Zmarł prof. Janusz Piekarczyk

Zmarł prof. Janusz Piekarczyk

Zdjęcie autora materiału

Dziennik Polski 24

17 września zmarł prof. dr hab. dr h. c. Janusz Piekarczyk, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 1999-2005, prorektor ds. Dydaktyki i Wychowania tej uczelni w latach 1993-1999, prodziekan Oddziału Stomatologii w latach 1986-1993, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, dyrektor Instytutu Stomatologii.
Urodził się w 1946 r. W latach 1964-1969 studiował w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1969-1972 był asystentem w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, a w latach 1972-74 starszym asystentem. W 1974 r. uzyskał II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii stomatologicznej, a w 1978 r. - II stopień specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej.
W 1974 r. obronił pracę doktorską z nauk medycznych na temat "Guzy olbrzymiokomórkowe szczęk, studium kliniczno-morfologiczne".
W latach 1974-83 zatrudniony jako adiunkt. W 1983 r. uzyskał stopień naukowy dr hab. nauk medycznych na podstawie pracy pt. "Ocena zaawansowania raków szczęki na podstawie analizy wybranych metod diagnostycznych". W 1984 r. otrzymał stanowisko docenta.
Przebywał na stażach naukowych m.in. w Uniwersytecie Stanowym w Texasie (1987), Uniwersytecie Stanowym w Nowym Jorku (1987), Uniwersytecie w Londynie (1990) i w Paryżu (1992). Od 1990 pełnił funkcję Kierownika II Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Warszawie, a od 1999 r. był również Kierownikiem Katedry, w skład której wchodzą dwie Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Zakład Chirurgii Stomatologicznej. W 1991 r. został profesorem nadzwyczajnym uczelni, a w 1992 uzyskał tytuł naukowy profesora medycyny. Od 1997 profesor zwyczajny nauk medycznych.
Autor lub współautor około 300 prac naukowych, w tym ponad 200 po habilitacji. Współautor 9 podręczników i monografii. Autor kilkunastu ekspertyz z zakresie stomatologii, dydaktyki oraz specjalistycznej opieki medycznej. Wśród jego głównych osiągnięć naukowych można wymienić: opracowanie w zakresie diagnostyki i leczenia raków jamy ustnej, opracowanie diagnostyki wizualizacyjna nowotworów zębopodobnych, opracowanie w zakresie leczenia chirurgicznego wybranych wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych, opracowanie zastosowania i wdrożenia do leczenia chirurgicznego lasera CO2, opracowanie algorytmu postępowania w niektórych urazach części twarzowej czaszki.
Członek wielu międzynarodowych i krajowych towarzystw zrzeszających lekarzy stomatologów i chirurgów szczękowo-twarzowych, m.in.: od 1987 r. Międzynarodowego Towarzystwa Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej, od 1989 r. Pierre Fauchard Academy, od 1990 r. Federation Dentiste International (World Dental Federation), od 1990 r. American Dental Association, od 1970 r. Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
W latach 1993-2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, zrzeszającego około 13 000 lekarzy stomatologów. Był (od 1999 r.) członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, w latach 1994-2005 członkiem Rady Naukowej przy Ministerstwie Zdrowia, członkiem Komisji Narządów Zmysłów Komitetu Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk.
Otrzymał wiele nagród naukowych i odznaczeń, w tym: 5 nagród Ministra Zdrowia, kilkanaście Nagród Rektora Akademii Medycznej w Warszawie, Nagrodę Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał również Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Edukacji Narodowej. Był odznaczony Medalem Uniwersytetu w Lund oraz Jubileuszowym Medalem Uniwersytetu w Buffalo. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Msza Św. żałobna zostanie odprawiona 22 września o godz. 11.00 w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie (ul. Marszałkowska 37). Uroczystość pożegnalna odbędzie się na Katolickim Cmentarzu Komunalnym w Nadarzynie przy ul. Turystycznej (zwanym parafialnym). Księga kondolencyjna zostanie wyłożona przed Salą Senatu WUM (budynek Rektoratu, I piętro). Wpis kondolencyjny będzie można złożyć od dnia 18 do 22 września.
www.mp.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo