Dokąd po szkole

Redakcja
MDK IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO (ul. Beskidzka 30 - tel. 655-07-19 w 23) zaprasza do udziału w zajęciach: teatralnych (7-9 lat), młodzieżowej sceny teatralnej (14-18 lat), muzycznych (nauka śpiewu, pianino, gitara, keyboard), komputerowych (5-15 lat), tanecznych (zespół tańca współczesnego, 5-16 lat), językowych (nauka angielskiego, 6-7 lat) oraz na gimnastykę korekcyjną. Ponadto filia MDK przy ul. Na Wrzosach 57 (tel. 658-37-94 w. 21) prowadzi zajęcia: plastyczne (14-18 lat), komputerowe (7-15 lat), teatralne (7-9 lat), taneczne (tańce europejskie) oraz judo (7-14 lat), tenis stołowy (7-14 lat), naukę angielskiego (6-12 lat) i niemieckiego (7-14 l at).

   KLUB KULTURY "WOLA" (ul. Królowej Jadwigi 215, tel. 425-14-01) zaprasza na: lekcje śpiewu klasycznego, gry na pianinie, gitarze i perkusji, kurs języka angielskiego, francuskiego, zajęcia taneczne dla dzieci, zajęcia dla maluchów "Małe Nutki", a także do pracowni plastycznej, muzycznej, do Dziecięcego Studium Muzyki i Sztuki, na kurs historii sztuki, tenis stołowy.
   OŚRODEK KULTURY im. C.K. Norwida**(os. Górali 5, tel. 643-46-98 i 644-27-65) zaprasza dzieci i młodzież na: warsztaty teatralne, literackie, a także do studia piosenki dla dzieci (5 - 12 lat), na kursy komputerowo-internetowe oraz do Klubu Internetowego "Małpa", Klubu Filatelistów i Klubu Rowerowego i sekcji godokoro (japońska gra go
- skuteczny trening logicznego myślenia, koncentracji pamięci sztuki negocjacji). Ośrodek prowadzi też: Pracownię Animacji Ekologicznej, zajęcia i pokazy filmowe w kinie studyjnym "Sfinks", jogę, szachy dla dzieci i młodzieży, "Internetowe przedszkole", Autorskie Pismo Młodych "Makulatura", a w sali tańca (os. Górali 4, tel. 642-28-70 lub 644-27-65 w. 35) m.in.: naukę gry na pianinie, syntezatorze, gitarze i perkusji, kurs tańca towarzyskiego, zajęcia rytmiczno-baletowe dla dzieci od 4 do 6 lat, zespół tańców nowoczesnych dla dziewcząt w wieku 10 - 15 lat, warsztaty tańców na wózkach, Klub Tanga oraz cykle imprez, przeglądów i spotkań dla grup przedszkolnych i szkolnych. Informacje i zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 10 - 19.
   
MDK FORT 49 "KRZESŁAWICE" (os. Na Stoku 27b, tel. 645-27-14 lub 645-30-92) zaprasza na zajęcia: muzyczne (gitara, instrumenty klawiszowe, studio muzyczno-taneczne, studio piosenki, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne), teatralno-taneczne (taniec towarzyski, teatr ruchu i gestu, grupy teatralne), plastyczne (m.in. plastyka dla dzieci, tkactwo, makrama, rzeźba), a także na: naukę języka angielskiego, warsztaty literackie, gimnastykę korekcyjną, siłownię, bilard, tenis stołowy oraz do: pracowni komputerowej, Klubu Fotograficzno-Filmowego, Klubu Miłośników Fortyfikacji, Klubu Myszki Miki, Klubu Wsparcia, Klubu Twórczej Aktywności, Klubu UNESCO, Klubu "Hades" oraz do redakcji kwartalnika "Sedno".
   
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY (al. 29 Listopada 102, tel. 415-83-15, 415-74-11 lub 421-46-66) proponuje dzieciom i młodzieży zajęcia: plastyczne (także kursy przygotowujące do egzaminów do szkół plastycznych), taneczne (taniec nowoczesny, gimnastyka z elementami tańca, taniec akrobatyczny, aerobik, fitness) i wokalne (zespół "Gama C"), teatralne (teatr "Za parawanem" i "Między wierszami", kabaret, warsztaty teatralne), filmowe (m.in. kluby filmowe "Burleska" i "Fikcja", filmoznawstwo, warsztaty, Dziecięce Koło Wideo), językowe (angielski, niemiecki), informatyczne, sportowe i rekreacyjne (m.in. gimnastyka korekcyjna, tenis stołowy, rekreacja ruchowa) oraz zajęcia w Pracowni Czasu Wolnego (grupy integracyjne, warsztaty psychoedukacyjne). Ponadto zaprasza do: Koła Miłośników Krakowa, Koła Turystycznego, Rekreacyjnego Klubu Narciarskiego "Śmig", Pracowni Dziecięcej (zajęcia dla dzieci 4- i 5-letnich).
   
MDK "DOM HARCERZA" (ul. Lotnicza 1, tel. 294-44-44 lub 411-91-89) prowadzi zajęcia z zakresu m.in.: plastyki, florystyki, fotografiki, etnografii, modelarstwa, informatyki (grupy początkujące i zaawansowane), naukę języków obcych (angielski, niemiecki i francuski), naukę gry na gitarze, gitarze basowej, perkusji, pianinie, keyboardzie, a także na: szachy, tenis stołowy, siłownię, strzelnicę, aerobik, taniec towarzyski, breakdance, funky, hip-hop oraz do Klubu "Małolat", zespołów muzycznych i ludowych, instrumentalno-wokalnych i wokalnych, do klubu rzemiosła historycznego, klubu miłośników tradycji broni i barwy. Zapisy i informacje od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 21.
   
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY (ul. Grunwaldzka 5, tel. 411-67-03) zaprasza na zajęcia w: Artystycznym Klubie Malucha, Artystycznym Klubie Starszaka, Teatrzyku Dziecięcym "Figa", Studio Wokalnym "Firma", Teatrze Tańca DF, Krakowskiej Orkiestrze Staromiejskiej, Zespole "Afera Band", Zespole Poezji Śpiewanej. Ponadto MDK prowadzi: zajęcia plastyczne, taneczne, warsztaty grafiki i malarstwa, zespoły keyboardowe, naukę gry na fortepianie, siłownię, pracownię medialną, klub internetowy "chello", a także pracownię ceramiki dla osób w wieku 7 - 21 lat (w filii przy ul. Widok 4 na Dąbiu). Informacje i zapisy w sekretariacie MDK, codziennie w godz. 8 - 20.
   
STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY (ul. Wietora 15 tel. 430-50-90, 430-51-54; ul. Szeroka 16 tel. 421-29-87; ul. Dietla 53 tel. 430-65-36) zaprasza dzieci, młodzież oraz studentów na zajęcia i warsztaty: teatralne (Alchemia Teatru, Studio Teatralno-Lingwistyczne, Zespół Teatralny AB OVO, Teatr Poezji, Teatralne grupy dziecięco-młodzieżowe, wykłady z historii teatru), muzyczne (zespoły muzyczne i wokalne jazzowe, bluesowe, zajęcia w Pracowni Edukacji Muzycznej, nauka gry na instrumentach perkusyjnych, klawiszowych, pianinie, saksofonie i in.), sportowe i rekreacyjne (pracownia walk wschodnich, samoobrona, kulturystyka, zajęcia w Klubie żeglarskim "Kolchida", gimnastyczne formy muzyczno-ruchowe "Fit & Fun"), taneczne (Studio Tańca Współczesnego EST, Dziecięcy Klub Polskich Tańców Narodowych, funky, hip-hop, disco, freestyle), plastyczne (malarstwo, rysunek, grafika, tkanina artystyczne, projektowanie architektoniczne, witraże). Ponadto SCKM prowadzi sekcje edukacji kulturalnej i ekologicznej, wykłady i warsztaty z historii sztuki, Studium Wiedzy o Filmie, Akademię Dziennikarską dla dzieci i młodzieży.
   
DOM KULTURY "RUCZAJ" (ul. Grota-Roweckiego 11, tel. 266-09-73, http://www.ruczaj-zaborze.krakow.pl/dk) zaprasza na: kursy języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia plastyczne, warsztaty origami, lekcje gry na instrumentach (pianino, syntezator, gitara, flet), zajęcia dla dzieci 4 - 6 lat (Akademia Przedszkolaka oraz gimnastyka z elementami tańca), warsztaty ruchowe dla dzieci w wieku 6
- 10 lat, zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży (taniec nowoczesny, taniec towarzyski, clip, breakdance), kursy taneczne (salsa miami, taniec współczesny, taneczne pogotowie karnawałowe), jogę, szachy, tenis stołowy, naukę i doskonalenie pływania (basen AWF), warsztaty dziennikarskie. Ponadto DK prowadzi Szkołę Pamięci (Centrum Treningowe Wojakowskich) oraz Ogródek - miejsce do zabawy dla maluchów (0-4 lat) i ich rodziców. Informacje i zapisy w biurze DK od poniedziałku do piątku w godz. 15 - 20.
   
HARCERSKI KLUB NARCIARSKI (ul. Karmelicka 31, I p., tel. 632-67-22) zaprasza dzieci klas 0 - 6 do sekcji sportowej narciarstwa zjazdowego oraz na całoroczne zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i pływalni. W okresie bezśnieżnym - wycieczki piesze w dolinki podkrakowskie lub w Beskidy; w zimie wyjazdy weekendowe ze szkoleniem narciarskim; w okresie ferii i wakacji - obozy narciarskie i letnie. Zapisy w środy w godz. 17 - 19 w sekretariacie klubu, informacje codziennie w godz. 8 - 10 - tel. 422-13-86 (hm. Jan Ozaist "Geoprojekt").
   
MDK IM. A. BURSY (os. Tysiąclecia 15, tel. 648-49-95) zaprasza do pracowni: teatralnej (m.in. stały teatr dzieci i młodzieży Scena "i" - spektakle w każdy poniedziałek o godz. 18), tanecznej, muzycznej, plastycznej, filmowej oraz do Klubu Internautów (od 8 do 19 lat), Klubu Przedszkolaka, Klubu Czasu Wolnego, a także na naukę języka angielskiego (4 poziomy zaawansowania).
   
KLUB KULTURY "ZACHĘTA" (ul. Kurczaba 25, tel. 658-58-72) proponuje dzieciom i młodzieży: kursy języka angielskiego i francuskiego, naukę gry na gitarze i elektronicznych instrumentach klawiszowych, zajęcia w pracowni dziewiarstwa ręcznego, zajęcia plastyczne, jujitsu, rytmikę, modelarstwo, szachy, wyjazdy na basen, wycieczki.
   
KLUB 303 (os. Dywizjonu 303 pawilon 1, tel. 681-39-78) zaprasza do pracowni: plastycznej, modelarskiej, fotograficznej, na warsztaty teatralne, naukę gry na instrumentach (pianino, gitara, skrzypce), balet, aerobik, gimnastykę rehabilitacyjno-leczniczą, tai-chi, jujitsu, zajęcia językowe (angielski, niemiecki), a także na kursy: komputerowe, prawa jazdy, rysunku i malarstwa oraz przygotowujące do matury. Zapraszamy również do kawiarenki internetowej. Zapisy i informacje codziennie w godz. 10 - 20.
   
DOM KULTURY "PODGÓRZE" (ul. Krasickiego 18/20,**tel. 656-36-70, 656-44-41 lub 656-18-90, www.dkpodgorze.krakow.pl) zaprasza na: kursy języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, esperanto), kursy komputerowe dla dorosłych i dzieci, naukę gry na instrumentach (pianino, syntezator, gitara, flet, skrzypce), zajęcia umuzykalniające, trening szybkiego czytania i zapamiętywania. Ponadto DK prowadzi: warsztaty plastyczne, koło tkactwa artystycznego, warsztaty rękodzieła, warsztaty teatralne, młodzieżowe studium aktorskie, porady psychologa dla dzieci i młodzieży i rodziców, porady logopedyczno-reedukacyjne, zespół wokalny, chór, koło matematyczne, warsztaty przed nową maturą z języka polskiego, pogotowie uczniowskie (przedmioty humanistyczne), studium pisania szkolnych wypracowań, młodzieżowy klub filmowy, kurs tańca towarzyskiego i nowoczesnego, warsztaty tańca flamenco, a także: Warsztaty Literackie "Twórcy Iluzji", Warsztaty Przedszkolaka "Hogwart", Klub Miłośników Fantasy "Avalon", Klub Integracyjny "Stonoga", Weekendowy Klub Komputerowy, Klub Kolekcjonerów, Klub Młodego Modelarza, Klub Kartonowego Lajkonika, Klub Szachowy oraz przedszkole estetyczne dla dzieci w wieku 4 - 5 lat.
   CENTRUM KULTURY "DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI" (ul. Papiernicza 2, tel. 415-02-00, 415-02-03 wew. 7) prowadzi: studio teatralne dla dzieci (od 5. roku życia) i młodzieży, warsztaty origami dla dzieci ze szkoły podstawowej, studio plastyczne, studio keyboard, naukę gry na pianinie, gitarze, warsztaty polonistyczne (literacko-artystyczne) dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, warsztaty fotograficzne, szkółkę szachową. Informacje: Dział Edukacji Artystycznej tel. 415-02-00, 415-02-03 wew. 5 lub 14, w godz. 9- 15.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie