WALORYZACJA emerytur 2019: tabela ZUS brutto i netto. Ile...

WALORYZACJA emerytur 2019: tabela ZUS brutto i netto. Ile wynosi podwyżka emerytur - tabela stawek? 17.02.19

Piotr Rąpalski

Aktualizacja:

Dziennik Polski 24

Waloryzacja emerytur 2019. Sprawdź tabelę ZUS brutto i netto

Waloryzacja emerytur 2019. Sprawdź tabelę ZUS brutto i netto ©archiwum

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2019 roku? Jaka będzie podwyżka emerytur i renty? Niewiele ponad miesiąc dzieli nas od tegorocznej waloryzacji świadczeń. Jaka będzie w tym roku jej wysokość - to pytanie interesuje blisko 7 mln emerytów i rencistów w Polsce. Szczególnie tych, którzy nigdzie nie dorabiają i zdani są jedynie na „gołe” emerytury i renty. Poniżej ważne szczegóły. O ile wzrosną emerytury w 2019 roku? WALORYZACJA emerytur 2019: tabela ZUS brutto i netto.Ile wynosi emerytura brutto a ile netto? Emerytura 2019 po nowemu TABELA Podwyżka brutto i netto Emerytura 2019 po waloryzacji. Podwyżki w lutym i w marcu 2 lutego 2019. BRUTTO NETTO tabela waloryzacja emerytur.
Waloryzacja emerytur 2019. Sprawdź tabelę ZUS brutto i netto

Waloryzacja emerytur 2019. Sprawdź tabelę ZUS brutto i netto ©archiwum

Waloryzacja emerytur 2019. Ile będzie wynosić podwyżka? O ile wzrośnie emerytura?


Przypomnijmy, że w minionym roku świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o 2,98 proc. Zatem emeryt, który otrzymywał wcześniej 1 tys. zł brutto, dostał w marcu 2018 r. zaledwie 29,80 zł brutto podwyżki. A jak będzie w marcu 2019 roku?

Waloryzacja emerytur 2019 - tabela ZUS brutto i netto


Najważniejsza wiadomość jest taka, że po raz kolejny odchodzimy od ustawowej formuły wskaźnika waloryzacji. Rząd zdecydował, że tegoroczna waloryzacja nie będzie wyłącznie procentowa, lecz kwotowo-procentowa. Konkretnie: emerytura nie będzie mogła wzrosnąć o mniej niż o 70 zł brutto (56 zł netto). To oznacza, że osoby odbierające emeryturę w wysokości 1.950 zł brutto (ok. 1.620 zł netto) nie będą mogły dostać mniejszej podwyżki niż rzeczone 70 zł. „Czysta” procentowa waloryzacja będzie zatem dotyczyć świadczeń powyżej tego pułapu, czyli powyżej 1.950 zł brutto.

Waloryzacja emerytur 2019. Ile wyniesie najniższa emerytura Netto, Brutto. Marcowa waloryzacja 2019


A ile wyniesie procentowa waloryzacja? Według planów budżetowych rządu, tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,26 proc.

Czy faktycznie tak będzie, zależy głównie od tego, na ile rządowe prognozy okażą się trafne. Ostateczny wskaźnik waloryzacji będzie znany w lutym.

Waloryzacja rent emerytur 2019. Minimalne świadczenia


Rządowe propozycje zakładają także podwyższenie najniższych świadczeń odpowiednio:
 • do 1.100 zł brutto (w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej). To oznacza świadczenie w wysokości 934.6 zł netto.
 • do 825 zł brutto (w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy).


Uwzględniając zaplanowane wskaźniki (70 zł brutto dla świadczeń poniżej 1.950 zł brutto i 3,26 proc. waloryzacji procentowej dla świadczeń powyżej tego progu), począwszy od marca świadczenia wyniosą:

Waloryzacja emerytur 2019 TABELA

Emerytura brutto przed waloryzacjąEmerytura brutto po zwykłej waloryzacjiEmerytura brutto po kwotowej waloryzacji
1030 zł1063,57 zł1100 zł
1100 zł 1135,86 zł1170 zł
1200 zł 1239, 12 zł1270 zł
1300 zł1342,38 zł1370 zł
1400 zł1445,64 zł1470 zł
1500 zł 1548,9 zł1570 zł
1600 zł1652,16 zł1670 zł
1700 zł1755,42 zł1770 zł
1800 zł1858,68 zł1870 zł
1900 zł1961,94 zł1970 zł
2000 zł 2146,46 zł2170 zł
2147 zł 2216,992 zł 2217 zł


Waloryzacja emerytur 2019 w nowej formule?


Co pewien czas powraca pytanie, czy nie należy na stałe zmienić obowiązującej, ustawowej formuły procentowej waloryzacji rent i emerytur. Obecna formuła jest przecież coraz częściej uzupełniana o waloryzację kwotową. Tak będzie w przyszłym roku, ale tak było również w latach 2015 - 2017. W 2015 r., za rządów PO-PSL, najbiedniejsi emeryci i renciści otrzymali 36 zł brutto podwyżki, przy wskaźniku waloryzacji na poziomie 0,68 proc. W 2017 r., już za rządów Prawa i Sprawiedliwości, podwyżka nie mogła być niższa niż 10 zł, przy wskaźniku 0,44 proc. Właściwie to w ostatnich latach tylko obecny rok był wyjątkowy, bo poprzestano na ustawowej waloryzacji.

Nie jest też tajemnicą, że wśród polityków rządzącego Prawa i Sprawiedliwości panuje pogląd, iż obecna formuła waloryzacji emerytur krzywdzi osoby z najniższymi świadczeniami.

Z przecieków do mediów wynika, że rząd pracuje nad formułą polegającą na tym, że emerytury i renty będą waloryzowane wyłącznie o inflację, za wyjątkiem najniższych świadczeń, które byłyby podwyższane o sumę inflacji i realnego wzrostu prac. Oznaczałoby to, że stracą bogatsi, a zyskają biedniejsi, gdyż tylko do tych ostatnich trafiłoby 20 proc. realnego wzrostu płac, który to składnik zasila w obecnej formule wszystkich emerytów i rencistów. W tej nowej formule i według tegorocznych wskaźników, biedniejsi mogliby liczyć na 3,26 proc. waloryzacji, zaś bogatsi jedynie na 2,6 proc.


Źródło: AIP

Pytanie, gdzie będzie granica między jednymi a drugimi. Możliwe, że będzie nią kwota 2.000 zł brutto, występująca już wcześniej przy okazji różnicowania dodatków emerytalnych.

Waloryzacja emerytur 2019. Krótka historia waloryzacji


Waloryzację wprowadzono po to, aby emeryci i renciści nie tracili na wzroście cen. Państwo uznało, że coroczny wzrost cen żywności i opłat (za energię, czynsz itp.) powoduje, że seniorom powinno przysługiwać wyrównanie - w przeciwnym razie nie będzie ich stać na pokrycie rachunków.

Waloryzacja rent i emerytur jest dokonywana corocznie i obejmuje świadczenia przyznane przed dniem 1 marca. Są to więc świadczenia przyznane na wniosek zgłoszony najpóźniej w lutym, do których warunki zostały spełnione nie później niż w ostatnim dniu tego miesiąca.
 • W 2010 r. przeciętna podwyżka emerytur (ustawowa) wyniosła 70,23 zł, zaś w 2011 r. - 50,14 zł.
 • W 2012 r. rząd zdecydował się na waloryzację kwotową i podwyższył świadczenia o 71 zł.
 • W 2013 r. nastąpił powrót do starych zasad i przeciętny wzrost świadczeń wyniósł 70,61 zł.
 • W 2014 r. podwyżka wyniosła przeciętnie 29,87 zł, zaś w 2015 r. waloryzacja była kwotowa-procentowa i wyniosła nie mniejniż 36 zł.
 • W 2016 r., mając na względzie groszowe podwyżki ustawowe, zdecydowano się wprowadzić jednorazowe dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych, w kwocie od 50 do 400 zł, w zależności od sumy wszystkich świadczeń przysługujących osobie uprawnionej.
 • W 2017 r. emerytury zostały podniesione o 0,44 proc. Podwyżka nie mogła być jednak niższa niż 10 zł. Dodatkowo rząd zdecydował się na podwyżkę najniższych świadczeń do 1.000 zł.
 • W 2018 r. emerytury zostały podniesione o 2,98 proc.


WARTO POSZUKAĆ DOKUMENTÓW


Zamierzasz wystąpić do ZUS z wnioskiem o przyznanie emerytury liczonej w całości lub w części według starych zasad bądź o ustalenie kapitału początkowego? Musisz odpowiednio udokumentować okresy zatrudnienia oraz wysokość osiąganego wynagrodzenia. Będzie to miało wpływ na wysokość świadczenia.

Waloryzacja emerytur 2019. Okresy zatrudnieniaDokumentami potwierdzającymi okresy zatrudnienia są:
 • - pisemne zaświadczenie zakładu pracy (pracodawcy) lub jego następcy prawnego;
 • - świadectwa pracy;
 • - legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dokonane przez pracodawców, z których wynika: data rozpoczęcia i zakończenia pracy, wymiar czasu pracy, rodzaj wykonywanej pracy, jeśli wpisy potwierdzone są pieczątką zakładu pracy (pracodawcy) oraz podpisem i pieczątką służbową pracodawcy lub upoważnionego pracownika;
 • - orzeczenie sądu.


Okresy zatrudnienia mogą być potwierdzone także tzw. dowodami pośrednimi. Są nimi:

 • umowy o pracę i aneksy do tych umów (kolejne angaże);
 • wpisy w książeczkowym (starym) dowodzie osobistym;
 • legitymacje służbowe;
 • legitymacje związków zawodowych, pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia (np. o powołaniu, mianowaniu, zmianie angażu, przyznaniu nagrody, udzieleniu urlopu), jeżeli na ich podstawie można ustalić okres zatrudnienia.


ZUS uwzględni wymienione tu dokumenty, jeśli wynika z nich fakt, iż dany pracownik był zatrudniony i można ustalić okres tego zatrudnienia.

Jeżeli osoba starająca się o świadczenie lub wnioskująca o obliczenie kapitału początkowego nie ma możliwości udowodnienia okresów zatrudnienia wymienionymi dokumentami albo dowodami pośrednimi, może potwierdzić je zeznaniami świadków. W tym celu należy złożyć w ZUS oświadczenie, że nie ma dokumentów, którymi można by potwierdzić okres zatrudnienia i brak dowodów pośrednich. Trzeba też poinformować o przyczynach uniemożliwiających dotarcie do tych dokumentów i wskazać świadków.

Najlepiej, aby świadkowie, którzy złożą zeznania potwierdzające okresy zatrudnienia, byli byłymi współpracownikami. Świadków powinno być dwóch. Świadkowie muszą potwierdzić przede wszystkim: jaką pracę wykonywała osoba starająca się o świadczenie lub ustalenie kapitału początkowego (rodzaj pracy, zajmowane stanowisko), w jakim okresie, czy była to praca stała, w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu, sezonowa czy dorywcza, przez ile godzin lub dni wykonywana, czy w trakcie jej wykonywania zainteresowany był ubezpieczony.

Waloryzacja emerytur 2019. Zeznaniami świadków mogą być potwierdzone okresy:

 • zatrudnienia przed 15 listopada 1991 r. na obszarze państwa polskiego (po ukończeniu 15. roku życia) w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy;
 • zatrudnienia po 15 listopada 1991 r. w przypadku utraty dokumentów wskutek powodzi z lipca 1997 r.;
 • zatrudnienia młodocianych pracowników przypadające przed 1 stycznia 1975 r., jeśli pracodawca stwierdzi brak dokumentacji z tego okresu i brak możliwości potwierdzenia, że były zawierane (bądź nie) umowy z takimi pracownikami albo potwierdzi, że zawierał umowy z młodocianymi pracownikami, lecz z powodu braku pełnej dokumentacji nie może potwierdzić faktu zatrudnienia konkretnego młodocianego pracownika;
 • pracy przymusowej wykonywanej: na rzecz hitlerowskich Niemiec w okresie drugiej wojny światowej, na rozkaz władz alianckich do dnia 31 grudnia 1945 r., na obszarze ZSRR w okresie od dnia 17 września 1939 r. do dnia 31 grudnia 1956 r.


Waloryzacja emerytur 2019. Wysokość wynagrodzenia


Jeśli chodzi o dokumentowanie wysokości wynagrodzenia, podstawą jest zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wystawione przez pracodawcę lub prawnego następcę pracodawcy na druku ZUS Rp-7. Wysokość pensji można też potwierdzić legitymacją ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, dokonane przez pracodawcę lub jego następcę prawnego. Dowodami stwierdzającymi fakt i okres zatrudnienia albo wysokość wynagrodzenia mogą też być kserokopie dokumentów wydane przez archiwa lub inne jednostki zajmujące się przechowywaniem dokumentów zlikwidowanych zakładów pracy, jeśli są uwierzytelnione przez osoby kierujące archiwami lub firmami przechowującymi dokumenty.

Jeśli nie istnieje dokumentacja płacowa, zaświadczenie o wysokości osiągniętych wynagrodzeń pracodawca lub następca prawny pracodawcy może wydać na podstawie danych zawartych w aktach osobowych pracownika (np. w umowie o pracę, pismach o powołaniu, mianowaniu oraz w innych pismach, określających wynagrodzenie danej osoby). Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń na podstawie akt osobowych obowiązuje zasada, że ZUS uwzględnia tylko takie składniki wynagrodzenia, które przysługiwały bezwarunkowo w czasie trwania zatrudnienia jako stałe składniki w określonej wysokości (np. wynagrodzenie zasadnicze, stałe dodatki określone kwotowo itp.).

Waloryzacja emerytur 2019. Niektóre dokumenty ma ZUS


W niektórych przypadkach ZUS może potwierdzić przebieg ubezpieczenia sprzed 1999 roku oraz podstawę wymiaru składek na podstawie posiadanych przez siebie dokumentów. Należy się o to zwracać do jednostki ZUS właściwej dla siedziby zakładu pracy. Dotyczy to:
 • osób, które były zatrudnione w gospodarstwach domowych i przy obsłudze prywatnych domów mieszkalnych (za okres od 1 lipca 1970 r.);
 • pracowników nieuspołecznionych zakładów pracy, a od 1 stycznia 1990 r. pracowników tych zakładów pracy, w których pracowało nie więcej niż 20 osób;
 • osób, które prowadziły działalność na własny rachunek i osób z nimi współpracujących;
 • osób, które wykonywały wolny zawód, w tym np. rzemieślników (za okres od 1 lipca 1965 r.), właścicieli taksówek (za okres od 1 lipca 1969 r.), prowadzących działalność handlowo--usługową i osób z nimi współpracujących (za okres od 25 sierpnia 1973 r.);
 • osób, które zajmowały się rybołówstwem morskim na własny rachunek oraz uprawiały flisactwo turystyczne na rzece Dunajec i osób z nimi współpracujących (za okres od 1 marca 1970 r.);
 • twórców i artystów, którzy byli objęci zaopatrzeniem emerytalnym twórców (za okres od 1 stycznia 1974 r.);
 • adwokatów wykonujących zawód indywidualnie, poza zespołem (za okres od stycznia 1983 r.);
 • duchownych (za okres od 1 lipca 1989 r.).


Waloryzacja emerytur 2019. Kategorie ubezpieczeń


Dla niektórych kategorii ubezpieczonych ZUS może ustalić okres podlegania ubezpieczeniu na podstawie posiadanych przez siebie dokumentów, nie może jednak ustalić podstawy wymiaru składek (bowiem nie były rozliczane imiennie). Dotyczy to osób, które:
 • na podstawie umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej prowadziły zakłady gastronomiczne oraz stacje benzynowe oraz osób z nimi współpracujących (za okres od 1 października 1966 r.);
 • prowadziły urządzenia turystyczne i kolektury Państwowego Przedsiębiorstwa „Totalizator Sportowy” oraz przewodników turystycznych, a także osób z nimi współpracujących (za okres od 1 sierpnia 1968 r.);
 • na podstawie umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej prowadziły uspołecznione sklepy i księgarnie oraz osób z nimi współpracujących (za okres od 1 maja 1969 r.);
 • na podstawie umowy agencyjnej prowadziły działalność na rzecz przedsiębiorstw upowszechniania prasy i książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka--Ruch” oraz osób z nimi współpracujących (za okres od 1 lipca 1973 r.);
 • wykonywały pracę na podstawie umów-zlecenia zawartych ze zleceniodawcą innym niż uspołeczniony zakład pracy, zatrudniającym do 20 osób wykonujących umowy, a także osób z nimi współpracujących (za okres od 5 maja 1992 r.).


Maksymalne opłaty za sporządzenie odpisów lub kopii dokumentów, jakie mogą pobierać archiwa
 • Kopia świadectwa pracy- 17 zł;
 • Odpis świadectwa pracy - 35 zł (za każdą rozpoczętą stronę);
 • Kopia kartoteki zarobkowej, zasiłkowej lub listy płac - 4 zł(za każdą rozpoczętą stronę lub kartę);
 • Odpis listy płac - 4 zł(za każdą pozycję zestawienia, odpis skrócony);
 • Kopia innego dokumentu - 4 zł;
 • Odpis innego dokumentu - 8 zł (za każdą rozpoczętą stronę).
 • Łączna opłata od jednorazowego zamówienia nie może przekroczyć 200 zł.


UWAŻAJ NA TE PRZYPADKI

Waloryzacja emerytur 2019. Ważne dla niepełnosprawnychWybierająca się na emeryturę osoba powinna zdawać sobie sprawę z tego, że w określonych przypadkach ZUS ma prawo zawiesić jej wypłacane świadczenie. To samo dotyczy dorabiających wczesnych emerytów i rencistów.

W szczególności chodzi o dwa przypadki, z których pierwszy może wystąpić już w momencie przejścia na emeryturę, to znaczy od pierwszej wypłaty. Drugi przypadek obejmuje jedynie wczesnych emerytów oraz rencistów.

Uwaga na kontynuowanie zatrudnienia

Jeśli osoba, która od jakiegoś czasu pracuje, nabędzie właśnie prawo do emerytury, będzie musiała wybrać: kontynuowanie pracy albo pobieranie świadczenia. Jeśli zdecyduje się na kontynuowanie pracy, jej emerytura zostanie zawieszona.

Reguła ta dotyczy osób, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem prawa do świadczenia. Mówiąc bardziej precyzyjnie, wprowadzony do ustawy emerytalnej artykuł 103a stanowi, że prawo do emerytury ulega w takim przypadku zawieszeniu niezależnie od wysokości osiąganego przychodu oraz od wieku osoby uprawnionej do emerytury.

Takim osobom emerytura nie jest wypłacana do czasu rozwiązania stosunku pracy i zgłoszenia do ZUS wniosku o podjęcie wypłaty świadczenia w związku z ustaniem zatrudnienia.

Przepisy nakazują ZUS ponowną wypłatę emerytury od miesiąca, w którym - przynajmniej przez jeden dzień - emeryt nie pracuje już w ramach tego samego zatrudnienia, co przed nabyciem emerytury. Odwieszenie nie może jednak nastąpić wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony taki wniosek.

Osoby, które rozwiążą umowę o pracę z ostatnim dniem miesiąca (np. 31 lipca), wypłata emerytury przysługuje od następnego miesiąca, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek w tej sprawie. Z kolei tym, którzy wniosek o odwieszenie emerytury zgłoszą w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji o jej przyznaniu - pierwsza wypłata przysługiwać będzie od miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę.

Do wniosku o podjęcie wypłaty emerytury trzeba dołączyć świadectwo pracy albo opatrzone datą zaświadczenie pracodawcy, potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy.

Waloryzacja emerytur 2019. Uwaga na progi dochodowe


Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, nie mają żadnych ograniczeń w podejmowaniu pracy. Całkowita wolność dorabiania nie obejmuje jednak osób przebywających na „starej”, wcześniejszej emeryturze, ani też tych nielicznych osób, które zdołały nabyć prawo do wcześniejszej emerytury pomostowej. Nie obejmuje również rencistów, pobierających rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz rentę rodzinną (z wyjątkiem renty rodzinnej po inwalidzie wojennym).

Osoby pobierające ww. świadczenia, decydując się na podjęcie zatrudnienia, powinny mieć na uwadze kilka ograniczeń i obowiązków dotyczących pracy zarobkowej na emeryturze.

Rozpoczynając pracę, „wczesny” emeryt i rencista musi powiadomić o tym fakcie ZUS. W tym celu wypełnia formularzu ZUS Rw-73, albo też w inny sposób informuje ZUS - istotne jest, aby z zawiadomienia wynikało, od kiedy została podjęta praca i jaka jest wysokość przychodów.

Z przepisów wynika, że jeśli te przychody będą wyższe niż 70 proc., ale nie przekroczą 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, świadczenie wczesnego emeryta czy rencisty zostanie zmniejszone. Jeśli natomiast będą wyższe od 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, prawo do świadczenia zostanie zawieszone.

Innymi słowy, wczesny emeryt lub rencista może dorabiać bez ograniczeń jedynie do wysokości 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast jeśli jego zarobki przekroczą limit 130 proc., ZUS wstrzyma mu świadczenie.

Obecnie (od 1 grudnia ub. roku) próg 70-procentowy ustalony został na 3.206,20 zł, zaś próg 130-procentowy wynosi 5.954,30 zł. Progi te zmienią się od 1 marca br.

O ile zmniejszona zostanie emerytura (renta), jeśli przychody będą wyższe niż 70 proc., ale nie przekroczą 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia? O tyle, o ile został przekroczony dolny limit (70 proc.). Ustalona jest jednak górna granica tego zmniejszenia. Świadczenie można zmniejszyć najwyżej o 24 proc. kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji - w przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Obecnie, tzn. od 1 marca ub. roku, kwota ta wynosi 582,38 zł.

Oprócz przeliczenia emerytury, opłaca się niekiedy przeliczyć kapitał początkowy. Poniżej dwa przypadki przeliczania.

Waloryzacja emerytur 2019. Przypadek 1.Dotyczy kobiet, które przed 1999 r. opiekowały się dzieckiem podczas urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego udzielonego na opiekę nad dzieckiem.

Od maja 2015 r. okresy te liczą się do kapitału początkowego jako okresy składkowe, czyli ze wskaźnikiem 1,3 proc. podstawy wymiaru emerytury. Wcześniej okresy te nie były uważane za okresy zatrudnienia i jako okresy nieskładkowe miały wskaźnik 0,7 proc. podstawy wymiaru. Na tej zasadzie można wliczyć do emerytury maksymalnie 6 lat opieki nad dzieckiem.

Waloryzacja emerytur 2019. Przypadek 2.Dotyczy seniorów, których okres studiów wyższych, przebytych przed 1 stycznia 1999 roku był dłuższy niż jedna 1/3 okresów składkowych przypadających przed tą datą. Przykładowo jeśli ktoś do końca 1998 roku miał 4,5 roku studiów i pracował 3 lata, to ZUS uwzględnił mu wcześniej w kapitale początkowym tylko jeden rok studiów. Teraz, po zmianie przepisów, ZUS może uwzględnić faktyczny okres nauki w szkole wyższej.

Waloryzacja emerytur 2019. Przeliczanie nowej emeryturyDorabianie do emerytury jest podwójnie korzystne. Po pierwsze - zarabia się dodatkowe pieniądze, zaś po drugie - dodatkowo przepracowany okres oraz osiągnięte w nim zarobki mogą podwyższyć wysokość świadczenia. Wynika to z comiesięcznego odprowadzania składek emerytalnych na nasze konto w ZUS. Co pewien czas możemy te składki uwzględnić w wysokości pobieranej przez nas emerytury, co określane jest jako przeliczanie emerytury. Innymi słowy, dorabianie sprawia, że mamy możliwość podwyższenia sobie świadczenia. Na czym ono polega?

Emerytura według nowych zasad wyliczana jest w ten sposób, że suma zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS dzielona jest przez tzw. dalsze średnie trwanie życia wyrażone w miesiącach. Ta prosta formuła sprawia, że dość proste jest również przeliczanie nowej emerytury. Polega ono po prostu na uwzględnieniu w wysokości emerytury składek, które doszły w efekcie dorabiania. Ważne są tu jednak terminy. Otóż wniosek o przeliczenie nowej emerytury można złożyć dopiero po roku od jej przyznania, chyba że wcześniej zrezygnowaliśmy z dorabiania i przestano nam doliczać składki. W takim przypadku można złożyć wniosek po zaprzestaniu wpłacania składek.

Jeśli kontynuujemy zatrudnienie, pobierając jednocześnie emeryturę, z kolejnymi wnioskami o przeliczenie możemy występować w odstępach rocznych.

SZANSA DLA OSÓB Z TZW. ZEROWĄ PŁACĄ


Jak mieć wyższą emeryturę w 2019 rokuWysokość twojej emerytury bądź renty została obliczona przed 1 stycznia 2009 r.? Nie zdołałeś udokumentować wysokości zarobków za wszystkie okresy zatrudnienia? Masz szansę na podwyższenie świadczenia!

Do 31 grudnia 2008 roku przy obliczaniu wysokości emerytury lub renty za okresy zatrudnienia o nieudokumentowanych zarobkach przyjmowano zarobki zerowe. Inaczej mówiąc, okresy te liczyły się wyłącznie do stażu ubezpieczeniowego, a nie do ustalania wskaźnika podstawy wymiaru emerytury lub renty. Zmiana tzw. ustawy emerytalnej (ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku poz. 1270 z późniejszymi zmianami) spowodowała, że obecnie przyjmuje się, iż w okresach o nieudokumentowanych zarobkach, ubezpieczony otrzymywał minimalne wynagrodzenie za pracę, obowiązujące w tym czasie. Tak stanowi art. 15 ust. 2a wprowadzony do ustawy emerytalnej przez nowelizację z 4 września 2008 roku. (Dz. U. nr 192, poz. 1180).

Waloryzacja emerytur 2019. Wyłącznie dla pracownikówPrzepis ten wszedł w życie 1 stycznia 2009 r. Daje on możliwość przeliczenia wysokości świadczenia osobom, które w okresach o nieudokumentowanych zarobkach pozostawały w ubezpieczeniu pracowniczym, a więc były pracownikami. Osobom, które w tych okresach prowadziły działalność gospodarczą, pracowały na umowie-zleceniu lub kształciły się na studiach stacjonarnych, ZUS nie przeliczy emerytury lub renty.

Zastąpienie wynagrodzenia zerowego płacą minimalną dotyczy:
 • emerytur (przyznawanych według starych zasad),
 • rent z tytułu niezdolności do pracy,
 • rent rodzinnych,
 • kapitału początkowego oraz
 • świadczeń przedemerytalnych przyznanych przez urzędy pracy na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.


Świadczenia przyznane po 31 grudnia 2008 roku zostały obliczone już z uwzględnieniem nowelizacji z 4 września 2008 roku, a więc w przypadku wystąpienia okresów pracy o nieudokumentowanych zarobkach, ZUS przyjął za te okresy obowiązujące wówczas minimalne wynagrodzenie za pracę, a nie wynagrodzenie w kwocie zero złotych.

Waloryzacja emerytur 2019. Potrzebny wniosek osoby zainteresowanej


Osoby mające okresy pracy, za które nie mogą udokumentować wysokości zarobków i którym świadczenie przyznano przed rokiem 2009, mogą mieć przeliczoną jego wysokość z uwzględnieniem płacy minimalnej w nieudokumentowanych okresach wyłącznie wtedy, gdy złożą we właściwym dla swego miejsca zamieszkania oddziale ZUS wniosek o takie przeliczenie. Formularze wniosków znajdują się we wszystkich placówkach ZUS. Można jednak złożyć pismo napisane samodzielnie. Wystarczy jedno zdanie: „Proszę o przeliczenie podstawy mojej emerytury (ewentualnie renty, świadczenia przedemerytalnego) z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego”. Do tego adresat (ZUS), data, swoje imię i nazwisko oraz numer legitymacji emeryckiej. Osoby, które chcą, aby ZUS w przeliczeniu uwzględnił konkretny okres zatrudnienia, muszą napisać to we wniosku.

Świadczenie na wniosek emeryta lub rencisty zostanie przeliczone, jeżeli nowy wskaźnik podstawy wymiaru okaże się wyższy od dotychczasowego. W przeciwnym przypadku ZUS odmówi przeliczenia.

Osoby, które wniosek o przeliczenie wysokości świadczenia z uwzględnieniem płacy minimalnej złożyły przed 1 stycznia 2010 roku i którym dzięki temu ZUS podwyższył świadczenie, otrzymały wyrównanie jego wysokości od 1 stycznia 2009 roku. Jeśli ktoś wniosek złożył lub złoży później, to świadczenie w nowej kwocie (jeśli zostanie przyznane) otrzymuje lub będzie otrzymywał dopiero od miesiąca, w którym złożył lub złoży wniosek.

Waloryzacja emerytur 2019. Istota przeliczeniaPrzeliczana jest podstawa wymiaru emerytury lub renty ostatnio przyjęta do obliczenia świadczenia. Przy tym przeliczeniu uwzględnia się ostatnio przyjętą kwotę bazową, a nie kwotę obecnie obowiązującą. Przeliczenie dotyczy zwykle osób, które podstawę wymiaru emerytury lub renty miały obliczoną z uwzględnieniem okresów o nieudokumentowanych zarobkach. Po przeliczeniu, zerowe zarobki za te okresy zostają zastąpione płacami minimalnymi.

Świadczenie może zostać przeliczone także osobie, której emerytura lub renta została obliczona bez uwzględnienia okresów, za które nie ma dokumentacji płacowej, ale takie okresy istniały w innych latach zatrudnienia. Może się okazać, że zastąpienie zarobków zerowych wynagrodzeniami minimalnymi sprawia, iż dla konkretnej osoby korzystniej jest, przy obliczaniu podstawy wymiaru świadczenia, przyjąć inne lata niż uwzględniono przy poprzednim obliczaniu podstawy wymiaru.

Emeryt lub rencista może więc złożyć wniosek o ustalenie nowej podstawy wymiaru świadczenia, z uwzględnieniem zarobków uzyskanych przed jego przyznaniem, w innym okresie niż wskazany do ustalenia ostatniej podstawy wymiaru.

Waloryzacja emerytur 2019. Tylko część płacy minimalnejOsobie, która udokumentuje zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, do obliczenia wskaźnika podstawy wymiaru przyjmuje się tylko część płacy minimalnej, odpowiadającą części etatu, na jakiej ta osoba była zatrudniona.

Najniższe wynagrodzenia za pracę w okresie 1 IV 1956 - 31 XII 2008Od kiedy i kwota


1 IV 1956 - 500 zł
1 VII 1959 - 600 zł
1 III 1961 - 700 zł
1 IV 1963 - 750 zł
1 VIII 1966 - 850 zł
1 XII 1970 - 1.000 zł
1 VIII 1974 - 1.200 zł
1 V 1977 - 1.400 zł
1 V 1978 - 1.600 zł
1 V 1979 - 1.800 zł
1 I 1980 - 2.000 zł
1 I 1982 - 3.300 zł
1 IX 1982 - 5.400 zł
1 I 1987 - 7.000 zł
1 I 1988 - 9.000 zł
1 I 1989 - 17.800 zł
1 VII 1989 - 22.100 zł
1 X 1989 - 38.000 zł
1 I 1990 - 120.000 zł
1 IX 1990 368.000 zł
1 X 1990440.000 zł
1 I 1991 550.000 zł
1 IV 1991 605.000 zł
1 VII 1991632.000 zł
1 X 1991 652.000 zł
1 XII 1991 700.000 zł
1 I 1992875.000 zł
1 V 1992 1.000.000 zł
1 VIII 1992 1.200.000 zł
1 IX 19921.300.000 zł
1 X 19921.350.000 zł
1 I 19931.500.000 zł
1 VII 1993 1.650.000 zł
1 X 19931.750.000 zł
1 I 1994 1.950.000 zł
1 IV 1994 2.050.000 zł
1 VII 1994 2.200.000 zł
1 X 1994 2.400.000 zł
1 I 1995 260 zł
1 IV 1995 280 zł
1 VII 1995 295 zł
1 X 1995 305 zł
1 I 1996 325 zł
1 IV 1996 350 zł
1 VII 1996 370 zł
1 I 1997 391 zł
1 II 1997 406 zł
1 VII 1997 450 zł
1 II 1998500 zł
1 I 1999 650 zł
1 XI 1999 670 zł
1 III 2000 700 zł
1 I 2001 760 zł
1 I 2003 800 zł
1 I 2004 824 zł
1 I 2005 849 zł
1 I 2006 899,10 zł
1 I 2007 936 zł
1 I 2008 1.126 zł

POLECAMY - KONIECZNIE SPRAWDŹ:
FLESZ: Smog skraca życie. Jesteśmy jak palacze

Komentarze

Dodajesz komentarz jako: Gość

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

Liczba znaków do wpisania:

zaloguj się

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo