MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Politechnika Krakowska obchodzi Święto Szkoły. Przez dziedziniec uroczyście przemaszerował Senat uczelni

Marcin Banasik
Marcin Banasik
15 maja w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” Politechniki Krakowskiej odbyło się – z okazji Święta Szkoły – uroczyste posiedzenie Senatu PK, któremu przewodniczył rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. Podczas wydarzenia, zasłużeni pracownicy odebrali m.in. odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, odznaczenia Politechniki Krakowskiej i nagrody za działalność naukową. Dyplomy odebrali również przedstawiciele szkół średnich, biorących udział w organizowanym przez Politechnikę Krakowską konkursie „M-Ar-Che-F”.

„Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”

Tradycyjnie już, swoje dyplomy odebrali laureaci konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”. W uroczystości z okazji Święta Szkoły wziął udział Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski, a także dr Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty oraz Piotr Szymański, dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki „Cogiteon”, który przybliżył uczestnikom misję i wizję rozwoju nowej krakowskiej instytucji naukowej oraz wkład środowiska akademickiego Krakowa, w tym szczególnie Politechniki Krakowskiej, w powstanie wyjątkowego centrum nauki. Wydarzenie uświetniły występy Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” pod dyrekcją Marty Stós oraz Sandry Kiwior, studentki matematyki stosowanej na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji.

Wojewoda małopolski wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Politechniki Krakowskiej: Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę.

– To dla mnie zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w najgodniejszym wydarzeniu dla społeczności akademickiej – uroczystym posiedzeniu Senatu uczelni. Tym bardziej, że rola Politechniki Krakowskiej w budowaniu i kreowaniu małopolskiej rzeczywistości, w budowaniu o kreowaniu tego co nas otacza jest nie do przeceniania – mówił Krzysztof Klęczar.

Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę z rąk wojewody małopolskiego odebrali:

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI:

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
 • dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK
 • dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI:

 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
 • dr inż. Renata Dwornicka, prof. PK
 • dr habilitowana inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK
 • dr inż. Roman Paruch, prof. PK
 • dr inż. Elżbieta Jarosińska
 • dr inż. Jolanta Jaśkowska

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

 • dr inż. Piotr Trzeciak

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

 • dr inż. arch. Iwona Piebiak
 • dr inż. Sławomir Żaba

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

 • dr Joanna Korpak

Medale Komisji Edukacji Narodowej zostały wręczone przez dr Gabrielę Olszowską, małopolską kurator oświaty, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W swoim wystąpieniu małopolska kurator, absolwentka Politechniki Krakowskiej i jego Centrum Pedagogiki i Psychologii podkreśliła wkład Politechniki Krakowskiej w kształcenie wysokowykwalifikowanych kadr inżynierskich, ale też kadry zarządczej szkół małopolskich oraz niezawodną służbę specjalistów Politechniki Krakowskiej społeczności regionu. Medale z rąk kurator otrzymały: dr hab. inż. arch. Beata Makowska, prof. PK i dr Beata Kocel-Cynk.

Osobom zasłużonym dla Politechniki Krakowskiej, rektor PK prof. Andrzej Szarata wręczył Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”, Złotą Odznakę PK i Honorową Odznakę PK:

Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej” odebrali:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
 • dr inż. Elżbieta Jarosińska
 • dr Mariusz Jużyniec
 • dr inż. Dorota Machowska
 • mgr Marek Górski
 • mgr inż. Jan Zych

Złotą Odznakę Politechniki Krakowskiej odebrali:

 • dr hab. inż. Marta Cebulska, prof. PK
 • dr hab. inż. Katarzyna Gorazda, prof. PK
 • dr hab. inż. Jerzy Szczepanik, prof. PK
 • dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak
 • dr inż. Stanisław Krenich
 • dr inż. Sylwia Łagan
 • mgr inż. Bogusław Dzimira
 • mgr Zofia Gajewska
 • mgr inż. Jan Ortyl
 • mgr Lesław Peters
 • mgr inż. Zuzanna Podgórna
 • inż. Bogusława Solarz
 • Irena Wojtaś

Honorową Odznakę Politechniki Krakowskiej otrzymali:

 • prof. dr hab. inż. Volodymyr Samotyy
 • dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK
 • dr habilitowana Agnieszka Łuszczak, prof. PK
 • dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK
 • dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK
 • dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK
 • dr inż. arch. Julian Franta
 • dr inż. Artur Gawlik
 • dr inż. Renata Kłaput
 • dr inż. Daniel Kubek
 • dr inż. Rafał Rachwalik
 • dr inż. Piotr Radomski
 • dr inż. Bartosz Stawiarski
 • dr inż. Piotr Trzeciak
 • dr inż. Damian Wieczorek
 • dr inż. Joanna Żelazny
 • mgr szt. Ewa Deskur-Kalinowska
 • mgr Maria Filek
 • mgr inż. arch. Wioletta Kozłowska
 • mgr inż. Tomasz Lisowicz
 • mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
 • mgr Anna Nowak
 • mgr inż. Barbara Sochańska
 • mgr Agata Taler
 • mgr inż. Roman Walusiak
 • lic. Anna Wiśniewska
 • Paweł Batiuszczak
 • Jan Drabik
 • Lucyna Jasak
 • Piotr Jastrzębski

Za zmarłego w 2022 r. dr. inż. Andrzeja Pakułę, Honorową Odznakę PK odebrała jego małżonka, Monika Pakuła.

Ważną część Święta Szkoły stanowiło wręczenie gratulacji pracownikom PK, nagrodzonym za osiągnięcia naukowe. Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za rok 2023 otrzymali:

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za najwyżej punktowaną publikację naukową:

 • prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak
 • prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń
 • mgr inż. Mehmet Ali Yildirim
 • mgr inż. Filip Bartyzel

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za najwyżej punktowaną interdyscyplinarną publikację naukową (ex aequo):

 • prof. dr hab. inż. Witold Żukowski
 • dr inż. Dawid Jankowski
 • dr inż. Gabriela Berkowicz-Płatek
 • dr inż. Jan Wrona

oraz

 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
 • dr inż. arch. Krzysztof Barnaś
 • dr Tomasz Jeleński
 • dr inż. Bartłomiej Szewczyk
 • dr inż. Grzegorz Śladowski
 • dr inż. Cezary Toś
 • dr hab. inż. Marzena Nowak-Ocłoń, prof. PK
 • dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za najwyżej punktowaną publikację naukową opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym: dr inż. Wiktor Kasprzyk

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań: dr inż. Sylwia Dworakowska

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w aktualnym ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych: Dominika Träger

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za najbardziej wartościowe wdrożenie otrzymują:

 • prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
 • dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK
 • dr inż. Magdalena Malinowska

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego: dr hab. inż. Piotr Cisek, prof. PK

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego wypromowanego doktora (ex aequo):

dr inż. Katarzyna Sutor-Świeży i dr inż. Rafał Schmidt

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora (ex aequo): dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK oraz prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń.

Gratulacje otrzymali także pracownicy wydziałów – laureaci Nagrody Rektora PK za wyróżniające osiągnięcia badawcze i badawczo-dydaktyczne:

Wydział Architektury:

 • prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
 • dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK
 • dr inż. arch. Dominika Długosz
 • dr inż. arch. Anna Porębska

Wydziału Informatyki i Telekomunikacji:

 • dr Sylwia Dudek
 • dr Radosław Kycia

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej:

 • dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK
 • mgr inż. Grzegorz Nowakowski

Wydział Inżynierii Lądowej:

 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
 • dr inż. Katarzyna Mróz
 • dr inż. Krzysztof Ostrowski

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki:

 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
 • dr hab. inż. Kinga Korniejenko, prof. PK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki:

 • prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń
 • prof. dr hab. inż. Jan Taler
 • prof. dr hab. inż. Dawid Taler

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej:

 • prof. dr hab. inż. Radomir Jasiński
 • dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK +
 • dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK
 • dr inż. Jolanta Jaśkowska +
 • dr Xiao Zhang

Wydział Mechaniczny:

 • prof. dr hab. inż. Piotr Duda
 • dr hab. inż. Grzegorz Filo, prof. PK
 • dr inż. Reza Teimouri

Podczas Święta Szkoły przedstawiono także laureatów Nagród Rektora PK za utworzenie e-kursów. Nagrodę indywidualną III stopnia otrzymał dr inż. Jerzy Białas (Wydział Informatyki i Telekomunikacji). Nagrodę indywidualną II stopnia wręczono mgr Agnieszce Łyczko, zaś nagrodę indywidualną I stopnia mgr Joannie Wranie (obie Studium Języków Obcych). Nagrodę zespołową I stopnia za przygotowanie e-kursu „Fizyka Budowli – laboratorium” otrzymali: dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK, dr inż. Katarzyna Nowak, dr inż. Anna Dudzińska i mgr inż. Katarzyna Nowak-Dzieszko z Wydziału Inżynierii Lądowej.

W uroczystym świętowaniu Politechniki Krakowskiej uczestniczyli także laureaci ogólnopolskich inicjatyw PK skierowanych do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół średnich. Byli m.in. laureaci konkursów „M-Ar-Che-F" poszerzających swoją wiedzę z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjno-technicznych dzięki stworzonym specjalnie dla młodzieży mini kursów e-learningowych na platformie edukacyjnej Politechniki Krakowskiej oraz laureaci konkursu wiedzy pt. Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”.

Święto Szkoły uświetniły znakomite występy wokalne chóru Cantata oraz Sandry Kiwior, studentki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej.

od 7 lat
Wideo

Polacy badają kosmos

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Politechnika Krakowska obchodzi Święto Szkoły. Przez dziedziniec uroczyście przemaszerował Senat uczelni - Gazeta Krakowska

Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski