X Forum III Wieku. Budujemy koalicję seniorów

X Forum III Wieku. Budujemy koalicję seniorów

Ewa Piłat

Dziennik Polski 24

Dziennik Polski 24

Rodzinne zdjęcie uczestników X - jubileuszowego Forum III Wieku w Krynicy

Rodzinne zdjęcie uczestników X - jubileuszowego Forum III Wieku w Krynicy ©Fot. Piotr Drożdzik

X Forum III Wieku. Konsolidacja organizacji senioralnych w całym kraju oraz utworzenie urzędu rzecznika osób starszych to najważniejsze postulaty jubileuszowych sądecko-krynickich debat
Rodzinne zdjęcie uczestników X - jubileuszowego Forum III Wieku w Krynicy

Rodzinne zdjęcie uczestników X - jubileuszowego Forum III Wieku w Krynicy ©Fot. Piotr Drożdzik

8 września zakończyło się X Forum III Wieku - towarzyszący Forum Ekonomicznemu w Krynicy blok konferencji poświęconych problemom starzejącego się społeczeństwa. Wyodrębnienie w ramach Forum Ekonomicznego bloku tematycznego, gdzie demografia styka się z ekonomią, ma na celu nie tylko analizę stanu rzeczywistego, ale formułowanie diagnoz oraz poszukiwanie rozwiązań, umożliwiających rozwój gospodarczy kraju, w którym dziś 25 proc., a za kilkanaście lat aż 40 proc. będą stanowiły osoby starsze.

Wraz ze zmianami demograficznymi musi się zmieniać rynek pracy, służba zdrowia, pomoc i opieka społeczna. Nowe pokolenie osób starszych ma określone oczekiwania, ambicje i plany. Naprzeciw tym oczekiwaniom powinny wyjść instytucje edukacyjne, kultury, sztuki, przedsiębiorstwa turystyczne. Rosnąca liczba seniorów wymusza zmiany w polityce transportowej, mieszkaniowej, uzdrowiskowej i usługach. O aspektach tzw. srebrnej gospodarki w polskim Davos mówiło się już od wielu lat.

***

Także podczas X Forum III Wieku jeden z krynickich paneli poświęcono srebrnej gospodarce. Tematem wiodącym były innowacje dla seniora i inteligentny rozwój. Drugi panel dotyczył „Aktywności obywatelskiej osób starszych. Szans, wyzwań, barier”.

Należy podkreślić, że zadaniem Forum III Wieku nie są jałowe dyskusje. W czasie 10 edycji sądecko-krynickich spotkań przedstawiciele rządu i instytucji centralnych zawsze przedstawiali propozycje dokumentów, które uwzględniały prezentowane wcześniej w Krynicy i Nowym Sączu rozwiązania. W tym roku Paweł Chorąży, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju i Inwestycji, zapoznał uczestników z rządowym programem „Dostępność Plus” planowanym na lata 2018-2025.

Celem programu ma być zapewnienie niezależności życia i podniesienia jego jakości osobom o szczególnych potrzebach, m.in. seniorom i osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Ma powstać ustawa „Prawo dla dostępności”. Na program zostanie przeznaczone ponad 23 mld zł. Wiceminister zachęcał liderów organizacji seniorów do włączenia się w konsultacje nad ustawą i przystąpienia w charakterze partnerów do programu.

Seniorzy znaleźli się również w centrum zainteresowania UOKiK, gdyż jako konsumenci często narażeni są na nieuczciwe praktyki producentów i sprzedawców. O pracach nad nowymi przepisami mającymi chronić seniorów (będzie m.in. wprowadzony rejestr podmiotów prowadzących sprzedaż poza lokalem i obowiązek modyfikacji produktów) mówiła Dorota Karczewska z UOKiK.

Dokument strategiczny pn. „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Solidarność. Uczestnictwo”, który przedstawiała Lidia Ułanowska, dyr. Departamentu Polityki Senioralnej w MRPiPS, był już anonsowany na Forum III Wieku w ubr. Nadal jest opiniowany.

***

Organizacje i instytucje działające na rzecz seniorów czekają na działania rządu, które pomogą im realizować zamierzone cele. Wszystkim brakuje środków na codzienną działalność. Seniorzy ze swoich emerytur nie sfinansują uczestnictwa w wybranych formach aktywności. Tymczasem wszelka aktywność seniorów to najlepsza forma profilaktyki, oddalająca w czasie, zmniejszająca lub w ogóle niwelująca ryzyko niesamodzielności. Wsparcie środkami budżetowymi aktywności seniorów to oszczędności w służbie zdrowia i opiece społecznej. Mimo zapowiedzi wielu projektów ustaw, organizacje senioralne z coraz większym trudem zdobywają środki na działalność.

- Jeśli umiemy liczyć, liczmy na siebie. Postawmy na współpracę z samorządami na poziomie gmin i regionów. Tylko tam możemy znaleźć środki na potrzeby seniorów - mówił podczas panelu dyskusyjnego „Bezpieczeństwo seniora - prawo i praktyka” dr Roman Biskupski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” z Legionowa, uczestnik prac m.in. Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Zbliżające się wybory samorządowe są dobrą okazją, aby przepytać kandydatów na najważniejsze funkcje w samorządach lokalnych, jaką mają wizję polityki senioralnej w swoim regionie. Wszyscy kandydaci chętnie mówią o polityce rodzinnej, nie zapominajmy, że seniorzy to przecież członkowie rodziny.

- Potrzebne są nie tylko lokalne, ale przede wszystkim systemowe działania, które zapewnią godne życie ludziom starszym. Musimy się o nie upominać i naciskać na polityków na szczeblu centralnym. Skonsolidowany ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku zrobił już bardzo dużo, doprowadzając do zmian ustawowych, które m.in. umożliwiły powołanie Rad Seniorów oraz uchwalenia ustawy z 11 września 2015 r. o osobach starszych. Rady Seniorów działają już w ok. 300 gminach. W Polsce mamy ok. 650 UTW, ale największą, bo najliczniejszą siłą są członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, których jest około pół miliona.

Do tego stowarzyszenia i fundacje. Stwórzmy szeroką koalicję organizacji senioralnych, z którą władze będą musiały się liczyć - apelowała mecenas Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Sądeckiego UTW, współorganizatorka Forum III Wieku. Uczestnicy forum wskazali też potrzebę utworzenia urzędu rzecznika osób starszych, koordynującego wszystkie zagadnienia dotyczące seniorów na szczeblu centralnym oraz urzędów rzecznika osób starszych na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.

Obecnie funkcje koordynatora polityki społecznej wobec osób starszych pełni Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, jednak ta struktura nie jest w stanie podołać wyzwaniom wieloaspektowej polityki państwa wobec osób starszych.

- Będziemy apelować do władz o stworzenie takiego systemowego rozwiązania w naszym państwie, które uzasadnione jest danymi i prognozami GUS-u oraz ciągle rosnącą liczbą osób starszych - mówiła Wiesława Borczyk. Te postulaty wsparli Barbara Szafraniec, przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, Janusz Marszałek, prezes Polskiej Unii Seniorów i inni uczestnicy Forum.

***

Uznanie dla stworzenia szerokiej koalicji organizacji senioralnych wyraziła dr Renate Heinisch, reprezentująca Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i BAGSO - Niemiecką Federację Organizacji Seniorów: - BAGSO skupia 120 organizacji seniorskich, reprezentuje 13 mln niemieckich seniorów. Nie uprawiamy polityki, ale każde ministerstwo, każda instytucja się z nami liczą. Doradzamy i opiniujemy wszystkie projekty i akty prawne dotyczące osób starszych. Gdybyśmy się nie połączyli, nie mielibyśmy żadnej siły przebicia.

FLESZ: Co dalej ze zmianą czasu?


KONIECZNIE SPRAWDŹ:


Komentarze

Dodajesz komentarz jako: Gość

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

Liczba znaków do wpisania:

zaloguj się

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo