Łukasz Smółka: Strażak ochotnik pomaga i integruje mieszkańców

Katarzyna Wójcik
Wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka
O kondycji Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym regionie, a także akcji Strażak Roku Małopolski 2019 rozmawiamy z wicemarszałkiem województwa małopolskiego oraz honorowym patronem plebiscytu ŁUKASZEM SMÓŁKĄ.

-W jakiej kondycji są obecnie OSP w Małopolsce?
W naszym kraju działa 16 250 Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 1357 to jednostki z województwa małopolskiego. 80 tysięcy druhen i druhów ochotników jest dobrze wyszkolonych. Armia pod patronatem św. Floriana jest do dyspozycji 24 godziny na dobę dla wszystkich mieszkańców miast, miasteczek i wsi. Z roku na rok poprawia się stan wyposażenia jednostek. Pojawiają się także nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, co przekłada się na szybsze i dużo skuteczniejsze udzielanie pomocy. Liczba interwencji Ochotniczych Straży Pożarnych województwa małopolskiego w 2018 roku wyniosła 25 346.

-Ochotnicze Straże Pożarne są ważne dla mieszkańców?
Ochotnicze Straże Pożarne w życiu swojej lokalnej społeczności pełnią rolę liderów związanych z ochroną przeciwpożarową jak i ratownictwem, czyli bezinteresownym niesieniem pomocy. Mówiąc o roli strażaków ochotników warto wspomnieć o aktywizacji i jednoczeniu mieszkańców swoich regionów na rzecz wspólnego dobra. Strażacy ochotnicy często spełniają w lokalnych społecznościach szereg dodatkowych zadań. Jednym z najważniejszych dodatkowych obszarów ich aktywności jest działalność kulturalna. Ich remizy pełnią role swoistych ośrodków kultury. Przy OSP powstają sekcje sportowe, zespoły taneczne, orkiestry strażackie, świetlice środowiskowe. W strukturach straży działają też Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, w których młodzież uczy się strażackiego rzemiosła, podejmowania zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej jak również podnoszą swoją sprawność fizyczną.

-W jaki sposób województwo małopolskie wspiera działalność strażaków ochotników?
Zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, poprawa warunków w remizach strażackich czy zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego – to tylko część działań, które podejmuje samorząd województwa wspierając każdego roku strażaków ochotników. W tym roku przeznaczono aż 6,5 mln zł ze środków województwa. Jak dotąd jest to największa pula środków przeznaczona na ten cel. Jestem przekonany, że będą istotnym wsparciem dla działań biało-czerwonej drużyny na rzecz bezpieczeństwa Małopolan. Mówiąc biało-czerwona drużyna, mam na myśli zarówno strażaków ochotników – białe hełmy, jak i strażaków zawodowych – czerwone hełmy, co symbolizuje m.in. flagę narodową. Przewidziano wsparcie dla grup specjalnych takich jak jednostki OSP Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych z terenu województwa małopolskiego. W 2019 roku przeznaczymy środki pochodzące z budżetu województwa na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu, umundurowania dla strażaków oraz wsparcie prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego. Dzięki nim poprawi się komfort pracy małopolskich strażaków, a sprzęt niezbędny do działań interwencyjnych zostanie zabezpieczony.

-Czy takie akcje jak Najpopularniejszy Strażak są Pana zdaniem potrzebne?
Akcje takie jak plebiscyt organizowany przez „Gazetę Krakowską” i „Dziennik Polski” są bardzo potrzebne. Jest to forma podziękowania oraz docenienia pięknej, potrzebnej ale również niebezpiecznej pracy i pasji. Cytując słowa pana Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Strażacy to ci, na których patrzy się z szacunkiem, na których patrzy się z podziwem; strażak to wzór, to człowiek godny zaufania, to ktoś, kogo się podziwia za bohaterstwo, za odwagę. Strażak to ktoś, kto często widzi też i łzy wdzięczności”.

30 stopniowe upały już w maju

Wideo

Materiał oryginalny: Łukasz Smółka: Strażak ochotnik pomaga i integruje mieszkańców - Gazeta Krakowska