Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można złożyć przez Internetowe Konto Pacjenta

OPRAC.: Marek Długopolski
Paulina Szymczewska
Każdy kto posiada Internetowe Konto Pacjenta może za jego pośrednictwem, złożyć wniosek online o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób ubezpieczonych do korzystania z opieki zdrowotnej - w sytuacjach niezbędnych z medycznego punktu widzenia - w państwach Unii Europejskiej i EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu - w jego skład wchodzą Norwegia, Liechtenstein, Islandia i Szwajcaria), na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy danego kraju. O tym, jakie świadczenia są dla danej osoby niezbędne, decyduje lekarz w państwie pobytu.

Dla kogo EKUZ?

Dla emeryta Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, w związku z pobytem turystycznym w państwach Unii Europejskiej i EFTA, może zostać wydana na 5 lat.

Na 3 lat EKUZ zostanie wydana osobom ubezpieczonym, czyli zatrudnionym, prowadzącym pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierającym rentę, studentom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, a także członkom rodzin wyżej wymienionych (w przypadku członka rodziny - dzieci - powyżej 18 roku niezbędne jest każdorazowe przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń).

Na 2 miesiące EKUZ zostanie wydana osobom bezrobotnym zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz niewymienionym wcześniej osobom ubezpieczonym.

Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie, oddzielnie dla każdego członka rodziny.

EKUZ przez internet

Od kilku dni wniosek można również wypełnić przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Wypełniając wniosek przez IKP otrzymujemy informacje o przewidywanym okresie ważności nowej karty EKUZ. Na podstawie wniosku złożonego online, karta zostanie wygenerowana w Centrum Usług Wspólnych i wysłana na wskazany we wniosku adres. Do zalogowania się do Internetowego Konta Pacjenta potrzebny jest profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód).

Kartę można odebrać również osobiście w sali obsługi kineta Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowie w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W lub w delegaturach MOW NFZ w Tarnowie, Nowym Sączu lub Nowym Targu.

EKUZ „od ręki”

W oddziale lub w delegaturach, po złożeniu wniosku, EKUZ otrzymuje się na miejscu, „od ręki”.

Osoby, które chcą zgłosić się osobiście po EKUZ w sali obsługi klienta, mogą wcześniej umówić wizytę przez aplikację rejestracja.nfz-krakwo.pl. Dzięki temu nie muszą oczekiwać w kolejce.

Wniosek o wydanie karty można złożyć również za pośrednictwem ePUAP lub mailem na adres [email protected].

Wniosek składny przez IKP, ePUAP lub wysłany mejlem bądź pocztą - rozpatrywany jest w ciągu 3 - 5 dni roboczych, licząc od dnia jego wpływu.

Przez pandemię rośnie liczba samobójstw

Wideo

Dodaj ogłoszenie