XXI Krakowskie Targi Budownictwa - Wiosna 2003

Redakcja
Więcej optymizmu

Więcej optymizmu

Więcej optymizmu

Ciekawostki i nowości Wiosny 2003

W niedzielę zakończyły się XXI Krakowskie Targi Budownictwa - WIOSNA 2003. Pomimo niższej niż w poprzednich latach liczby wystawców (ok. 500 firm) i prezentowanych przez nich nowości targowych, impreza ta była udana i co najważniejsze - potrzebna.
   Mimo wielu cierpkich słów usłyszanych pod adresem osób odpowiedzialnych za budownictwo w Polsce (a tak naprawdę osób takich formalnie nie ma!), pomimo wielu mało optymistycznych rozmów z różnymi wystawcami, wszyscy na koniec zgodnie stwierdzali - "Jesteśmy tu, bo przecież nie można siedzieć z założonymi rękami i czekać na cud". No, właśnie...

Co nam wpadło w oko

   Wydawać by się mogło, że uczestniczących w wielu lokalnych i międzynarodowych imprezach targowych w ciągu roku niewiele już może zaskoczyć czy zainteresować. Postęp techniczny, technologiczny i jakościowy oraz nieograniczony dostęp do najnowocześniejszych na świecie materiałów budowlanych sprawił, że dzisiejszy klient stał się bardzo wybredny i wymagający. Nie ma się czemu dziwić, skoro jest duży wybór - to wybiera, skoro są różne ceny i jakości - to sam decyduje, jaki produkt i za jaką cenę kupi. Tym bardziej cieszą produkty budowlane proponowane przez polskich producentów, którzy mimo ogromnej konkurencji coraz lepiej radzą sobie z promowaniem wytwarzanych przez siebie produktów.

Na miał lub groszek

   Zakład Budowy Kotłów z Pleszewa zaprezentował kocioł tłokowo-miałowy na paliwo stałe typu KTM, przystosowany do spalania węgla drobnego sortymentu (miał węglowy, groszek). W urządzeniu tym proces spalania odbywa się w sposób ciągły, a podawanie paliwa dozowane jest przez sterownik, w zależności od zapotrzebowania energii, w celu osiągnięcia zadanej temperatury w kotle. Obsługa kotła ogranicza się do uzupełnienia zasobnika paliwa i opróżnienia popielnika z popiołu. Urządzenie wyposażone jest w napęd elektryczny, jego sprawność przekracza 80 proc. i jest mało uciążliwe dla środowiska.

Nowoczesne silikaty

   W 2001 roku powstały w Krakowie trzy obiekty 11-kondygnacyjne wykonane w całości w technologii silikatowej. Do ich realizacji zastosowano wysokiej klasy wyroby wapienno-piaskowe z Ludyni. Zakłady Produkcji Silikatów "LUDYNIA" jako jedyny w Polsce posiada nowoczesną linię produkcyjną, pozwalającą wytwarzać materiały o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej (do 35 MPa). Nowością na polskim rynku budowlanym są bloki silikatowe w systemie "wpust-wypust" (oferowanym do niedawna jedynie przez niektórych producentów betonu komórkowego oraz ceramiki). Oferowane przez LUDYNIĘ bloki silikatowe "wpust-wypust" spełniają wszelkie krajowe i europejskie normy jakościowe. System "wpust-wypust" w bardzo istotny sposób ułatwia murowanie. Eliminuje konieczność stosowania spoiny pionowej. Zużycie zaprawy lub kleju spada do minimum dzięki znakomitej równości wymiarów (+/-0,5 mm), co pozwala stosować cienką spoinę poziomą.

Kupidynki i gzymsiki

   Już w XVIII wieku gips został uznany za doskonały materiał dekoracyjny, z którego można tworzyć oryginalne kompozycje architektoniczne. Pomimo to większość powstających współcześnie domów to wnętrza proste i funkcjonalne, nadal jest duże zapotrzebowanie na elementy sztukaterii gipsowych stosowanych głównie w kościołach, restauracjach, odnawianych zabytkowych kamienicach czy też stylowych domach - rezydencjach wzorowanych na dawnych dworach.

Do każdego garażu

   Rolowane bramy garażowe to tylko część ofert gliwickiej firmy DROMA. Jest to rozwiązanie bardzo uniwersalne, bowiem bramę rolowaną można zamontować zarówno w budynkach nowych, jak i już istniejących. Ważną zaletą bram rolowanych jest oszczędność miejsca. Profile, z których zbudowany jest pancerz, charakteryzują się dobrą izolacyjnością cieplną i akustyczną. Pancerz jest bardzo wytrzymały na działania mechaniczne, a solidne prowadnice uniemożliwiają jego wyrwanie. Problemu nie stanowi również awaria zasilania. W przypadku zaniku napięcia bramę można otworzyć lub zamknąć za pomocą specjalnej korbki ręcznej. Sterowany pilotem napęd elektryczny bramy rolowanej zapewnia duży komfort użytkowania. Producent zapewnia, że dzięki bogatej gamie kolorów można dopasować bramę do każdej elewacji domu czy garażu.

Nagrodzona DACHOWA

   Każdy, kto adaptował poddasze na cele mieszkalne lub wykańczał poddasze mieszkalne w nowo budowanym domu, wie, jak ważnym elementem konstrucji dobrze izolowanego dachu jest folia (membrana) paroprzepuszczalna. Firma MARMA Polskie Folie zaprezentowała na targach folię wstępnego krycia - DACHOWA membrana wysokoparoprzepuszczalna. Jest to wielowarstwowa włóknina polipropylenowa produkowana według najnowszych technologii. Folię wstępnego krycia umieszcza się bezpośrednio nad izolacją termiczną bez konieczności konstruowania szczeliny wentylacyjnej między tymi dwoma materiałami. Dzięki wysokiej paroprzepuszczalności DACHOWA może służyć również jako wiatroizolacja ścian w konstrukcjach szkieletowych. Membrana ta reguluje procesy związane ze skraplaniem i gromadzeniem się pary wodnej i gromadzeniem się skroplin, gdyż jest tak zbudowana, że nie przepuszcza wody, doskonale zaś przepuszcza parę wodną. Dlatego też woda, która dostałaby się pod pokrycie dachowe, nie zawilgoci izolacji termicznej ani więźby dachowej, lecz spłynie po powierzchni membrany. Z drugiej strony para wodna przedostaje się na zewnątrz folii, nie gromadząc się w warstwie izolacji. Znakomite parametry folii dachowej doceniło jury konkursowe, przyznając producentowi i produktowi I miejsce w kategorii "Technologie i materiały budowlane" w konkursie na "Najlepszy wyrób" produkowany na targach.
   Tekst i zdjęcie: ROBERT GLAC

Otwarty rynek

Forum Współpracy Budowlanej Krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich firm, w lutym br. rząd przyjął specjalny program, mający ułatwić im powrót na rynki wschodnie. Jego celem jest stworzenie warunków do przywrócenia poziomu wymiany handlowej Polski z krajami WNP sprzed 1997 r. - stwierdził w przedmowie do materiałów przygotowanych na towarzyszące XXI Krakowskim Targom Budownictwa Forum Współpracy Budowlanej Krajów Europy Środkowo-Wschodniej Marek Bryx, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
   Forum, któremu patronował prof. Bryx, zorganizowane przy współpracy Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, poświęcono przedstawieniu polskim firmom możliwości zaistnienia na rynkach krajów wschodniej Europy, a krajom ościennym w naszych warunkach. Omawiano zwłaszcza obowiązujące aktualnie wymogi formalnoprawne, procedury związane z uzyskiwaniem aprobat technicznych, sprawy dotyczące certyfikacji, standaryzacji, pozwoleń i koncesji. Takie kompendium wiedzy jest niezwykle cenną wskazówką dla firm z branży budowlanej poszukujących możliwości zaistnienia poza rynkiem krajowym, gdzie sytuacja jest aktualnie bardzo trudna. Z drugiej strony, pozwala ono zweryfikować błędne często poglądy na rzekome utrudnienia i niepewność w angażowaniu potencjału firm poza granicami kraju.

Więcej odwagi

   Do zmiany poglądu na hermetyczność rynków wschodnich usilnie namawiał uczestników forum doradca prezydenta RP Stanisław Ciosek. - Żywo mam w pamięci, gdy polskie firmy ewakuowały się z terenu ZSRR - powiedział. - Postanowiłem wówczas, że zrobię wszystko, aby szybko mógł nastąpić ich powrót. I taki czas już nadszedł. Dziś nasi wschodni sąsiedzi są otwarci na współpracę z polskimi specjalistami. Już wkrótce będziemy świadkami rozkwitu znacznej części Europy, namawiam więc wszystkich, aby odważnie spróbowali się do tego włączyć.
   Przeszkodą dla polskiego kapitału w nawiązaniu szerokiej współpracy ze wschodnimi kontrahentami może być znaczne jego rozdrobnienie. Małym firmom trudniej jest np. uzyskać kredyt i potem go spłacić. Dużo łatwiejszą sytuację pod tym względem mogą mieć np. polskie konsorcja. I do konsolidacji kapitału przed wejściem na wschodni rynek namawiał Stanisław Ciosek. - Eksport jest niewykorzystanym instrumentem rozwoju gospodarczego naszego kraju - stwierdził doradca prezydenta RP. - Mamy teraz możliwość zaangażowania się w rynki Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii i innych krajów WNP. W moim przekonaniu - mówił Stanisław Ciosek - można śmiało iść w tym kierunku, gdyż istnieje tam zapotrzebowanie w branży budowlanej, a pewność polityczna w tych krajach jest zagwarantowana.

W warunkach polskich...

   Podczas krakowskich targów budowlanych uczestnicy forum mogli się zapoznać m.in. z: założeniami obowiązującego u nas systemu legalizacji wyrobów budowlanych, ich atestacji, znakowania. Mówiono o aktualnych wymaganiach formalno-prawnych i wymaganiach po przystąpieniu Polski do UE. Przedstawiono również polskie doświadczenia w rozwoju mieszkalnictwa, zwłaszcza formy finansowania budowy mieszkań. Zaprezentowano wspomaganie finansowe firm na rynku krajów Europy Wschodniej i zasady podejmowania w Polsce działalności usługowej przez osoby zagraniczne.

...i wschodnich sąsiadów

   Biorący udział w forum goście zza naszych wschodnich granic, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi, przedstawili nam: nowy kodeks gospodarczy (mec. Walentyna Zajarna reprezentująca Stowarzyszenie Prawników Ukrainy ze Lwowa); nowy kodeks celny i ustawy dotyczące cła (sędzia Jurij Sawua także z lwowskiego Stowarzyszenia Prawników Ukrainy). O adaptacji i przystosowaniu ustawodawstwa ukraińskiego do wymogów UE, zmianach w regulacjach rynku budowlanego mówił Gennadiy Druzenko z Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy (Centrum Prawa Porównawczego). Ukraiński system certyfikacji materiałów budowlanych, konstrukcji, sprzętu i usług budowlanych przedstawił Sergij B. Markitanenko z Ministerstwa Budownictwa Ukrainy. Przedstawiciele handlowi Federacji Rosyjskiej, a także Białorusi mówili o możliwości inwestycyjnych w ich krajach.

Dzień unijny

- towarzyszący również targom cykl prezentacji i wykładów - poświęcono m.in. omówieniu stosunków gospodarczo- -handlowych między Polską a Niemcami. Stanisław Puzio przedstawił niemieckie ustawodawstwo odnoszące się do pracowników zagranicznych w świetle zmian związanych z przyjęciem Polski do Unii Europejskiej. Goście z Niemiec: Jelena V. Hoffman (Mitglied des Deutschen Budtestages); Gabreiele Hofmann, dr Andreas Golbs, Peter Werner (Glob&Work AG) zapoznali uczestników spotkania z prawnymi uwarunkowaniami prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie rynku niemieckiego oraz rynkiem małych i średnich przedsiębiorstw.
   Program Dnia Unijnego przygotowano głównie z myślą o sytuacji, w jakiej znajdą się małe i średnie przedsiębiorstwa po wejściu Polski do UE. Zastanawiano się, jakie odniosą w związku z tym korzyści i jakie zagrożenia mogą je spotkać.
   W Dniu Unijnym nie zabrakło też miejsca na sprawy dotyczące warunków pracy, relacji między pracodawcami a organami nadzoru. Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat w Krakowie - przygotowała prezentację przykładów rozwiązań prawnych w Polsce, nawiązując do regulacji w niektórych państwach UE.
   Międzynarodowe spotkanie fachowców na terenach wystawowych Chemobudowy Kraków SA wysoko ocenił doradca prezydenta RP Stanisław Ciosek. - Chciałbym was zachęcić do nieustannego powtarzania takich imprez - powiedział.
DANUTA ORLEWSKA
   W konkursie na "Najlepszy wyrób" prezentowany na XXI Krakowskich Targach Budownictwa WIOSNA 2003, trwających w dniach 24-27.04.2003 r., zorganizowanych przez Centrum Targowe - Chemobudowa Kraków SA, przyznano następujące nagrody:
   n w kategorii "Technologie i materiały budowlane (w tym stolarka otworowa i pokrycia dachowe)": miejsce I - MARMA POLSKIE FOLIE Rzeszów za "Folię wstępnego krycia DACHOWA membrana wysokoparoprzepuszczalna"; miejsce II - MARBET Bielsko-Biała za "System zielonych płyt do dociepleń"; miejsce III - PAGEN Sp.j. Gnojnik za "Okna nowej generacji".
   n w kategorii "Technologie i materiały instalacyjne": miejsce I - ZPU KAPRIN Sp. z o.o. Kraków za "Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych typu U"; miejsce II i III - nagród nie przyznano.
   n w**kategorii "Technologie i materiały wykończenia i wyposażenia wnętrz oraz otoczenia budowli": miejsce I - PBU GOMIBUD Sp. z o.o. Skawina za "Kompleksowe rozwiązania systemów ekranów dźwiękochłonnych"; miejsce II - MASBUD Będziemyśl za "Profile elewacyjne ze styropianu"; miejsce III - nagrody nie przyznano.
   
n w kategorii "Maszyny, urządzenia i narzędzia budowlane" - nagród nie przyznano.
   
Nagrody przyznane przez Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa z Warszawy na XXI Krakowskich Targach Budownictwa WIOSNA 2003: "Złoty Kask" dla firmy PBU GOMIBUD Sp. z o.o. Skawina za "Dźwiękochłonny panel metalowy"; "Złoty Kask" dla firmy ZPU KAPRIN Sp. z o.o. Kraków za "Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych typu U"; "Srebrny Kask" dla firmy PBU GOMIBUD Sp. z o.o. Skawina za "Dźwiękochłonny panel drewniany"
   
Nagrodę specjalną**- "Złoty Kask z Diamentem" otrzymała firma PPHU "MILEWSKI" Olbrachcice w uznaniu za całokształt działalności oraz utrzymywanie wysokiej jakości produkowanych wyrobów.

Ćwiczenia WOT w pasie przygranicznym z Białorusią

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie