto zapewnienie leczenia dzieci z najtrudniejszymi wadami rozwojowymi mózgoczaszki i twarzoczaszki, a także laserowe leczenie blizn i malformacji naczyniowych. Bardzo istotnym obszarem rozwijanym w Centrum będzie specjalistyczna rehabilitacja chorych oparzonych (w tym rehabilitacja w oparzeniach dróg oddechowych), oparta o uzupełniające się wykorzystanie metod zachowawczych (fizjoterapia,) i chirurgicznych (przeszczepy skóry) oraz specjalistyczna opieka w zakresie niwelowania bólu. Istotny w skali Polski Południowej będzie rozwój obszaru leczenia implantologicznego i rehabilitacji wad ucha środkowego, w tym m.in. poprzez operacje rekonstrukcyjne w wadach typu mikrocja z niedorozwojem ucha środkowego u dzieci przy współpracy z Oddziałem Otolaryngologii naszego Szpitala.

Rozmawiała Dorota DejmekMałopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjne będzie jednym z największych w Polsce ośrodków oparzeniowo-plastycznych
podkreśla Wojciech Kozak, wicemarszałek Województwa Małopolskiego


- Powstające w Szpitalu i. L. Rydygiera Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjne będzie pionierem w skali kraju. Co dzięki tej inwestycji zyska Małopolska?
- Nie mam wątpliwości, że jest to ogromny krok naprzód. Małopolska zyskuje pierwszy w skali województwa i jeden z największych w Polsce ośrodków oparzeniowo-plastycznych. Na fachową pomoc i powrót do zdrowia będą mogli tu liczyć nie tylko pacjenci z naszego regionu, ale również spoza jego granic – także ci najmłodsi. Jestem przekonany, że wykwalifikowany zespół medyczny kierowany przez doskonałego specjalistę – dr hab. n. med. Annę Chrapustę – dołoży wszelkich starań, by w dalszym ciągu zapewniać najwyższe standardy opieki.


- Jakie będą koszty inwestycji? Ile dołoży Małopolska ze swojego budżetu?
- Inwestycja, której koszt szacowany jest na ponad 34 mln zł, nie byłaby możliwa gdyby nie dofinansowanie ze środków unijnych. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 21 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Z budżetu województwa dokładamy 6,7 mln zł, czyli blisko 20 proc.

- Czy troska o zdrowie mieszkańców Małopolski znajduje swój wyraz także w działaniach dotyczących innych placówek medycznych?
- Oczywiście! Obecnie w szpitalach w całej Małopolsce są realizowane kluczowe inwestycje – remontowane i modernizowane oddziały, tworzone zupełnie nowe podmioty, które będą leczyć naszych mieszkańców na europejskim poziomie. Takim miejscem stanie się przykładowo Małopolskie Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet, którego uruchomienie planuje się w „Rydygierze” jeszcze w tym roku, czy Małopolskie Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD, które powstaje w szpitalu św. Ludwika w Krakowie.

Rozmawiała Dorota Dejmek


Centrum będzie nowoczesne i zaawansowane technologicznie
zauważa dr Wojciech Gąsior, rzecznik prasowy Szpitala im. L. Rydygiera

- Kiedy nowe Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej rozpocznie działalność?
- Według zakładanego harmonogramu nowy obiekt szpitalny ma zostać oddany do użytkowania w I kwartale 2019 roku. Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo prac jest to realna perspektywa.

- Czy gotowa jest już koncepcja architektoniczna i aranżacji wnętrz?
- Te dokumenty były gotowe już w 2016 roku; oczekiwaliśmy na „zielone światło” do działania w postaci konkursu dotacyjnego i przyznania środków w ramach RPO WM, gdyż bez zapewnienia współfinansowania nie mogliśmy podjąć się realizacji tak kosztownej inwestycji. Całość zadania inwestycyjnego wynosi bowiem ponad 34 mln zł, z czego współfinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WM wynosi 21,6 mln zł, wsparcie z budżetu Województwa Małopolskiego to 6,7 mln zł. W chwili obecnej zaangażowanie prac jest na poziomie ok. 10 proc. z budżetu prac projektowo-budowlanych wynoszącego blisko 27 mln. zł.

- Jaką zajmie powierzchnię i ile kondygnacji będzie miał obiekt?
- Powstaje budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej ok. 3 290 mkw.
Planowana struktura nowego obiektu to: kondygnacja 0 - parter: rejestracja, gabinety konsultacyjne, sale zabiegowe, poczekalnia, szatnie, zaplecze socjalne i techniczne. Kondygnacja +1: Odział Chirurgii Plastycznej Dzieci (9 łóżek), Odział Chirurgii Plastycznej Dorosłych (13 łóżek), Odział Oparzeń Dorosłych (14 łóżek), Pracownia Fizjoterapii Oparzeń, sale zabiegowe, dyżurki lekarskie, pomieszczenia socjalne i administracyjne. Kondygnacja +2: łącznik z budynkiem głównym szpitala, sale wzmożonego nadzoru nad dziećmi oparzonymi (5 łóżek) sale wzmożonego nadzoru oparzonych dorosłych (6 łóżek), Blok Operacyjny (3 sale operacyjne i sala zabiegowa o podwyższonym reżimie sanitarnym), pokoje diagnostyczno- zabiegowe, dyżurki lekarskie, pomieszczenia socjalne. Ponadto jednokondygnacyjny łącznik komunikacyjny (2 piętro nowego budynku) z istniejącym budynkiem szpitala; OIOM dla dzieci - pomieszczenia o pow. ok 197,73 mkw dobudowane do istniejącego budynku szpitala wewnątrz dziedzińca, mieszące 4 łóżka intensywnej opieki medycznej dla dzieci.

- Jakie nowe rozwiązania technologiczne zostaną wprowadzone?
- System instalacji grzewczo-wentylacyjno-chłodniczej chcemy oprzeć na odnawialnych źródłach energii w postaci central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, gruntowych pompach ciepła oraz ogniwach fotowoltaicznych. Zakłada się montaż: 18 central obsługujących pomieszczenia sal operacyjnych, sal wzmożonego nadzoru nad osobami oparzonymi, oddziałów oparzeń dorosłych i dzieci, oddziału chirurgii plastycznej dorosłych oraz gabinetów lekarskich. Do tego dojdzie montaż 3 elektrycznych sprężarkowych pomp ciepła o mocy grzewczej 160 kW każda oraz 200 sztuk ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 56 kW, z których spodziewany roczny uzysk energii elektrycznej wynosił będzie 59,75 MWh. W efekcie zastosowania wspomnianych rozwiązań nastąpi redukcja emisji CO2 na etapie eksploatacji nowego budynku, co będzie wymiernym udziałem naszej jednostki w poprawie jakości powietrza w Krakowie.

Rozmawiała Dorota Dejmek


Zapytaj lekarza

1 3 4 5 ... 28 »
28 stycznia

Światowy Dzień Trędowatych

zobacz więcej »