ZAWIADOMIENIE

Artykuł sponsorowany AZS Kraków
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Jana Żurka
Członka Honorowego AZS

sportowca a następnie wieloletniego, wybitnego trenera lekkiej atletyki,
wychowawcy wielu zawodników, aktywnego działacza i pracownika
Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie, długoletniego Sekretarza KS AZS AWF
Kraków, członka Zarządu Głównego AZS i Konwentu Członków Honorowych AZS

Żegnamy członka-założyciela a następnie wieloletniego Sekretarza
Koła Seniorów AZS Kraków, żegnamy serdecznego Kolegę i Przyjaciela,
osobę niezwykle oddaną Akademickiemu Związkowi Sportowemu.

Pogrzeb Zmarłego odbędzie się na Cmentarzu Rakowickim
w środę 15 lipca o godzinie 10.20.

Rodzinie Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rada oraz Przyjaciele z Koła Seniorów AZS Kraków

Dodaj ogłoszenie