Koronawirus w powiecie myślenickim. Urzędy gmin i podległych jednostek radykalnie ograniczają przyjęcia klientów

Katarzyna Hołuj
Katarzyna Hołuj
Starostwo Powiatowe, wszystkie urzędy gminy i podległe im jednostki apelują o załatwianie sprawy zdalnie
Starostwo Powiatowe, wszystkie urzędy gminy i podległe im jednostki apelują o załatwianie sprawy zdalnie Fot. Katarzyna Hołuj
Udostępnij:

FLESZ - Koronawirus - kwarantanna w całej Polsce

Starostwo Powiatowe w Myślenicach

Starosta podjął decyzję o zaprzestaniu z dniem 17 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów w Starostwie do odwołania.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z pracownikami Starostwa Powiatowego w Myślenicach będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Kontakt osobisty będzie możliwy tylko w sytuacjach szczególnie uzasadnionych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z kierownikami poszczególnych wydziałów.

Bardzo proszę o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Kontakt z poszczególnymi komórkami znajduje się na stronie internetowej urzędu oraz BIP.

Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Kasa Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach od 16 marca 2020r. jest nieczynna, aż do odwołania.

W związku z tym, iż 16 marca 2020 r. upływa termin zapłaty podatków lokalnych Wydział Podatków i Opłat informuje:

Podatek możemy zapłacić na konto wskazane w decyzji, indywidualne dla każdego podatnika;
Rodzina może zapłacić podatek za innego członka rodziny ze swojego konta, podając w tytule imię, nazwisko i adres osoby, za którą płaci oraz numer ewidencyjny z jego decyzji;
Można również zapłacić za osobę, która nie jest członkiem rodziny np. za sąsiada, który nie posiada konta, jeśli kwota podatku nie przekracza 1000,00 zł, również podając powyższe dane;
Płacąc podatek za kogoś, przelewu należy dokonać na indywidualny numer konta tej osoby podany w decyzji;
W przypadku małych kwot podatku i braku możliwości jego zapłaty w terminie, odsetki za zwłokę zostaną naliczone dopiero po przekroczeniu kwoty 8,70;
Wszelkie wątpliwości można wyjaśnić dzwoniąc na pod numer 12 63-92-345

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia zakażenia koronawirusem bardzo proszę o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz we wszystkich podległych jednostkach - Urzędzie Stanu Cywilnego, Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, Zakładzie Utylizacji Odpadów, czy Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Do urzędu przychodźmy tylko w celu załatwienia spraw niecierpiących zwłoki. W celu załatwienia innych spraw proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny - tel. 12 639 23 00, e-mail: info@myslenice.pl

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce podjął decyzję o zaprzestaniu z dniem 16 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów. taki stan będzie trwał do odwołania.
Urząd Stanu Cywilnego pracuje w trybie wewnętrznym do odwołania. Na miejscu możliwa jest tylko rejestracja zgonów, natomiast inne: złożenie i odbiór dowodu osobistego, wpisanie do rejestru lub spisu wyborców, sprawy związane z wyborami i rejestracja w ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG) będą załatwiane po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z odpowiedzialnym
za prowadzenie tych spraw pracownikiem w Biurze Obsługi Klientów, na parterze przy wejściu głównym od strony Rynku. Telefony kontaktowe do Urzędu Stanu Cywilnego tel. (12) 37 21 724,
do Ewidencji Ludności, dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej tel. (12) 37 21 723).
Przypominamy, że w Urzędzie sprawy można załatwiać z wykorzystaniem:
1. Korespondencji tradycyjnej - przesyłając dokumenty podpisane odręcznie za pośrednictwem Poczty Polskiej,
2. Korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP (adres skrytki: /rl48mj3p3g/SkrytkaESP) lub drogą mailową (ugim@dobczyce.pl).
Apelujemy o odłożenie mniej pilnych spraw do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej
w kraju.
Kasa Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce jest nieczynna do odwołania. Osoby, które chcą dokonać płatności mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych bez konieczności wizyty w urzędzie. Numery kont, na które należy wpłacać płatności podane są w nakazach płatniczych, specjalnych informacjach, bądź fakturach dostarczonych do mieszkańców przez Urząd Gminy lub sołtysów.
Kontakt do Urzędu – tel. centrala: (12) 37 21 700, e-mail: ugim@dobczyce.pl

Urząd Miejski w Sułkowicach

W związku z tym, od dnia 16 - 25 marca 2020 r. Pracownicy Urzędu będą pracować w systemie wewnętrznym, co oznacza zamknięcie w tym czasie Urzędu dla Klientów.

W sprawach wymagających natychmiastowego załatwienia (np. konieczności sporządzenia aktu zgonu), Klienci będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym bądź mailowym kontakcie z Urzędem:12 273 20 75, 12 273 21 48, 12 273 25 84, sulkowice@sulkowice.pl.

Zachęcam również do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków do urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP. Informacje dotyczące możliwości elektronicznego składania wniosków, znajdą Państwo na stronie internetowej gminy Sułkowice https://urzad.sulkowice.pl/index.php/kontakt

Urząd Gminy w Sieprawiu

Od 16 marca br. (poniedziałek) od godz. 12.00 do odwołania Urząd Gminy Siepraw oraz pozostałe jednostki organizacyjne Gminy będą nieczynne dla klientów .
Sprawy niecierpiące zwłoki tj. wystawienie aktu zgonu będą załatwiane. Natomiast inne: złożenie i odbiór dowodu osobistego, wpisanie do rejestru lub spisu wyborców, sprawy związane z wyborami przedterminowymi do Rady Gminy będą załatwiane po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z odpowiednią komórką Urzędu lub innej jednostki organizacyjnej.
Pozostałe sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną, komunikacją elektroniczną (ePUAP, e-mail, formularz na stronie internetowej: https://www.siepraw.pl/urzad-gminy/kontakt-dojazd ), pisemnie lub odłożenie mniej pilnych spraw do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej w kraju. Dla osób, które chcą złożyć pismo przygotowany został specjalny pojemnik przy wejściu do Urzędu.
Osoby, które chcą dokonać płatności mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych bez konieczności wizyty w urzędzie. Numery kont na które należy wpłacać poszczególne płatności zawarte są w nakazach płatniczych, specjalnych informacjach, bądź fakturach dostarczonych do mieszkańców przez Urząd Gminy lub sołtysów.
Ograniczenia te służą zachowaniu bezpieczeństwa epidemiologicznego - zminimalizowanie ryzyka zarażenia się klientów i pracowników Urzędu koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.
Kontakt telefoniczny do Urzędu Gminy Siepraw – 12 37 21 800, e-mailowy: gmina@siepraw.pl , ePUAP: 5n2h26bgln/SkrytkaESP.

Urząd Gminy w Pcimiu

Od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. Urząd Gminy Pcim będzie zamknięty dla Klientów. Pracownicy Urzędu będą pracować w systemie wewnętrznym.

W sprawach wymagających natychmiastowego załatwienia np. konieczność sporządzenia aktu zgonu - Klienci będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym kontakcie z Urzędem: 12 2748 050, 12 2748 003

Koronawirus: aktualizowany raport

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków do urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP. Informacje dotyczące możliwości elektronicznego składania wniosków, znajdą Państwo na stronie internetowej Gminy Pcim.

Urząd Gminy w Lubniu

Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Lubień będzie zamknięty dla Klientów. Pracownicy Urzędu będą pracować w systemie wewnętrznym.

W sprawach wymagających natychmiastowego załatwienia np. konieczność sporządzenia aktu zgonu - Klienci będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym kontakcie z Urzędem: 18 26 93 911, 18 26 93 900.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków do urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP lub email.

Urząd Gminy w Raciechowicach

Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Raciechowice będzie zamknięty dla Klientów. Pracownicy Urzędu będą pracować w systemie wewnętrznym.
Wszelkie dokumenty i wnioski można złożyć tylko elektronicznie lub wrzucając kopertę do specjalnego pojemnika, który jest umieszczony w przedsionku Urzędu.
W sprawach wymagających natychmiastowego załatwienia np. konieczność sporządzenia aktu zgonu - Klienci będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym kontakcie z Urzędem: 12 37 25 201, 12 37 25 203.
Osobistego odbioru dowodów osobistych będzie można dokonać nie wcześniej niż od godz. 15:30, jednakże tylko i wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod nr wskazanymi powyżej.
Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków do urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP:/raciechowice/skrytka, a w pozostałych przypadkach drogą mailową (urzad@raciechowice.pl).

Urząd Gminy w Wiśniowej

Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Wiśniowa będzie zamknięty dla Klientów. Pracownicy Urzędu będą pracować w systemie wewnętrznym.

W sprawach wymagających natychmiastowego załatwienia np. konieczność sporządzenia aktu zgonu - Klienci będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym kontakcie z Urzędem: 12 271-45-52, 12 271-40-86.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków do urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP (adresy skrytek ePUAP: /1209092/skrytka; /1209092/SkrytkaESP) lub email: info@wisniowa.malopolska.pl.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach

Ogranicza się przyjmowanie stron przez pracowników PZDR Myślenice. Możliwe są tylko konsultacje telefoniczne. Od poniedziałku do piątku w PZDR obowiązuje praca wewnętrzna.
W dniach 16-25 marca we wszystkich gminach powiatu dyżury doradców Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myślenicach zostają odwołane.

Urząd Skarbowy w Myślenicach

Zdecydowano o czasowym ograniczeniu dostępu do US ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa.
Ograniczenie potrwa od 13 do 27 marca 2020 r.
Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez e-PUAP i infolinie.Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.plpozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

PODATKI MOŻNA ROZLICZYĆ NA 2 SPOSOBY
On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP
W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:
PIT: …………………………………………………………. 12 272 43 62
VAT: ………………………………………………………. 12 272 42 79
CIT: …………………………………………………………. 12 272 42 78
Podatek akcyzowy (AKC) – US Kraków - Nowa Huta......12 681 71 33
spadki/darowizny (SD): .…………………………………….12 272 41 64
rejestracja podatników: ……………………………………. 12 272 41 55
egzekucja administracyjna: ..………………………………. 12 272 42 82
rachunkowość podatkowa: …………………………………. 12 272 42 96
komórka wierzycielska: ……………………………………. 12 272 42 73

Adres e-mail urzędu skarbowego: us.myslenice@mf.gov.pl

Kraków w piątek, 13 marca

Koronawirus. Kraków kompletnie opustoszał. Na przystankach n...

Chałupnicze sposoby, jak zasłonić twarz i uchronić się przed...

🔔🔔🔔

Pobierz bezpłatną aplikację Dziennika Polskiego i bądź na bieżąco!
Oprócz standardowych kategorii, z powodu panującej epidemii, wprowadziliśmy do niej zakładkę, w której znajdziesz wszystkie aktualne informacje związane z epidemią koronawirusa.

Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie