Pierwsze Grossi Cracovienses NBP dla Polska Press Oddział w Krakowie i śp. redaktora Janusza Michalczaka. NBP honoruje przedsiębiorców

OPRAC.:
Marek Długopolski
Marek Długopolski
Udostępnij:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, firma SMAY, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Polska Press Oddział w Krakowie oraz nasz redakcyjny kolega śp. Janusz Michalczak – oto pierwsi laureaci prestiżowych nagród Narodowego Banku Polskiego.

- Dokonując wyboru laureatów Grossi Cracovienses, zwracaliśmy uwagę na ich odpowiedzialność, zaufanie jakim się cieszą, zaangażowanie w rozwój społeczności i otwartość na drugiego człowieka, a także ich wkład w rozwój edukacji, dziedzictwa i kultury. Wartości te w naszym postrzeganiu są miarą sukcesu, z nimi się identyfikujemy – zaznaczyła 3 września Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie.

A wszystko to działo się w scenerii Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP przy ulicy Basztowej. To miejsce tak niezwykłe, jak niezwykłą rolę pełni krakowski Oddział Okręgowy NBP w stolicy Małopolski. Tu przecież spotykają się finansiści z przedsiębiorcami, a ludzie kultury z artystami. - To miejsce nie tylko otwartej dyskusji, ale także raźno bijące serce współczesnego Krakowa – podkreślali goście.

Celem Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP, obchodzącego właśnie pierwszą rocznicę istnienia, jest też – jak zaznacza NBP – „edukacja z zakresu wiedzy ekonomicznej, propagowanie historii polskiej bankowości na przestrzeni wieków, a tym samym tożsamości rodzimej gospodarki”.

Grossi Cracovienses w kształcie wieńca wawrzynu

Nazwa nagrody, Grossi Cracovienses, nawiązuje do grosza krakowskiego Kazimierza Wielkiego (1333–1370) i jego niezwykle istotnej reformy systemu polskiego
Nazwa nagrody, Grossi Cracovienses, nawiązuje do grosza krakowskiego Kazimierza Wielkiego (1333–1370) i jego niezwykle istotnej reformy systemu polskiego mennictwa Andrzej Banaś

Skąd pomysł by tę prestiżową nagrodę Narodowego Banku Polskiego nazwać Groszami Krakowskimi?

- Nazwa nagrody nawiązuje do grosza krakowskiego Kazimierza Wielkiego (1333–1370) i jego niezwykle istotnej reformy systemu polskiego mennictwa. Był on wzorowany na groszu praskim, a powstał około 1360 roku. Ważył 3,27 g i stanowił ekwiwalent 16 małych denarów – wyjaśnia NBP.

Dzisiaj jednak kojarzy się z monetą najdrobniejszą, mającą bardzo małą wartość. Inaczej było jednak w średniowieczu. Wtedy była to moneta o olbrzymim znaczeniu, a świadczy o tym choćby jej nazwa – Grossus, czyli po łacinie gruby.

- Na monecie w dwóch otokach widnieje napis: KAZIMIRVS PRIMVS / DEI GRACIA REX POLONIE. Na stronie odwrotnej widnieje Orzeł Biały w koronie. Otacza go napis: GROSSI CRACOVIENSES. Określono emitenta – Kazimierz Pierwszy z Bożej łaski król Polski oraz nominał – grosze krakowskie. Zwraca uwagę liczba mnoga, nie chodzi bowiem o konkretną monetę, ale o przynależność do krakowskiego systemu pieniężnego. Kazimierz Wielki słynął z tego, że podążał za maksymą „jeden władca, jedno królestwo, jedna moneta”, dlatego priorytetem jego polityki była reforma monetarna, która miała zjednoczyć państwo. Grosz krakowski stał się inspiracją nagrody i statuetki wręczonej laureatom Grossi Cracovienses – zaznacza NBP.

Nagroda ma jeszcze jedno krakowskie odniesienie, także związane z bankowością. Otóż wykonana jest w kształcie wieńca utworzonego z liści wawrzynu, często zwanego również laurem.

– To bezpośrednie zapożyczenie ozdobnego motywu architektonicznego z bramy wejściowej do krakowskiej siedziby banku od strony ul. Basztowej. Jest to płaskorzeźba przedstawiająca wieniec ze splecionych liści wawrzynu, przepasany złotą wstęgą – wyjaśniają w krakowskim oddziale NBP. I można jeszcze wspomnieć, że wieńce z wawrzynu już w czasach starożytnych wręczano zwycięzcom. Nic więc dziwnego, że uchodzi za symbol sukcesu.

W siedzibie Okręgowego Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Krakowie 3 września wyjątkowymi Groszami Krakowskimi uhonorowano siedem niezwykłych osób, siedem niezwykłych instytucji. A oto uzasadnienia wyboru laureatów pierwszej edycji Grossi Cracovienses:

Kategoria Przedsiębiorstwo – SMAY Sp. z o.o.

Pierwsze Grossi Cracovienses NBP dla Polska Press Oddział w Krakowie i śp. redaktora Janusza Michalczaka. NBP honoruje przedsiębiorców
Andrzej Banaś

Firma SMAY jest liderem przedsiębiorczości – osiąga znakomite wyniki finansowe, jest liderem innowacji – realizuje projekty naukowo-badawcze i liderem wrażliwości społecznej – zgodnie z wizją odpowiedzialnego biznesu wspiera inicjatywy społeczne. To nowoczesna, mocna marka, która jest ambasadorem polskiego biznesu w świecie, a założyciel firmy – Marek Maj stworzył rodzinny biznes, który na przestrzeni lat rozwinął się w prężne, wyspecjalizowane przedsiębiorstwo oferujące rozwiązania z zakresu wentylacji i ochrony przeciwpożarowej, działające na międzynarodowych rynkach, doceniane przez środowiska biznesowe, nagradzane prestiżowymi wyróżnieniami. Prawdziwy przyjaciel Narodowego Banku Polskiego propagujący cele banku centralnego na wszelkich biznesowych i pozabiznesowych polach aktywności.

Kategoria Stowarzyszenia Gospodarcze – STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH DOMÓW i MIESZKAŃ

Pierwsze Grossi Cracovienses NBP dla Polska Press Oddział w Krakowie i śp. redaktora Janusza Michalczaka. NBP honoruje przedsiębiorców
Andrzej Banaś

Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań to zrzeszenie osób działających na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Partner Narodowego Banku Polskiego w propagowaniu wymiany myśli ekonomicznej i źródło pozyskiwania merytorycznej wiedzy na temat branży oraz perspektyw rozwoju sektora budownictwa. Członkami Stowarzyszenia są eksperci aktywnie działający na rzecz rozwoju branży. Stowarzyszenie pełni też funkcję doradczą – opiniuje projekty uchwał Rady Miasta Krakowa i ustaw dotyczących zasad gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz programu mieszkaniowego. Dotychczas wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim Stowarzyszenie zrealizowało wiele konferencji i debat.

Kategoria Uczelnie – UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Pierwsze Grossi Cracovienses NBP dla Polska Press Oddział w Krakowie i śp. redaktora Janusza Michalczaka. NBP honoruje przedsiębiorców
Andrzej Banaś

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z niemal stuletnią tradycją. Należy do największych ośrodków naukowo-badawczych o profilu ekonomicznym w Polsce – obecnie kształci około 15 tysięcy studentów. Uczelnia realizuje misję: Rerum cognoscere causas et valorem (Poznawać przyczyny i wartości rzeczy). Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie jest doskonałym przykładem partnerstwa na rzecz edukacji ekonomicznej. Wymiana myśli, doświadczeń, wspólne kongresy i konferencje o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym umacniają prestiż obu instytucji. Uczelnia jest znakomitym ambasadorem Narodowego Banku Polskiego implementując ważne idee na grunt środowiska naukowego i praktyków biznesu.

Kategoria Instytucja – TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE

Pierwsze Grossi Cracovienses NBP dla Polska Press Oddział w Krakowie i śp. redaktora Janusza Michalczaka. NBP honoruje przedsiębiorców
Andrzej Banaś

Wspólnie z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Krakowski Salon Ekonomiczny NBP stworzył niepowtarzalny projekt – Scenę Bank Opowieści, jedyną na świecie scenę umiejscowioną w banku – do tego w banku centralnym. Tym samym wspólnie realizujemy misję dzielenia się z otoczeniem wiedzą ekonomiczną, traktując sztukę jako unikalne narzędzie poznawcze. W spektaklu dla najmłodszej publiczności „Piotruś Pan i Jakub Hak” połączonym z warsztatami, mądrze i pięknie opowiedzieliśmy historię o wartości i wartościach. Ponadto od 2019 r. wspólnie realizujemy projekt emisji monet kolekcjonerskich „Wielkie Aktorki” – inspirowany dziedzictwem tego teatru, wiedzą badaczy i zasobami wspaniałego archiwum teatru.

Kategoria Media – POLSKA PRESS ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Pierwsze Grossi Cracovienses NBP dla Polska Press Oddział w Krakowie i śp. redaktora Janusza Michalczaka. NBP honoruje przedsiębiorców
Andrzej Banaś

Ta nagroda jest podziękowaniem za merytoryczną, wieloletnią współpracę w kontekście edukacji i informacji szerokiego odbiorcy, czytelnika lokalnych mediów. NBP zawsze może liczyć na wsparcie Polska Press Oddziału w Krakowie dla projektów oraz rzeczowe informowanie czytelników w kontekście zagadnień ekonomicznych i istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju. Polska Press Oddział w Krakowie dzieli się informacjami na łamach największych swoich dzienników i serwisów internetowych Małopolski. Jest inicjatorem ważnych konkursów i plebiscytów w regionie, partnerem akcji charytatywnych i prospołecznych, organizatorem konferencji i debat, m.in. Forum Przedsiębiorców Małopolski.

Kategoria Instytucja Samorządowa – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Pierwsze Grossi Cracovienses NBP dla Polska Press Oddział w Krakowie i śp. redaktora Janusza Michalczaka. NBP honoruje przedsiębiorców
Andrzej Banaś

Urząd Marszałkowski jest instytucją, która prężnie i szeroko propaguje edukację ekonomiczną, wspiera Oddział Okręgowy NBP w Krakowie w dotarciu z informacją o działalności Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP do szerokiej grupy odbiorców – w tym do władz samorządowych, nauczycieli, młodzieży i dzieci całej Małopolski. W tym roku Krakowski Salon Ekonomiczny NBP był gospodarzem finału projektu #MłodziMałopolanie.EU. Gościł uczniów i nauczycieli 18 szkół średnich z Małopolski, którzy w ramach programu włączyli się w działania na rzecz Małopolski Przyszłości.

Kategoria Nagroda Specjalna – śp. JANUSZ MICHALCZAK

Pierwsze Grossi Cracovienses NBP dla Polska Press Oddział w Krakowie i śp. redaktora Janusza Michalczaka. NBP honoruje przedsiębiorców
Andrzej Banaś

To wyjątkowa nagroda dla wyjątkowego człowieka - śp. Janusza Michalczaka. Pragniemy uhonorować wspaniałego człowieka, wybitnego dziennikarza – merytorycznego, otwartego i mobilizującego cały nasz zespół do działania. Janusz Michalczak pozostaje najprawdziwszą inspiracją i najlepszą energią towarzyszącą Krakowskiemu Salonowi Ekonomicznemu NBP. Zawsze życzliwy dla Narodowego Banku Polskiego. Grossi Cracoviensis, to nasze podziękowanie za liczne artykuły i ogrom dobra, które od niego otrzymaliśmy, a także wyraz szacunku i pamięci – wyjaśnia Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie. Śp. Janusz Michalczak został pośmiertnie odznaczony przez Andrzeja Dudę, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi.

Przyjaciele Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP

- Cieszę się, że zbudowaliśmy relacje z tak dużą grupą osób. To przyjaciele Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP, najprawdziwszy skarb Oddziału Okręgowego
- Cieszę się, że zbudowaliśmy relacje z tak dużą grupą osób. To przyjaciele Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP, najprawdziwszy skarb Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie – zaznaczyła Katarzyna Basiak-Gała, odsłaniając – wspólnie z Pawłem Szałamachą, członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego – wyjątkową grafikę z wizerunkami niemal czterystu osób Andrzej Banaś

I był jeszcze jeden niezwykły moment tego finansowo-biznesowego spotkania.

- Cieszę się, że zbudowaliśmy relacje z tak dużą grupą osób. To przyjaciele Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP, najprawdziwszy skarb Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie – zaznaczyła Katarzyna Basiak-Gała, odsłaniając – wspólnie z Pawłem Szałamachą, członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego – wyjątkową grafikę z wizerunkami niemal czterystu osób.

Na tym kolażu swoje podobizny mogą odnaleźć wykładowcy, nauczyciele, naukowcy, samorządowcy, przedsiębiorcy, ale także artyści, sportowcy, młodzież, dzieci oraz wszyscy pracownicy krakowskiego oddziału NBP.

Przedsiębiorcy uhonorowani przez Narodowy Bank Polski

Gościem specjalnym dorocznego spotkania małopolskich środowisk gospodarczych był Paweł Szałamacha, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
Gościem specjalnym dorocznego spotkania małopolskich środowisk gospodarczych był Paweł Szałamacha, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego Andrzej Banaś

Doroczne spotkanie środowisk gospodarczych w krakowskiej siedzibie NBP, którego gościem specjalnym był Paweł Szałamacha, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, przygotowano pod hasłem „Perspektywy wzrostu gospodarczego”.
Była to również okazja do podziękowania blisko dwustu przedstawicielom firm za współpracę przy realizacji badań ekonomicznych prowadzonych przez NBP.

- Ogromnie się cieszę, że liczba przedsiębiorstw nawiązujących z nami współpracę i uczestniczących w badaniach stale wzrasta. W tym roku to o blisko 20 procent więcej ankietowanych – zaznaczyła dyrektor Katarzyna Basiak-Gała.

I przypomniała, że badania prowadzone przez zespół ds. analiz rynku nieruchomości Narodowego Banku Polskiego obejmują zarówno rynek mieszkaniowy, jak i rynek nieruchomości komercyjnych, a informacje są pozyskiwane od niemal trzystu podmiotów – deweloperów, pośredników obrotu, właścicieli i zarządców budynków. W tegorocznych badaniach uczestniczyło łącznie 791 przedsiębiorstw branż niefinansowych. To liczba, która pozwala na merytoryczną ocenę koniunktury rynku.

Wspomnieć też wypada, że Kraków i Małopolska należą do krajowej czołówki regionów, z których analitycy Narodowego Banku Polskiego pozyskują bezcenne dane. – Jeszcze raz Państwu za to bardzo serdecznie dziękuję – podkreśliła dyrektor Katarzyna Basiak-Gała.

Pierwsze Grossi Cracovienses NBP dla Polska Press Oddział w Krakowie i śp. redaktora Janusza Michalczaka. NBP honoruje przedsiębiorców
Andrzej Banaś

Oto lista małopolskich firm wyróżnionych za współpracę przy tworzeniu raportów i analiz Narodowego Banku Polskiego

 • Mediam Sp. z o.o. - Kraków

 • Nowytech Polska Sp. z o.o. - Kraków

 • Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ" w Krakowie S.A. - Kraków

 • Vienna House Easy Cracow RE Sp. z o.o. - Kraków

 • Atria Concept Sp. z o.o. - Modlnica

 • FCA Spółka z o.o. - Niepołomice

 • Megatel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa - Kraków

 • Zet Transport Spółka z o.o. - Nowy Sącz

 • Plast-Met Automotive Systems Sp. z o.o. - Olkusz

 • Interkadra Spółka z o.o. - Kraków

 • Kuźnia Sułkowice Spółka Akcyjna - Sułkowice

 • Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. - Tarnów

 • Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. - Kraków

 • PPHU Wigo J. Brzezicki M. Głuszkiewicz Spółka Cywilna - Niepołomice

 • „Karakon” s.c. - Kraków

 • WL Finanse Sp. z o.o. - Kraków

 • Ipsen Logistics Sp. z o.o. - Morawica

 • Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych „Cechini” S i J Cechini-S J - Krynica Zdrój

 • Zakład Systemów Komputerowych ZSK - Sp. z o.o. - Kraków

 • Krakchemia S.A. - Kraków

 • Stecykl Sp. z o.o. - Kraków

 • PPUH Eko-Energia Sp. z o.o. - Kraków

 • IMI International Sp. z o.o. - Olkusz

 • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych MPEC SP. z o.o. - Kraków

 • Emmerson-Lumico Sp. z o.o. - Kraków

 • Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. - Kraków

 • Neodom Sp. z o.o. - Kraków

 • Super Krak Spółka Akcyjna - Kraków

 • S.M. Wspólnota Inwest - Kraków

 • Tele-Fonika Kable S.A. - Myślenice

 • Bahlsen Polska Sp. z o.o. sp.k. - Skawina

 • Comarch S.A. - Kraków

 • Grupa Maspex Spółka z .o.o. Spółka Komandytowa - Wadowice

 • "Alventa" Spółka Akcyjna - Alwernia

 • Instal Kraków S.A. - Kraków

 • Orlen Oil Sp. z o.o. - Kraków

 • Nordkalk Sp. z o.o. - Kraków

 • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. - Balice

 • Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. - Niedzica

 • Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych "Kraków" w Krakowie Sp. z o.o. - Kraków

 • Hexagon Metrology Sp. z o.o. - Kraków

 • Treko Laser Sp. z o.o. - Skawina

 • ZUE Spółka Akcyjna - Kraków

 • Kopalnia Wapienia "Czatkowice" Sp. z o.o. - Krzeszowice

 • Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna - Kraków

 • „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców - Olkusz

 • Kopalnie Porfiru I Diabazu Sp. z o.o. - Krzeszowice

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Nowy Sącz

 • Małopolska Spółdzielnia Handlowa "WIZAN" - Andrychów

 • Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy - Wadowice

 • Szwagropol S.J. Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para - Kraków

 • Hurra Communications Sp. z o.o. - Kraków

 • Nowatech Sp. z o.o. - Wadowice

 • Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów "Nowa Huta" - Kraków

 • Consorfrut Polska Sp. z o.o. - Kraków

 • Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S.A. - Kraków

 • Elektromontaż Kraków S.A. - Kraków

 • Polimerc Sp. z o.o. - Dobczyce

 • Parasoft Sp. z o.o. - Kraków

 • Air Tours Club Sp. z o.o. - Kraków

 • Smay Spółka z o.o. - Kraków

 • Tobacco Trading International Poland Spółka z o.o. - Modlnica

 • Greek Trade Spółka z o.o. - Kraków

 • Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa - Tarnów

 • „Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wadowicach - Wadowice

 • VRG S.A. - Kraków

 • Fakro Sp. z o.o. - Nowy Sącz

 • Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o. - Kraków

 • Budopol Sp. z o.o. - Kraków

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe War No SP. Z O.O. - Kraków

 • Aktim Sp. z o.o. - Kraków

 • Novmar Balice Sp. z o.o. Sp. komandytowa - Balice

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ugorek" - Kraków

 • Geopartner sp. z o. o. - Kraków

 • Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie - Kraków

 • Walstead Central Europe Sp. z o.o. - Kraków

 • Brown Brothers Harriman (Poland) Sp. z o.o. - Kraków

 • Capita (Polska) Sp. z o.o. - Kraków

 • MPL Services Sp. z o.o. - Balice

 • Softnet Sp. z o.o. - Kraków

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. - Kraków

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śnieżka" - Kraków

 • Pegasystems Software Ltd. - Kraków

 • Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Piast” - Kraków

 • Ascomp S.A. - Kraków

 • Alpha Technology - Kraków

 • Thermoplast Permanent Development S.A. - Libiąż

 • HMH Hardek Mąka Hardek sp.j - Klecza Górna

 • Małopolskie Centrum Stomatologii Rodzinnej - Gorlice

 • FAKRO PP SP. Z O.O. - Nowy Sącz

 • ABIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa - Rząska

 • GARDEN SPACE SP. Z O.O. SP.K. - Oświęcim

 • Primetals Technologies Poland Sp. z o.o. - Kraków

 • ASTOR Sp. z o.o. - Kraków

 • TES Technika Emalia Szkło sp. z o.o. - Olkusz

 • Andrzej Melanowski Fortitudo - Kraków

 • Alfa Laval Sp. z o.o. - Kraków

 • IntelSteel Sp. z o.o. Sp. k. - Kraków

 • Hofmann Natursteinwerke Polen GmbH Sp. z o.o - Kraków

 • Grass-Hopper Polska Sp. z o.o. Sp.K. - Kalwaria Zebrzydowska

 • Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna - Kraków

 • Dorado Sp. z o.o. - Zakopane

 • Roeslein & Associates Poland Sp. z o.o. - Dębno

 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ZACZYK” - Łabowa

 • PalettenWerk Kozik Spółka Jawna - Jordanów

 • WX Office Development Sp. z o.o. - Kraków

 • Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. - Wieliczka

 • Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - Skawina

 • MBDG Nieruchomości sp. z o.o.

 • Galus Nieruchomości

 • Nowodworski Estates Sp. z o.o.

 • Biuro nieruchomości Wolfies House

 • Doradcy Wawel Service Sp. z o.o.

 • Salwator nieruchomości sp. z o.o.

 • MilszyDom Piotr Milej

 • Kuźnica Nieruchomości Sp. z o.o.

 • Krakowskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o.

 • Optimum Sp. z o.o.

 • Tekton Capital Sp. z o.o.

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK

 • Związkowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Staromiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa WIDOK

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświecenia

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa VICTORIA

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski Nowe

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Domy Pogodnej Jesieni

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Kurdwanów Nowy

 • Grupa ARKADA

 • Grupa GALINVEST

 • MEGAPOLIS sp. z o.o.

 • Mota-Engil Central Europe S.A.

 • Proins S.A.

 • Sento S.A.

 • Biuro Nieruchomości ARKA-DOM

 • Centrum Nieruchomości "KONT" s.c.

 • ZUSTRICZ Fundacja Polsko-Ukraińska

 • Fundacja Polsko Ukraińskiej Współpracy "U-WORK”

 • WIKAR Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Sp. z o.o.

 • Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami - Kraków

 • Lokum Deweloper SA

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik Biały Wschód

 • Grupa Nokturn Sp. z o.o.

 • Krakowski Bank Spółdzielczy

 • Północ Nieruchomości Sp. z o.o.

 • „Gamabik” Malec Chorobik Gawęda Spółka Jawna - Kraków

 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A. - Kraków

 • ORLEN Południe S.A. - Trzebinia

 • Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o. o. - Oświęcim

 • WIK Spółka z o.o. - Kraków

 • NAFTO Sp. z o.o. - Kraków

 • Vito-Med Sp. z o.o - Gliwice

 • Krakowskie Biuro Festiwalowe

 • Hotel Rondo Kraków Sp. z o.o. - Kraków

 • ARGO-HYTOS Polska Sp. z o.o. - Zator

 • Budrem 5 Sp. z o.o. - Józef Hojda - Kraków

 • TBS Budrem Sp. z o.o. - Andrzej Hojda - Kraków

 • Nieruchomości Piotr Skrobowski

 • Przedsiębiorstwo "Zakład Stolarski Krzynówek" - Cianowice

 • Marek Mryglodowicz

Beata Rybotycka i Jacek Wójcicki w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP

Ukoronowaniem tego niezwykłego spotkania był piękny koncert Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego. Wystarczyła chwila, aby świat wielkiego biznesu oraz równie wielkich pieniędzy przeniósł się z sal Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP, w świat nastrojowych nut i cudownych słów...

Zakupy z „dark store” coraz popularniejsze

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie