Małopolskie kapliczki będą odnawiane. 750 tys. złotych na 77 przydrożnych arcydzieł małej architektury sakralnej

Grzegorz Skowron
Grzegorz Skowron
Zaktualizowano 
77 arcydzieł małej architektury sakralnej wkrótce odzyska dawny blask dzięki programowi Kapliczki Małopolski 2019. Na prace konserwatorskie, restauratorskie, a także prace budowlane przy zabytkowych kapliczkach samorząd województwa przeznaczył w tym roku 750 tys. zł. Małopolski sejmik zatwierdził wykaz obiektów, na renowację których przyznano dotacje.

Projekt Kapliczki Małopolski od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do tej pory renowacji zostało poddanych aż 370 obiektów. W sumie na ten cel samorząd przekazał dofinansowanie w kwocie ponad 3 mln zł.

Tylko w tegorocznej edycji konkursu złożono aż 149 wniosków na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł.

Komisja konkursowa oceniająca wnioski zarekomendowała 77 zadań, a samorząd województwa zdecydował, by na ich realizację przekazać dotację w wysokości prawie 750 tys. zł.

- Jesteśmy zobowiązani, aby troszczyć się o nasze dziedzictwo kulturowe, tak by zostały zachowane dla kolejnych pokoleń – mówi Anna Pieczarka z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu, konserwację przejdą m.in. często zaniedbane kapliczki, figury świętych czy przydrożne krzyże. Prace konserwatorsko-restauratorskie zostaną przeprowadzone m.in. przy pochodzącej z 1729 roku zabytkowej kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena w Domosławicach oraz przy kapliczce z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego z 1663 roku, która znajduje się w Radłowie.

Zaplanowano także przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kamiennym krzyżu w Jordanowie czy przy kapliczce z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem zlokalizowanej na placu przykościelnym w Lubczy.

Konkurs „Kapliczki Małopolski 2019” - wykaz beneficjentów

BENEFICJENT
ZADANIE
KWOTA DOTACJI (ZŁ)

1.
Gmina Bobowa
Konserwacja i renowacja murowanej kapliczki z XIX/XX w. z figurą św. Jana Nepomucena, położonej w Brzanie – etap II
6 500
2.
Gmina Bochnia
Kompleksowa konserwacja kapliczki kamiennej słupowej z 1853 r.
w Nieszkowicach Małych
12 000
3.
Gmina Brzesko
Konserwacja figurki Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus z 1870 r.
w miejscowości Bucze
10 000
4.
Gmina Brzeszcze
Kompleksowa konserwacja kapliczki – krzyża przy ul. Jasnej w Zasolu
6 000
5.
Gmina Budzów
Remont kapliczki kamiennej, trójkondygnacyjnej z wizerunkiem NMP w miejscowości Bieńkowka
10 000
6.
Gmina Bystra – Sidzina
Pełna konserwacja techniczna i estetyczna przydrożnej kapliczki
w typie słupowym z XIX w. z przedstawieniem MB Szkaplerznej z Dzieciątkiem i św. św.. Wojciechem, Nepomucenem i Katarzyną
w Sidzinie
15 000
7.
Gmina Czarny Dunajec
Prace konserwatorskie przy kamiennej kapliczce słupowej pw. Męki Pańskiej z 2. poł. XIX w. w Chochołowie
11 000
8.
Gmina Czchów
Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkowej kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena z 1729 r. w Domosławicach – etap II
8 000
9.
Gmina Czernichów
Wymiana dachu z pokryciem na kapliczce w Przegini Duchownej
4 000
10.
Gmina Czernichów
Wymiana pokrycia dachu oraz renowacja elewacji kamiennej kapliczki w Rusocicach
4 000
11.
Gmina Czorsztyn
Remont XVIII-wiecznej kapliczki z Upadkiem Chrystusa
w miejscowości Czorsztyn
8 000
12.
Gmina Dąbrowa Tarnowska
Renowacja kamiennej kapliczki Matki Bożej z Dzieciątkiem
15 000
13.
Gmina Dębno
Remont konserwatorski figury św. Stanisława BM z 1851 r. w Dołach
16 000
14.
Gmina Drwinia
Remont przydrożnej figurki z 1878 r. w Drwini
3 600
15.
Gmina Gródek nad Dunajcem
Prace renowacyjne przy przydrożnej kapliczce słupowej w Tropiu
4 800
16.
Gmina Grybów
Remont i konserwacja zabytkowej kapliczki kubaturowej z 1855 r.
w miejscowości Siołkowa
7 000
17.
Miasto Jordanów
Prace konserwatorskie przy kamiennym krzyżu w Jordanowie
7 500
18.
Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Konserwacja kapliczki słupowej zwieńczonej krzyżem z wizerunkiem Chrystusa w Przytkowicach
6 800
19.
Gmina Kęty
Odnowienie i konserwacja kapliczki słupowej „Ecce Homo” z 1868 r. przy ul. Kościuszki w Kętach
7 000
20.
Gmina Kocmyrzów – Luborzyca
Kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane przy kapliczce
św. Floriana z 1835 r. w Maciejowicach
4 000
21.
Gmina Koszyce
Konserwacja kapliczki figuralnej św. Jana Nepomucena z 1769 r.
w Morsku
17 000
22.
Gmina Krzeszowice
Remont kapliczki z 1901 r. w miejscowości Dubie – etap III
5 800
23.
Gmina Lanckorona
Remont kapliczki rzymskokatolickiej pw. Świętego Walentego powstałej w 1833 r. położonej w miejscowości Izdebnik
10 000
24.
Miasto Limanowa
Renowacja kapliczki z figurą Matki Bożej Siedmiu Boleści
w Limanowej-Sowlinach
4 000
25.
Gmina Lipnica Murowana
Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu pomnika św. Szymona
z 1913 r. w Lipnicy Murowanej
5 000
26.
Gmina Lubień
Wykonanie prac konserwatorskich kapliczki kamiennej zwieńczonej grupą ukrzyżowania w Tenczynie
12 000
27.
Gmina Łącko
Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie dachu kapliczki w Łącku
14 000
28.
Gmina Łącko
Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie kapliczki przydrożnej
w Kiczni
4 000
29.
Gmina Łukowica
Remont kapliczki przydrożnej z 1955 r. w miejscowości Jadamwola
3 500
30.
Gmina Łukowica
Remont kapliczki przydrożnej z 1918 r. w miejscowości Stronie
10 000
31.
Gmina Łużna
Prace renowacyjne przy kamiennej kapliczce z 2. poł. XIX w. we wsi Mszanka
6 600
32.
Gmina Łużna
Prace renowacyjne przy murowanej kapliczce z 1928 r. we wsi Łużna
5 600
33.
Gmina Mogilany
Renowacja kamiennej kapliczki Matki Bożej Różańcowej z 1856 r.
w Kulerzowie
10 000
34.
Gmina Mogilany
Renowacja kamiennej kapliczki Matki Bożej Bolesnej z 1837 r.
w Bukowie
6 000
35.
Gmina Myślenice
Prace konserwatorskie i remontowe kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej Szkaplerznej w Myślenicach
15 000
36.
Gmina Nowy Wiśnicz
Prace konserwatorsko-restauratorskie przy kamiennej kapliczce słupowej "Serce Jezusa" z 1869 r. w Muchówce
13 000
37.
Gmina Pcim
Prace konserwatorsko-budowlane i rekonstrukcyjne przy drewnianej kapliczce domkowej z XIX w. w Trzebuni
8 500
38.
Gmina Pleśna
Konserwacja i renowacja przydrożnej kapliczki słupowej zwieńczonej Krzyżem Męki Pańskiej z 1917 r. w Łowczówku
9 000
39.
Gmina Podegrodzie
Renowacja murowanej kapliczki w Chochorowicach
5 000
40.
Gmina Podegrodzie
Renowacja murowanej kapliczki w Gostwicy
5 000
41.
Gmina Proszowice
Ratunkowa konserwacja kamiennej kapliczki w Przezwodach z XIX w.
12 000
42.
Gmina Radgoszcz
Remont i konserwacja przydrożnej kamiennej kapliczki NMP Niepokalanie Poczętej na wysokim postumencie w typie słupowym
z 1902 r. w miejscowości Radgoszcz
12 000
43.
Gmina Radłów
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kamiennej kapliczce
z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego z 1663 r. w Radłowie
11 000
44.
Gmina Radziemice
Renowacja kamiennej kapliczki z krucyfiksem
4 800
45.
Gmina Ropa
Konserwacja przydrożnego krzyża z 1930 r. we wsi Ropa
6 000
46.
Gmina Ryglice
Prace konserwatorskie przy kapliczce z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem na placu przykościelnym w Lubczy
17 000
47.
Gmina Spytkowice
Kompleksowa renowacja kapliczki słupowej z 1878 r. ku czci Matki Bożej w Spytkowicach
10 000
48.
Gmina Spytkowice
Kompleksowa renowacja kapliczki słupowej z figurą Niepokalanego Poczęcia NMP w Ryczowie
18 000
49.
Gmina Stary Sącz
Kaplica pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Starym Sączu, os. Cyganowice z pocz. XIX w.
10 000
50.
Gmina Stryszów
Renowacja kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1840 r. w Zakrzowie
8 000
51.
Gmina Sucha Beskidzka
Prace remontowo-konserwatorskie kamiennej kapliczki z figurą św. Antoniego Padewskiego z 1918 r. w Suchej Beskidzkiej
10 000
52.
Gmina Sułkowice
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy kaplicy pw. Niepokalanego Serca NMP w Rudniku z 1895 r.
10 000
53.
Gmina Szaflary
Renowacja i konserwacja przydrożnej kapliczki Matki Boskiej w Bańskiej Niżnej na Hodówce autorstwa Piotra Kułacha Wawrzyńcoka
8 000
54.
Gmina Szczawnica
Remont konserwatorski figury św. Jana Nepomucena w Szczawnicy
10 000
55.
Gmina Szczucin
Konserwacja i restauracja neogotyckiej kamiennej kapliczki przydrożnej z 1927 r. w miejscowości Radwan
14 000
56.
Gmina Szczurowa
Remont zabytkowej kapliczki murowanej usytuowanej w Uściu Solnym z 1862 r.
15 000
57.
Gmina Szerzyny
Kompleksowy remont kapliczki św. Jakuba w Żurowej z 1869 r.
8 000
58.
Gmina Tarnów
Wykonanie prac konserwatorskich kamiennej kapliczki Dzieciątka Jezus w miejscowości Błonie
17 000
59.
Miasto Tarnów
Konserwacja kamiennej kapliczki słupowej Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ok. 1900 r. znajdującej się przy ul. Tuchowskiej w Tarnowie
7 000
60.
Gmina Tuchów
Prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej z figurą NMP Niepokalanie Poczętej w Zabłędzy z 1. poł. XIX w.
18 000
61.
Gmina Tymbark
Prace konserwatorsko-restauratorskie kamiennej kapliczki słupowej z 1874 r. położonej w Podłopieniu, etap I
5 000
62.
Gmina Uście Gorlickie
Prace renowacyjne przy murowanej kapliczce w miejscowości Czarna
5 000
63.
Gmina Wadowice
Rewitalizacja zabytkowej kapliczki słupowej św. Józefa zlokalizowanej w miejscowości Wysoka
15 000
64.
Gmina Wadowice
Rewitalizacja zabytkowej kapliczki słupowej św. Antoniego w miejscowości Wysoka
14 000
65.
Gmina Wielka Wieś
Prace konserwatorskie kamiennej kapliczki słupowej z figurą św. Floriana z 1732 r. w Prądniku Korzkiewskim
4 000
66.
Gmina Wieprz
Konserwacja kapliczki św. Jana Nepomucena z 1780 r. w Gierałtowiczkach
5 000
67.
Gmina Wieprz
Renowacja kamiennej słupowej kapliczki św. Rodziny w Wieprzu z 2. poł. XVIII w.
11 000
68.
Gmina Wierzchosławice
Konserwacja ołtarza św. Jana Nepomucena z 1908 r. w zabytkowej kaplicy w Bogumiłowicach
12 000
69.
Gmina Wietrzychowice
Remont kapliczki słupowej w Wietrzychowicach
8 000
70.
Gmina Wojnicz
Konserwacja techniczna i estetyczna niszy wraz z figurą św. Jana Nepomucena z 1870 r. wraz z środkową partią elewacji budynku w Rynku w Wojniczu
18 000
71.
Gmina Wolbrom
Konserwacja kapliczki w formie nagrobka z 1862 r.
15 000
72.
Gmina Wolbrom
Remont kapliczki domkowej św. Jana w Łobzowie
15 000
73.
Gmina Zakliczyn
Konserwacja techniczna i estetyczna barokowej XVIII-wiecznej kapliczki św. Jana Nepomucena przy ul. Klasztornej w Zakliczynie
15 000
74.
Gmina Zielonki
Konserwacja i renowacja kapliczki domkowej św. Jana Nepomucena z 2. poł. XIX w. w Zielonkach
5 000
75.
Gmina Żabno
Odnowienie figury św. Jana Nepomucena w kapliczce w Żabnie
12 000
76.
Gmina Żegocina
Remont i konserwacja przydrożnej kapliczki słupowej Matki Bożej Różańcowej z 1865 r. w Żegocinie
15 000
77.
Powiat tarnowski
Renowacja kapliczki z terakotową figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1887 r. w Ryglicach – II etap prac
15 000
OGÓŁEM
750 000

WIDEO: Krótki wywiad: Tramwaje nie pojadą do Bronowic w zapowiadanym terminie

Czytaj także

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3