Nasza Loteria

Koronawirus w powiecie myślenickim. Urzędy gmin i podległych jednostek radykalnie ograniczają przyjęcia klientów

Katarzyna Hołuj
Katarzyna Hołuj
Starostwo Powiatowe, wszystkie urzędy gminy i podległe im jednostki apelują o załatwianie sprawy zdalnie
Starostwo Powiatowe, wszystkie urzędy gminy i podległe im jednostki apelują o załatwianie sprawy zdalnie Fot. Katarzyna Hołuj

FLESZ - Koronawirus - kwarantanna w całej Polsce

od 16 lat

Starostwo Powiatowe w Myślenicach

Starosta podjął decyzję o zaprzestaniu z dniem 17 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów w Starostwie do odwołania.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z pracownikami Starostwa Powiatowego w Myślenicach będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Kontakt osobisty będzie możliwy tylko w sytuacjach szczególnie uzasadnionych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z kierownikami poszczególnych wydziałów.

Bardzo proszę o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Kontakt z poszczególnymi komórkami znajduje się na stronie internetowej urzędu oraz BIP.

Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Kasa Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach od 16 marca 2020r. jest nieczynna, aż do odwołania.

W związku z tym, iż 16 marca 2020 r. upływa termin zapłaty podatków lokalnych Wydział Podatków i Opłat informuje:

Podatek możemy zapłacić na konto wskazane w decyzji, indywidualne dla każdego podatnika;
Rodzina może zapłacić podatek za innego członka rodziny ze swojego konta, podając w tytule imię, nazwisko i adres osoby, za którą płaci oraz numer ewidencyjny z jego decyzji;
Można również zapłacić za osobę, która nie jest członkiem rodziny np. za sąsiada, który nie posiada konta, jeśli kwota podatku nie przekracza 1000,00 zł, również podając powyższe dane;
Płacąc podatek za kogoś, przelewu należy dokonać na indywidualny numer konta tej osoby podany w decyzji;
W przypadku małych kwot podatku i braku możliwości jego zapłaty w terminie, odsetki za zwłokę zostaną naliczone dopiero po przekroczeniu kwoty 8,70;
Wszelkie wątpliwości można wyjaśnić dzwoniąc na pod numer 12 63-92-345

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia zakażenia koronawirusem bardzo proszę o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz we wszystkich podległych jednostkach - Urzędzie Stanu Cywilnego, Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, Zakładzie Utylizacji Odpadów, czy Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Do urzędu przychodźmy tylko w celu załatwienia spraw niecierpiących zwłoki. W celu załatwienia innych spraw proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny - tel. 12 639 23 00, e-mail: [email protected]

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce podjął decyzję o zaprzestaniu z dniem 16 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów. taki stan będzie trwał do odwołania.
Urząd Stanu Cywilnego pracuje w trybie wewnętrznym do odwołania. Na miejscu możliwa jest tylko rejestracja zgonów, natomiast inne: złożenie i odbiór dowodu osobistego, wpisanie do rejestru lub spisu wyborców, sprawy związane z wyborami i rejestracja w ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG) będą załatwiane po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z odpowiedzialnym
za prowadzenie tych spraw pracownikiem w Biurze Obsługi Klientów, na parterze przy wejściu głównym od strony Rynku. Telefony kontaktowe do Urzędu Stanu Cywilnego tel. (12) 37 21 724,
do Ewidencji Ludności, dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej tel. (12) 37 21 723).
Przypominamy, że w Urzędzie sprawy można załatwiać z wykorzystaniem:
1. Korespondencji tradycyjnej - przesyłając dokumenty podpisane odręcznie za pośrednictwem Poczty Polskiej,
2. Korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP (adres skrytki: /rl48mj3p3g/SkrytkaESP) lub drogą mailową ([email protected]).
Apelujemy o odłożenie mniej pilnych spraw do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej
w kraju.
Kasa Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce jest nieczynna do odwołania. Osoby, które chcą dokonać płatności mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych bez konieczności wizyty w urzędzie. Numery kont, na które należy wpłacać płatności podane są w nakazach płatniczych, specjalnych informacjach, bądź fakturach dostarczonych do mieszkańców przez Urząd Gminy lub sołtysów.
Kontakt do Urzędu – tel. centrala: (12) 37 21 700, e-mail: [email protected]

Urząd Miejski w Sułkowicach

W związku z tym, od dnia 16 - 25 marca 2020 r. Pracownicy Urzędu będą pracować w systemie wewnętrznym, co oznacza zamknięcie w tym czasie Urzędu dla Klientów.

W sprawach wymagających natychmiastowego załatwienia (np. konieczności sporządzenia aktu zgonu), Klienci będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym bądź mailowym kontakcie z Urzędem:12 273 20 75, 12 273 21 48, 12 273 25 84, [email protected].

Zachęcam również do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków do urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP. Informacje dotyczące możliwości elektronicznego składania wniosków, znajdą Państwo na stronie internetowej gminy Sułkowice https://urzad.sulkowice.pl/index.php/kontakt

Urząd Gminy w Sieprawiu

Od 16 marca br. (poniedziałek) od godz. 12.00 do odwołania Urząd Gminy Siepraw oraz pozostałe jednostki organizacyjne Gminy będą nieczynne dla klientów .
Sprawy niecierpiące zwłoki tj. wystawienie aktu zgonu będą załatwiane. Natomiast inne: złożenie i odbiór dowodu osobistego, wpisanie do rejestru lub spisu wyborców, sprawy związane z wyborami przedterminowymi do Rady Gminy będą załatwiane po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z odpowiednią komórką Urzędu lub innej jednostki organizacyjnej.
Pozostałe sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną, komunikacją elektroniczną (ePUAP, e-mail, formularz na stronie internetowej: https://www.siepraw.pl/urzad-gminy/kontakt-dojazd ), pisemnie lub odłożenie mniej pilnych spraw do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej w kraju. Dla osób, które chcą złożyć pismo przygotowany został specjalny pojemnik przy wejściu do Urzędu.
Osoby, które chcą dokonać płatności mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych bez konieczności wizyty w urzędzie. Numery kont na które należy wpłacać poszczególne płatności zawarte są w nakazach płatniczych, specjalnych informacjach, bądź fakturach dostarczonych do mieszkańców przez Urząd Gminy lub sołtysów.
Ograniczenia te służą zachowaniu bezpieczeństwa epidemiologicznego - zminimalizowanie ryzyka zarażenia się klientów i pracowników Urzędu koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.
Kontakt telefoniczny do Urzędu Gminy Siepraw – 12 37 21 800, e-mailowy: [email protected] , ePUAP: 5n2h26bgln/SkrytkaESP.

Urząd Gminy w Pcimiu

Od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. Urząd Gminy Pcim będzie zamknięty dla Klientów. Pracownicy Urzędu będą pracować w systemie wewnętrznym.

W sprawach wymagających natychmiastowego załatwienia np. konieczność sporządzenia aktu zgonu - Klienci będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym kontakcie z Urzędem: 12 2748 050, 12 2748 003

Koronawirus: aktualizowany raport

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków do urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP. Informacje dotyczące możliwości elektronicznego składania wniosków, znajdą Państwo na stronie internetowej Gminy Pcim.

Urząd Gminy w Lubniu

Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Lubień będzie zamknięty dla Klientów. Pracownicy Urzędu będą pracować w systemie wewnętrznym.

W sprawach wymagających natychmiastowego załatwienia np. konieczność sporządzenia aktu zgonu - Klienci będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym kontakcie z Urzędem: 18 26 93 911, 18 26 93 900.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków do urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP lub email.

Urząd Gminy w Raciechowicach

Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Raciechowice będzie zamknięty dla Klientów. Pracownicy Urzędu będą pracować w systemie wewnętrznym.
Wszelkie dokumenty i wnioski można złożyć tylko elektronicznie lub wrzucając kopertę do specjalnego pojemnika, który jest umieszczony w przedsionku Urzędu.
W sprawach wymagających natychmiastowego załatwienia np. konieczność sporządzenia aktu zgonu - Klienci będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym kontakcie z Urzędem: 12 37 25 201, 12 37 25 203.
Osobistego odbioru dowodów osobistych będzie można dokonać nie wcześniej niż od godz. 15:30, jednakże tylko i wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod nr wskazanymi powyżej.
Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków do urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP:/raciechowice/skrytka, a w pozostałych przypadkach drogą mailową ([email protected]).

Urząd Gminy w Wiśniowej

Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Wiśniowa będzie zamknięty dla Klientów. Pracownicy Urzędu będą pracować w systemie wewnętrznym.

W sprawach wymagających natychmiastowego załatwienia np. konieczność sporządzenia aktu zgonu - Klienci będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym kontakcie z Urzędem: 12 271-45-52, 12 271-40-86.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków do urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP (adresy skrytek ePUAP: /1209092/skrytka; /1209092/SkrytkaESP) lub email: [email protected].

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach

Ogranicza się przyjmowanie stron przez pracowników PZDR Myślenice. Możliwe są tylko konsultacje telefoniczne. Od poniedziałku do piątku w PZDR obowiązuje praca wewnętrzna.
W dniach 16-25 marca we wszystkich gminach powiatu dyżury doradców Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myślenicach zostają odwołane.

Urząd Skarbowy w Myślenicach

Zdecydowano o czasowym ograniczeniu dostępu do US ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa.
Ograniczenie potrwa od 13 do 27 marca 2020 r.
Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez e-PUAP i infolinie.Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.plpozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

PODATKI MOŻNA ROZLICZYĆ NA 2 SPOSOBY
On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP
W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:
PIT: …………………………………………………………. 12 272 43 62
VAT: ………………………………………………………. 12 272 42 79
CIT: …………………………………………………………. 12 272 42 78
Podatek akcyzowy (AKC) – US Kraków - Nowa Huta......12 681 71 33
spadki/darowizny (SD): .…………………………………….12 272 41 64
rejestracja podatników: ……………………………………. 12 272 41 55
egzekucja administracyjna: ..………………………………. 12 272 42 82
rachunkowość podatkowa: …………………………………. 12 272 42 96
komórka wierzycielska: ……………………………………. 12 272 42 73

Adres e-mail urzędu skarbowego: [email protected]

Kraków w piątek, 13 marca

Koronawirus. Kraków kompletnie opustoszał. Na przystankach n...

Chałupnicze sposoby, jak zasłonić twarz i uchronić się przed...

🔔🔔🔔

Pobierz bezpłatną aplikację Dziennika Polskiego i bądź na bieżąco!
Oprócz standardowych kategorii, z powodu panującej epidemii, wprowadziliśmy do niej zakładkę, w której znajdziesz wszystkie aktualne informacje związane z epidemią koronawirusa.

Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski