Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Lipnica Murowana

Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

– kandydat otrzymał mandat

Okręg 1

Sołectwo Borówna

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Artur Roman Wnęk

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

91 (62,33%)

Bożena Monika Zdun

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA SPRAWA

25 (17,12%)

Edyta Krystyna Wójcik

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA SIENKIEWICZA CZAS NA ZMIANĘ

30 (20,55%)

Okręg 2

Sołectwo Lipnica Dolna – przysiółki : Osiedla Łokietek, Granice , Zawiśle, Grabie, Pagórek, Wielka Droga obejmujące numery porządkowe: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 40, 44, 47, 74, 84, 85, 94, 99, 110, 114, 118, 119, 120, 123, 125, 136, 139, 141, 146, 149, 150, 152, 156, 157, 161, 162, 168, 174, 179, 187, 188, 189, 196, 198, 200, 213, 226, 240, 241, 243, 246, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 279, 281, 287, 302, 320, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 339, 340, 341, 342, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Ireneusz Mieczysław Heród

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

106 (71,62%)

Andrzej Aleksander Kuc

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

22 (14,86%)

Witold Bartłomiej Przybyłko

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA SPRAWA

20 (13,51%)

Okręg 3

Sołectwo Lipnica Dolna – przysiółki : Dominikówka , Od Gosprzydowej, Herody obejmujące numery porządkowe: 4, 8, 14, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66A, 67, 77, 88, 89, 92, 98, 100, 102 , 105, 109, 112, 116, 121, 122, 131, 132, 134, 142, 143, 144, 147, 148, 151, 153, 154, 159, 160, 164, 166 , 167, 170, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 192, 205, 222, 230, 231, 234, 275, 285, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 301, 308, 321, 322, 343, 344, 345, 354, 355, 356, 357, 358

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Adam Heród

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

47 (32,19%)

Jan Mirosław Skórka

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

38 (26,03%)

Magdalena Maria Plewa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA SPRAWA

21 (14,38%)

Agata Bogumiła Pietrzyk

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA SIENKIEWICZA CZAS NA ZMIANĘ

40 (27,40%)

Okręg 4

Sołectwo Lipnica Dolna – przysiółki : Nad Szkołą, Zamoście, Nowe Miasto, Podlesie, Przedmieście obejmujące numery porządkowe: 22, 48, 68, 69, 70, 71, 72 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 113 , 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 135, 137, 138, 140 , 145, 155, 158, 163, 165, 169, 171, 186, 190, 191, 193, 194, 195, 197, 199 , 202, 204, 206 , 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 216, 218 , 219, 220, 221, 224 - 225, 227, 228, 229, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 244 , 245, 247 , 248, 249, 278, 280, 282, 283, 284, 288, 289, 290, 292, 296, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 366, 367, 368, 369, 370

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Artur Sylwester Polkowski

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

62 (36,69%)

Jan Edward Włodarczyk

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

28 (16,57%)

Lucyna Pałka

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA SPRAWA

28 (16,57%)

Krzysztof Mariusz Matląg

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA SIENKIEWICZA CZAS NA ZMIANĘ

51 (30,18%)

Okręg 5

Sołectwo Lipnica Górna – przysiółki : Porzecze, Granice, Działy Południowe, cz. Szeroka Wieś obejmujące numery porządkowe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 , 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26 , 27, 35, 35A, 37, 38, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 53, 56, 66, 67, 68, 83, 94, 105, 108, 122, 123, 129, 132, 133, 135, 138, 150, 152, 155, 158, 167, 169 , 177, 182, 185, 191, 193, 196, 197, 199 , 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213 , 214, 225, 232, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 252, 253, 255, , 256, 262, 268, 270, 272 , 273, 273A, 275, 276, 278, 280, 282 , 283, 284, 288, 291, 292, 293, 296, 299, 300, 303, 305, 306, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 370, 371, 372, 373

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Adam Wnęk

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

87 (52,41%)

Marian Sysło

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA SPRAWA

79 (47,59%)

Okręg 6

Sołectwo Lipnica Górna – przysiółki : cz. Szeroka Wieś, Wysoki Dział , Dział Północny obejmujące numery porządkowe: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 85, 93, 104, 106, 124, 131, 134, 140, 141, 148, 154, 157, 160, 162, 165, 166, 172, 173, 175, 176, 178, 179, 180, 187, 190, 192, 194 , 195, 200, 202 , 203, 209, 212, 215, 216, 217, 222, 226, 228 , 233, 234, 235, 242, 251, 254, 257, 258, 260, 263, 264, 266 , 279, 281, 287, 289, 298, 307, 325, 327, 339, 341 , 350, 367, 368, 369

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Tomasz Przybyłko

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

88 (65,19%)

Marcin Antoni Przybyłko

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA SPRAWA

47 (34,81%)

Okręg 7

Sołectwo Lipnica Górna – przysiółki : Łęg, Nadole, Wymyślna, Bukowiec, Wielka Droga obejmujące numery porządkowe: 7, 23, 34, 54, 77, 79, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 109 , 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 126, 127, 128, 130, 136, 137, 139 , 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 153 , 156, 159, 161, 163, 164, 168, 170, 171, 174, 181, 183, 184, 186, 188, 189, 198, 201, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 227, 229, 230, 231, 241, 246, 247, 259, 261, 265, 267, 269, 271, 274, 277, 286, 290, 294, 295, 297, 301, 302, 310, 321, 322, 323, 324, 326, 328 , 329, 330, 337, 338, 340, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Damian Michał Gaża

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

97 (61,39%)

Leszek Aleksander Fasuga

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA SPRAWA

61 (38,61%)

Okręg 8

Sołectwo Lipnica Murowana-przysiółki: Podlas, Porzecze, Na Jazie, Osiedle Słoneczne, Miasto-Rynek, Pod Kościołem obejmujące numery porządkowe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 73, 75 , 76, 77, 79, 80, 82, 83, 86, 88, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 115, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 128A, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 157, 159, 161, 165, 166, 167, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 192, 193, 194, 195, 197, 199 , 200, 201, 229, 231 , 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 248, 250, 252 , 253, 257, 259, 260, 261, 264, 266, 272, 273, 275, 303, 304, 305, 306, 307 , 308, 309, 310, 321

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Bogusława Strugała

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

135 (67,16%)

Rafał Michał Plewa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA SPRAWA

66 (32,84%)

Okręg 9

Sołectwo Lipnica Murowana – przysiółki : Osiedle Retro, Przedmieście , Tamta Strona, Wielka Droga, Gliniki obejmujące numery porządkowe 25, 35, 46, 47, 50, 54, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 72, 78, 84, 85, 87, 92, 93, 95, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 137, 140, 143, 144, 146, 150, 154, 156, 158, 160, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 178, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 196, 198 , 202 , 203, 204, 205, 206 , 207, 207A, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 245, 247, 249, 251 , 254, 255, 256, 258, 262, 263, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 276 , 277, 278 , 279, 281 , 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Andrzej Stanisław Polinierski

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

100 (49,50%)

Grzegorz Krzysztof Sienkiewicz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA SIENKIEWICZA CZAS NA ZMIANĘ

102 (50,50%)

Okręg 10

Sołectwo Rajbrot – przysiółki : Kamieniec, Pszczółki, Dominiczna Góra, Młyn obejmujące numery porządkowe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 31, 33, 34, 46, 73, 74, 93, 95, 105, 178, 192, 227, 230, 237, 248, 256, 258, 271, 272, 280, 283, 292, 301, 304, 312, 321, 332, 337, 339, 347, 349, 352, 358, 375, 384, 399, 423, 432, 434, 441, 447, 457, 458, 461, 462, 463, 468, 481, 482, 502, 503, 531, 540, 556, 561, 564, 566, 567, 568, 569, 571, 574, 589, 590, 594, 596, 601, 602, 604, 605, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Andrzej Feliks Kuźma

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

0 (0,00%)

Okręg 11

Sołectwo Rajbrot – przysiółki : Górki, Domasy, Rogożówka, Pasionków obejmujące numery porządkowe 20, 32, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 124, 173, 175, 186, 197, 221, 228, 233, 241, 246, 251, 254, 255, 261, 266, 286, 293, 294, 296, 302, 309, 315, 316, 330, 331, 338, 340, 364, 366, 369, 382, 389, 391, 400, 403, 410, 413, 415, 422, 431, 445, 451, 454, 455, 459, 474, 476, 477, 478, 479, 496, 497, 515, 523, 529, 530, 532, 535, 543, 544, 547, 550, 553, 558, 559, 560, 562, 565, 579, 580, 584, 588, 606, 607, 608, 643, 644, 645, 646, 647

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Mieczysław Trojan

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

0 (0,00%)

Okręg 12

Sołectwo Rajbrot – przysiółki : Mośki, Mulki, Brzeziny, Kucek, Wyręby, Huta, Kamionki, Słociny obejmujące numery porządkowe: 26, 38, 82, 83, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 115A, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 131, 133, 136, 146, 151, 153, 162, 183, 188, 195, 215, 216, 220, 229, 232, 252, 253, 259, 267, 278, 287, 289, 290, 291, 298, 307, 324, 345, 372, 373, 381, 388, 390, 397, 398, 401, 402, 404, 406, 407, 408, 440, 446, 452, 473, 475, 483, 486, 487, 500, 507, 509, 511, 538, 539, 542, 545, 577, 578, 582, 586, 587, 591, 595, 598, 599, 609, 610, 611, 648, 649, 650

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Jan Zelek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

0 (0,00%)

Okręg 13

Sołectwo Rajbrot – przysiółki : Jęrdaszki, Pasternik, Konopki, Mitrzniów obejmujące numery porządkowe: 17, 69, 117, 127, 128, 129, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 154, 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 184, 190, 235, 236, 238, 247, 260, 265, 281, 297, 300, 303, 314, 323, 348, 355, 357, 359, 361, 363, 370, 371, 378, 386, 405, 411, 412, 419, 426, 428, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 448, 460, 471, 472, 488, 489, 490, 510, 514, 524, 526, 527, 533, 549, 554, 555, 563, 575, 576, 597, 612, 613, 614, 651, 652, 653, 654, 655

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Piotr Szatan

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

0 (0,00%)

Okręg 14

Sołectwo Rajbrot – przysiółki : Skotnica, Kolęcina, Podkościele, Granice, Jedle, Fielków obejmujące numery porządkowe: 7, 9, 24, 25, 30, 41, 42, 47, 52, 62, 85, 110, 114, 130, 143, 155, 172, 174, 176, 177, 179, 181, 182, 185, 187, 189, 191, 193, 194, 196, 199, 200, 201, 202, 212, 214, 217, 222, 226, 231, 242, 244, 245, 257, 262, 264, 273, 279, 282, 288, 299, 306, 308, 310, 313, 319, 322, 325, 326, 328, 329, 333, 334, 336, 342, 344, 350, 353, 354, 360, 368, 374, 376, 377, 387, 393, 394, 416, 418, 420, 430, 443, 444, 449, 456, 467, 469, 484, 485, 491, 493, 494, 513, 520, 534, 551, 552, 557, 570, 573, 581, 592, 615, 616, 617, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Wiesław Ludwik Rębilas

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

0 (0,00%)

Okręg 15

Sołectwo Rajbrot – przysiółki : Pustka, Pagórek, U Leśnych, Podlesie, Winkiel obejmujące numery porządkowe: 27, 36, 54, 132, 180, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 218, 219, 223, 224, 225, 234, 239, 240, 243, 249, 250, 263, 268, 269, 270, 274, 275, 276, 277, 284, 285, 305, 311, 318, 320, 327, 335, 341, 343, 346, 356, 365, 380, 383, 392, 395, 409, 421, 424, 425, 427, 429, 442, 450, 464, 465, 466, 492, 495, 499, 504, 505, 506, 508, 516, 517, 518, 521, 522, 528, 548, 572, 583, 585, 603, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 656, 657, 658, 659, 660

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Elżbieta Ewa Kępa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

0 (0,00%)

Baza wiedzy o wyborach samorządowych 2018

Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

Wideo

Quizy wyborcze. Przetestuj swoją wiedzę i zdecyduj, na kogo oddać swój głos!

Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

Najczęściej komentowane

Polecamy

OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 Trwa głosowanie!

OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 Trwa głosowanie!

Najczęściej czytane