Wyniki wyborów 2018 do rady miasta Milanówek

Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

– kandydat otrzymał mandat

Okręg 1

Północna granica miasta Milanówka, ulica T. Kościuszki (numery nieparzyste 67 - 91 oraz numery parzyste 70 - 116) do ulicy Podgórnej, ulica F. Żwirki oraz ulica Wojska Polskiego nie wchodząca w skład okręgul.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

kandydatliczba głosów

 1. 23 Aleksandra Mossakowska
  128 (27,89%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY KWIATKOWSKIEJ - DECYDUJMY RAZEM

kandydatliczba głosów

 1. 26 Sylwester Paweł Zdrojewski
  134 (29,19%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAMIL BIALIK

kandydatliczba głosów

 1. 30 Kamil Bialik
  136 (29,63%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

kandydatliczba głosów

 1. 10 Piotr Paweł Kuldanek
  61 (13,29%)

Okręg 2

Ulica F. Żwirki nie wchodząca w skład okręgu, ulica Podgórna (numery parzyste 14 - 76 oraz numery nieparzyste 9 - 33) od ulicy T. Kościuszki do ulicy Piasta, ulica Piasta nie wchodząca w skład okręgu do ulicy Dworcowej nie wchodzącej w skład okręgu, ulica Krakowska (numery nieparzyste 11 - 11z) do ulicy T. Kościuszki, ulica T. Kościuszki do ulicy Z. Krasińskiego, ulica Z. Krasińskiego (numery parzyste 20 - 34 oraz nieparzyste 43 - 71) do ulicy Wojska Polskiego oraz ulica Wojska Polskiego nie wchodząca w skład okręgul.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

kandydatliczba głosów

 1. 23 Rafał Michał Wiencek
  85 (16,31%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

kandydatliczba głosów

 1. 24 Dorota Kowalska
  125 (23,99%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIE DLA LOTNISKA

kandydatliczba głosów

 1. 25 Witold Zygmunt Mossakowski
  214 (41,07%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

kandydatliczba głosów

 1. 10 Agata Maria Gutowska
  97 (18,62%)

Okręg 3

Północno–wschodnia granica miasta Milanówka, ulica Owocowa, ulica Podgórna nie wchodząca w skład okręgu oraz ulica T. Kościuszki nie wchodząca w skład okręgul.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

kandydatliczba głosów

 1. 23 Paweł Zygmunt Suchecki
  133 (22,06%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY KWIATKOWSKIEJ - DECYDUJMY RAZEM

kandydatliczba głosów

 1. 26 Jolanta Nowakowska
  185 (30,68%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MILANOWIANIE

kandydatliczba głosów

 1. 22 Marek Jefremienko-Przyłubski
  44 (7,30%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

kandydatliczba głosów

 1. 24 Joanna Różycka
  109 (18,08%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

kandydatliczba głosów

 1. 10 Marcin Tylczyński
  132 (21,89%)

Okręg 4

Wschodnia granica miasta Milanówka, ulica Krakowska (numery parzyste 2 - 10z) do ulicy Dworcowej, ulica Dworcowa, ulica Piasta (numery nieparzyste 1 - 21z oraz numery parzyste 2 - 16z) oraz ulica Owocowa nie wchodząca w skład okręgul.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

kandydatliczba głosów

 1. 23 Leszek Wiesław Kołodziejski
  143 (26,93%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY KWIATKOWSKIEJ - DECYDUJMY RAZEM

kandydatliczba głosów

 1. 26 Bożena Barbara Boryna
  109 (20,53%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MILANOWIANIE

kandydatliczba głosów

 1. 22 Iwona Anna Młynarska
  100 (18,83%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

kandydatliczba głosów

 1. 24 Sylwia Anderson-Hanney
  121 (22,79%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

kandydatliczba głosów

 1. 10 Alicja Aneta Krajpowicz
  58 (10,92%)

Okręg 5

Zachodnia granica miasta Milanówka, ulica Wojska Polskiego (numery nieparzyste 37 - 121 oraz numery parzyste 42 - 140) do ulicy Św. U. Ledóchowskiej oraz ulica Św. U. Ledóchowskiej.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

kandydatliczba głosów

 1. 23 Jaromir Stanisław Chojecki
  95 (23,23%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY KWIATKOWSKIEJ - DECYDUJMY RAZEM

kandydatliczba głosów

 1. 26 Anna Haber
  94 (22,98%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MILANOWIANIE

kandydatliczba głosów

 1. 22 Artur Ronald Grabarek
  27 (6,60%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"

kandydatliczba głosów

 1. 21 Anna Klimowicz
  72 (17,60%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIE DLA LOTNISKA

kandydatliczba głosów

 1. 25 Joanna Ewa Dorn
  52 (12,71%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

kandydatliczba głosów

 1. 10 Paulina Agnieszka Kozieł
  69 (16,87%)

Okręg 6

Południowo-zachodnia granica miasta Milanówka, ulica Św. U. Ledóchowskiej nie wchodząca w skład okręgu, ulica Wojska Polskiego (numery parzyste 2 - 30 c oraz numery nieparzyste 1 - 35)

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

kandydatliczba głosów

 1. 23 Radosław Ireneusz Fastyn
  154 (27,85%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY KWIATKOWSKIEJ - DECYDUJMY RAZEM

kandydatliczba głosów

 1. 26 Małgorzata Bożena Szklarska-Lewoń
  78 (14,10%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

kandydatliczba głosów

 1. 24 Jarosław Paweł Paćko
  92 (16,64%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"

kandydatliczba głosów

 1. 21 Piotr Tomasz Napłoszek
  156 (28,21%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

kandydatliczba głosów

 1. 10 Tadeusz Stanisław Kopeć
  73 (13,20%)

Okręg 7

Ulica Z. Krasińskiego nie wchodząca do składu okręgu do ulicy Kościuszki, ulica Kościuszki nie wchodząca w skład okręgu, ulica Krakowska (numery 12 - 25z), ulica Plantowa do granicy miasta Milanówka oraz ulica Wojska Polskiego nie wchodząca w skład okręgul.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MILANOWIANIE

kandydatliczba głosów

 1. 22 Marcin Dębski
  81 (15,17%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

kandydatliczba głosów

 1. 24 Kinga Monika Niedźwiecka-Reszczyk
  122 (22,85%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIE DLA LOTNISKA

kandydatliczba głosów

 1. 25 Halina Krystyna Dybińska
  118 (22,10%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

kandydatliczba głosów

 1. 10 Paulina Aleksandra Nowak
  91 (17,04%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GALIŃSKIEJ

kandydatliczba głosów

 1. 27 Ewa Galińska
  122 (22,85%)

Okręg 8

Ulica Warszawska (numery nieparzyste 3 - 37a) od ulicy Piłsudskiego do ulicy Podwiejskiej, ulica Podwiejska nie wchodząca w skład okręgu, ulica Długa nie wchodząca w skład okręgu, ulica Królewska nie wchodząca w skład okręgu oraz ulica Piłsudskiego nie wchodząca w skład okręgul.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY KWIATKOWSKIEJ - DECYDUJMY RAZEM

kandydatliczba głosów

 1. 26 Monika Zielińska
  63 (11,58%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MILANOWIANIE

kandydatliczba głosów

 1. 22 Kazimierz Wiktorowicz
  49 (9,01%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

kandydatliczba głosów

 1. 24 Bożena Elżbieta Osiadacz
  167 (30,70%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

kandydatliczba głosów

 1. 10 Monika Anna Garley
  108 (19,85%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARII SOBCZAK - ZAWSZE MILANÓWEK

kandydatliczba głosów

 1. 31 Maria Sobczak
  157 (28,86%)

Okręg 9

Północna granica miasta Milanówka od ulicy Podwiejskiej wzdłuż torów PKP, wschodnia granica miasta Milanówka, ulica Brwinowska (numery 2b - 2d) do ulicy Królewskiej, ulica Królewska nie wchodząca w skład okręgu oraz ulica Długa.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

kandydatliczba głosów

 1. 23 Zbigniew Siekierski
  193 (40,46%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"

kandydatliczba głosów

 1. 21 Henryk Marian Dąbek
  204 (42,77%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

kandydatliczba głosów

 1. 10 Sebastian Kozieł
  80 (16,77%)

Okręg 10

Południowo–zachodnia granica miasta Milanówka do ulicy Warszawskiej, ulica Warszawska (numery 38 - 58) do ulicy Piłsudskiego, ulica P. Skargi do południowo–zachodniej granicy miasta Milanówka.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

kandydatliczba głosów

 1. 23 Hubert Tomasz Jarek
  187 (34,19%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

kandydatliczba głosów

 1. 24 Eliza Anna Dąbrowska
  113 (20,66%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

kandydatliczba głosów

 1. 10 Sylwia Weronika Michałowska
  124 (22,67%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRYCJA KANIEWSKA

kandydatliczba głosów

 1. 29 Patrycja Dorota Kaniewska
  123 (22,49%)

Okręg 11

Południowo–zachodnia granica miasta Milanówka, ulica P. Skargi nie wchodząca w skład okręgu, ulica Piłsudskiego, ulica Królewska nie wchodząca w skład okręgu z wyłączeniem bloku przy ulicy Piłsudskiego 5 oraz Okólnej 7 do południowo–zachodniej granicy miasta Milanówka.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

kandydatliczba głosów

 1. 23 Karolina Katarzyna Białecka
  200 (31,90%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY KWIATKOWSKIEJ - DECYDUJMY RAZEM

kandydatliczba głosów

 1. 26 Szymon Adam Kalbarczyk
  130 (20,73%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

kandydatliczba głosów

 1. 24 Paweł Marek Zdanowicz
  148 (23,60%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

kandydatliczba głosów

 1. 10 Katarzyna Urszula Michałowska
  149 (23,76%)

Okręg 12

Ulica Królewska (numery parzyste 70 - 114 oraz numery nieparzyste 61a - 123a) od ulicy Nowowiejskiej do ulicy Grudowskiej, ulica Grudowska nie wchodząca w skład okręgu, ulica Urocza, ulica Cicha (numery parzyste 2a - 28 oraz numery nieparzyste 1 - 27a), ulica Wiatraczna nie wchodząca w skład okręgu, ulica Podkowiańska, ulica Kazimierzowska nie wchodząca w skład okręgu oraz ulica Nowowiejska nie wchodząca w skład okręgul.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

kandydatliczba głosów

 1. 23 Jakub Piotrowski
  246 (37,50%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY KWIATKOWSKIEJ - DECYDUJMY RAZEM

kandydatliczba głosów

 1. 26 Renata Pawłowska
  175 (26,68%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

kandydatliczba głosów

 1. 24 Krzysztof Franciszek Górski
  93 (14,18%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

kandydatliczba głosów

 1. 10 Ewa Marianna Pogorzelska
  142 (21,65%)

Okręg 13

Ulica Królewska (numery parzyste 4 - 68a oraz numery nieparzyste 3 - 61) od ulicy Grudowskiej do wschodniej granicy miasta Milanówka, wschodnia granica miasta Milanówka do ulicy Wiatracznej, ulica Wiatraczna, ulica Cicha nie wchodząca w skład okręgu, ulica Urocza nie wchodząca w skład okręgu oraz ulica Grudowska (numery parzyste 34 - 96 oraz numery nieparzyste 21 - 101) do ulicy Królewskiej.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

kandydatliczba głosów

 1. 23 Waldemar Jan Parol
  284 (48,88%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY KWIATKOWSKIEJ - DECYDUJMY RAZEM

kandydatliczba głosów

 1. 26 Alicja Zajączkowska
  136 (23,41%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MILANOWIANIE

kandydatliczba głosów

 1. 22 Joanna Majewska
  95 (16,35%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

kandydatliczba głosów

 1. 10 Wojciech Eugeniusz Nadolny
  66 (11,36%)

Okręg 14

Południowo-zachodnia granica miasta Milanówka do ulicy Królewskiej, ulica Królewska (numery parzyste 118 - 146 oraz numery nieparzyste 125 - 127) do ulicy Nowowiejskiej wraz z blokiem przy ulicy Okólnej 7 oraz Piłsudskiego 5, ulica St. Okrzei nie wchodząca w skład okręgu oraz południowa granica miasta.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

kandydatliczba głosów

 1. 23 Janina Stanisława Moława
  220 (42,55%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY KRYSTEK

kandydatliczba głosów

 1. 28 Aleksandra Anna Krystek
  207 (40,04%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

kandydatliczba głosów

 1. 10 Alicja Maria Michałowska
  90 (17,41%)

Okręg 15

Ulica St. Okrzei, ulica Nowowiejska od ulicy Królewskiej, ulica Kazimierzowska do wschodniej granicy miasta Milanówka, wschodnia oraz południowa granica miasta.

Pokaż więcej

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PIOTRA REMISZEWSKIEGO"

kandydatliczba głosów

 1. 23 Joanna Szorc
  107 (21,10%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MILANOWIANIE

kandydatliczba głosów

 1. 22 Krzysztof Piotr Wiśniewski
  138 (27,22%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

kandydatliczba głosów

 1. 24 Justyna Maria Żelazowska
  103 (20,32%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIE DLA LOTNISKA

kandydatliczba głosów

 1. 25 Mateusz Pitas
  92 (18,15%)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

kandydatliczba głosów

 1. 10 Jolanta Małgorzata Michałowska
  67 (13,21%)

Baza wiedzy o wyborach samorządowych 2018

Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

Wideo

Quizy wyborcze. Przetestuj swoją wiedzę i zdecyduj, na kogo oddać swój głos!

Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

Najczęściej komentowane

Polecamy

OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 Trwa głosowanie!

OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 Trwa głosowanie!

Najczęściej czytane