Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Prestiżowe Krakowskie Dukaty wręczone. Izba Przemysłowa-Handlowa świętuje 173. rocznicę powstania i honoruje nadzieje małopolskiego biznesu

Marek Długopolski
Marek Długopolski
- Krakowskie Dukaty trafiły w tym roku do osób bardzo doświadczonych, a zarazem mocno stawiających na nowoczesne i innowacyjne rozwiązania oraz promujących rozwiązania Przemysłu 4.0 – podkreślił Sebastian Chwedeczko, prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
- Krakowskie Dukaty trafiły w tym roku do osób bardzo doświadczonych, a zarazem mocno stawiających na nowoczesne i innowacyjne rozwiązania oraz promujących rozwiązania Przemysłu 4.0 – podkreślił Sebastian Chwedeczko, prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Anna Kaczmarz
Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice; Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; Stefan Życzkowski, współwłaściciel, przewodniczący Rady Strategicznej ASTOR; Wojciech Jawor, prezes zarządu Global System oraz Jan Sady, przewodniczący Rady Nadzorczej Wodociągów Miasta Krakowa. Oto zacne grono uhonorowanych 24 listopada prestiżowymi Krakowskimi Dukatami, nagrodami Izby Przemysłowo-Handlowej.

- Krakowskie Dukaty trafiły w tym roku do osób bardzo doświadczonych, a zarazem mocno stawiających na nowoczesne i innowacyjne rozwiązania oraz promujących rozwiązania Przemysłu 4.0 – podkreślił Sebastian Chwedeczko, prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. - Nagrodziliśmy również nadzieje małopolskiego i polskiego biznesu. Ich projekty to bardzo realne rozwiązania i zarazem realne pieniądze – dodał. I to do ich rąk trafiły nagrody w konkursach „Mój pierwszy biznes” i „Grywalizacja”.

173. rocznica powstania IPH była również niezwykłą okazją do spotkania świata krakowskiego biznesu z Kolumbią, a wszystko za sprawą gościa honorowego, Assada Jose Jatera Peny, ambasadora Kolumbii w Polsce. - W naszym kraju warto inwestować, warto współpracować z kolumbijskimi przedsiębiorcami. To się opłaca – zachęcał ambasador.

Krakowski Dukat – tradycyjny i zarazem nowoczesny

Dukat, czyli „moneta księcia” lub „moneta księstwa”, był cenny i pożądany już przed wiekami. Tłoczono go w złocie, choć niekiedy także w srebrze. Pierwsze, o których wiadomo, były „własnością” Rogera II, króla Sycylii i zarazem księcia Apulii i Kalabrii, a pojawiły się już w XII stuleciu. Pierwsze polskie dukaty wybito w czasach Władysława Łokietka, a te najcenniejsza – także obecnie – jak „studukatówka” pochodzą z 1621 r., czyli okresu panowania Zygmunta III Wazy.

Krakowski Dukat, choć nie ze złota i nie można nim płacić, również jest bardzo cenny. Wręczany był od 1991 roku z inicjatywy gazety „Czas Krakowski”. Honorowano nim przedsiębiorców wywodzących się ze środowisk gospodarczych województwa małopolskiego za „znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej”. W tym okresie patronat nad nagrodą, obok „Czasu Krakowskiego”, objęła IPH w Krakowie.

Od 1998 roku Izba Przemysłowo-Handlowa stała się jedynym fundatorem nagrody. I co warto podkreślić przyznawana jest nie przedsiębiorstwu lecz osobie, która je założyła lub nim zarządza. Wyróżnia, honoruje i zarazem docenia osoby za wyniki ekonomiczne, inwencję, a także umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem.

Choć więc dukat to nagroda tradycyjna, nie stroni jednak od nowoczesności. A dowodem tego są uhonorowani 24 listopada podczas święta Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Oto laureaci oraz laudacje do Nagrody Krakowskiego Dukata 2023

Kategoria: Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości
JAROSŁAW SZLACHETKA, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

Prestiżowe Krakowskie Dukaty już wręczone!
Anna Kaczmarz

Obowiązki gospodarza gminy Myślenice pełni od 2018 roku. Od początku kadencji z sukcesami rewitalizuje przestrzeń gminy, dba o jej środowisko, skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, a przede wszystkim trafnie definiuje potrzeby lokalnej społeczności, stawiając jednocześnie na pierwszym miejscu troskę o rozwój gospodarczy. Od początku swoich działań jest zaangażowany w rozbudowę infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie Małopolski. Jest jednym z inicjatorów prac nad połączeniem kolejowym Krakowa z Myślenicami. Bierze czynny udział w pracach dotyczących przebudowy drogi krajowej nr 7 tzw. zakopianki. Jest pomysłodawcą budowy obwodnicy Myślenic. Inicjatywy te mają bardzo duże znaczenie z punktu widzenia tworzenia warunków dla rozwoju i upowszechniania przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego. Osobiście angażuje się również w działania i projekty związane z rozwojem przedsiębiorczości i potencjału inwestycyjnego gminy. Rozwija istniejące narzędzia w tym obszarze, takie jak Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego, czy istniejące na terenie gminy strefy przemysłowe: Dolne Przedmieście, Jawornik/Polanka. Gmina aktywnie uczestniczyła także w projekcie „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”, koordynowanym przez Województwo Małopolskie, a realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Efektem projektu jest lepsza, sprawniejsza i bardziej profesjonalna obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w gminie, przygotowanie szeroko rozumianej oferty inwestycyjnej, budowanie pozytywnego wizerunku lokalnego samorządu i promocja gminy jako miejsca do lokowania inwestycji.

Kategoria: Kreator Przedsiębiorczości
MARCIN JĘDRYCHOWSKI, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Prestiżowe Krakowskie Dukaty już wręczone!
Anna Kaczmarz

Jest specjalistą z zakresu zarządzania i rachunkowości, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2016 roku objął funkcję pełnomocnika rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. W kwietniu 2018 roku władze Uniwersytetu wyznaczyły go do pełnienia obowiązków szefa tej lecznicy, zaś w marcu 2019 roku wygrał konkurs na dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od tego momentu z sukcesem zrealizował wiele zadań, wśród których na wymienienie w szczególności zasługują m.in.: zakończenie budowy jednej z najnowocześniejszych i największych placówek medycznych w Europie o wartości 1,2 mld złotych; opracowanie i sfinalizowanie niezwykle skomplikowanej transakcji sprzedaży opuszczanych nieruchomości przy ul. Kopernika na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, a także przygotowanie, a następnie sprawne i bezpieczne poprowadzenie proces przenosin 31 oddziałów z ul. Kopernika do nowej siedziby przy ul. Jakubowskiego w Krakowie oraz utworzenie w dawnym budynku Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof przy ul. Kopernika 50 nowoczesnego Centrum Onkologii, które powstało dzięki przeniesieniu tam Oddziału Klinicznego Onkologii, Dziennego Oddziału Chemioterapii oraz ośrodka Brest Unit – jednego z najnowocześniejszych w kraju, kompleksowego centrum leczenia chorób piersi.

Kategoria: Właściciel Firmy
STEFAN ŻYCZKOWSKI, współwłaściciel, przewodniczący Rady Strategicznej ASTOR

Prestiżowe Krakowskie Dukaty już wręczone!
Anna Kaczmarz

Założyciel, współwłaściciel, wieloletni prezes ASTOR, obecnie w funkcji przewodniczącego Rady Strategicznej ASTOR. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Jego specjalność to komputerowe sterowanie i projektowanie obrabiarek i robotów. Odbywał praktykę w dziale części zamiennych producenta silników Sulzer w Szwajcarii. Podczas studiów, pracując w firmie komputerowej, poznał praktycznie zagadnienia związane z budową i oprogramowaniem komputerów osobistych. Od 1981 r. zajmował się programowaniem oraz tworzeniem interfejsów i gier komputerowych (niektóre z nich udało się z sukcesem sprzedać na rynku). Przewodniczył Radzie Uczelni Politechniki Krakowskiej pierwszej kadencji w latach 2019-2020. Jest członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk oraz Business Centre Club. Od października 2020 roku działa jako przewodniczący Rady Nadzorczej w Związku Pracodawców Forum Automatyki i Robotyki Polskiej. Wierzy, że ludzie są najlepszym kapitałem. W każdym podejmowanym przez siebie działaniu, kieruje się zasadami współdziałania i budowania długotrwałych relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu: #chodzioludzi. To w oczywisty sposób przekłada się na sposób funkcjonowania całej firmy. Stworzona przez Stefana Życzkowskiego firma jest dostawcą nowoczesnych technologii z zakresu automatyzacji, robotyzacji oprogramowania przemysłowego i intralogistyki. Obecnie zaangażowany w propagowanie idei Przemysłu 4.0 w Polsce. Stefan Życzkowski jest też fundatorem pomnika Ławka Banacha na Plantach.

Kategoria: Właściciel Firmy
WOJCIECH JAWOR, prezes zarządu Global System

Prestiżowe Krakowskie Dukaty już wręczone!
Anna Kaczmarz

To twórca i założyciel firmy Global System, która oparta jest w 100% na polskim kapitale. Firma jest wiodącym w Polsce producentem bram i rolet przeciwpożarowych, kurtyn dymowych oraz systemów przeładunkowych. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu Global System jest w stanie dostarczyć klientom kompleksowe rozwiązania pozwalające na wyposażenie budynku produktami od jednego dostawcy. Firma zapewnia też profesjonalny montaż. Produkty oraz urządzenia projektowane są z uwzględnieniem najwyższych standardów oraz norm bezpieczeństwa CE, a proces ich wdrożenia do obrotu potwierdza spełnienie rygorystycznych przepisów oraz norm. Od kilku lat Global System sukcesywnie rozwija się na europejskim, a obecnie także na światowym rynku, zdobywając kolejne kraje.

Kategoria: Menedżer Firmy
JAN SADY, przewodniczący Rady Nadzorczej Wodociągów Miasta Krakowa

W imieniu JANA SADEGO, przewodniczący Rady Nadzorczej Wodociągów Miasta Krakowa, Krakowskiego Dukata odebrała córka Monika
W imieniu JANA SADEGO, przewodniczący Rady Nadzorczej Wodociągów Miasta Krakowa, Krakowskiego Dukata odebrała córka Monika Anna Kaczmarz

Pełni obowiązki przewodniczącego Rady Nadzorczej Wodociągów Miasta Krakowa. W trakcie kariery zawodowej m.in., jako prezes Zarządu MPEC, doprowadził do pozyskania 227 mln zł dotacji unijnych na modernizację sieci ciepłowniczej w Krakowie; jako prezes Zarządu Opakomet, uruchomił produkcję opakowań z tworzyw sztucznych, wprowadził zintegrowany system zarządzania w oparciu o indywidualne dedykowanie opakowanie, a także dokonał głębokiej restrukturyzacji zakończonej prywatyzacją firmy; jako dyrektor Departamentu Kredytów w Banku BWR, kierował zespołem, który z sukcesem przeprowadził postępowanie układowe dla Huty Gliwice, a także brał udział w pracach nad stworzeniem Biura Informacji Kredytowej; jako prezes Zarządu TBS „Inwest Wawel” zrealizował inwestycje budowy 150 mieszkań, w oparciu o kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego; jako prezes zarządu Zakładów Garbarsko-Kuśnierskich „Garbarz” w Niepołomicach zorganizował działalność firmy od podstaw w nowo wybudowanych obiektach i uruchomił produkcję skór galanteryjnych i odzieżowych. Jan Sady został również odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Kultura-Media-Biznes – dla „Jaszczurów”

Prestiżowe Krakowskie Dukaty już wręczone!
Anna Kaczmarz

Biznes Kultura Media - to wyróżnienie dla osoby ze świata kultury za pełne pasji działania, które przez swoją nieszablonowość i atrakcyjność przyczyniają się do promocji Krakowa i budowania wspaniałej krakowskiej atmosfery. Specjalnie zaprojektowana statuetka, inna każdego roku, jest dziełem Kazimierza Adamskiego.

- To jest nagroda niezwykła. Nie wiadomo, kto ją dostanie i za co ją dostanie. Nie wiadomo też, jaka będzie jej forma – powiedział nam Andrzej Zdebski, były wieloletni prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Do grona nagrodzonych dołączył w tym roku Klub pod Jaszczurami za – jak to podkreślono - ponad 60 lat szerzenia twórczej kultury nie tylko dla studentów i nie tylko Krakowa. - To miejsce istotne dla wszystkich krakowian. Dlatego cieszę się, że choć w tak skromny sposób mogliśmy uhonorować tę wspaniałą instytucję. I mamy nadzieję, że dalej będzie się tak wspaniale rozwijała – dodał, przyznając jednocześnie, że w Klubie spędził sporo „istotnego dla siebie czasu”.

Przypomnijmy, że te wyjątkowe statuetki posiadają także: Anna Dymna, Nigel Kennedy, Andrzej Mleczko, Piwnica pod Baranami, Krzysztof Penderecki, Mariusz Kwiecień, Andrzej Sikorowski, Opera Krakowska, Skaldowie, Marek Stryszowski, Anna Polony, Jerzy Trela, Joanna Kulig. - Jesteśmy dumni z tego, że Loża Laureatów jest tak wspaniała – dodał Andrzej Zdebski.

Mój pierwszy biznes i… pierwsze pieniądze

Prestiżowe Krakowskie Dukaty już wręczone!
Anna Kaczmarz

Święto Izby Przemysłowo-Handlowej to także świetna okazja, by nie tylko odkryć, ale także ukazać w pełnej krasie talenty rodzące się na małopolskiej scenie gospodarczej. - To nadzieje małopolskiego i polskiego biznesu. Bardzo mocno w nich wierzymy – zaznacza Sebastian Chwedeczko, prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. I to dla nich przeznaczone są konkursy IPH „Mój Pierwszy Biznes” i „Biznesowa grywalizacja”.

Aleksandra Pala, Małgorzata Śliwa, Gabriela Wesołowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie są autorkami biznesplanu „Uczorki”, który podbił serca jurorów konkursu „Mój pierwszy biznes”. To do nich trafiła też Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa – być może też pierwsze biznesowe pieniądze. Stosowne wyróżnienie otrzymał również opiekun merytoryczny biznesowego przedsięwzięcia - Tomasz Wesołowski.

Prestiżowe Krakowskie Dukaty już wręczone!
Anna Kaczmarz

Szacowne jury doceniło również „Orbi – innowacyjny komunikator wewnętrzny” Łukasza Michno z Zespołu Szkół Łączności w Krakowie oraz „Plan it – Twój inteligentny asystent” Maksymiliana Klity i Adriana Matykiewicza z Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego nr 4 przy Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie.

Prestiżowe Krakowskie Dukaty już wręczone!
Anna Kaczmarz
Prestiżowe Krakowskie Dukaty już wręczone!
Anna Kaczmarz

Nagroda ABSL, czyli Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych – za najbardziej innowacyjny biznesplan – także powędrowała do Aleksandry Pali, Małgorzaty Śliwy i Gabrieli Wesołowskiej z I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. „Uczorki” okazały się więc bardzo dobrym pomysłem...

Prestiżowe Krakowskie Dukaty już wręczone!
Anna Kaczmarz

Przedsiębiorcom spodobał się również biznesplan „Barwy pod palcami”. Julia Doktor z 28. Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie otrzymała za niego nagrodę „Młody Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie” od Izby Przemysłowo-Handlowej”.

Prestiżowe Krakowskie Dukaty już wręczone!
Anna Kaczmarz

- Od lat bardzo ważnym elementem naszych działań jest współpraca ze szkołami – mówi Sebastian Chwedeczko. - Jednak „Mój Pierwszy Biznes” nie rozwinąłby się tak pięknie, gdyby nie nasi partnerzy - gmina Kraków, ABSL, Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Bank Santander.

Biznesowa grywalizacja

Czym jest „Biznesowa grywalizacja”? To konkurs, w którym młodzi ludzie zarządzają wirtualnym przedsiębiorstwem. Organizowany jest przez Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Wydział Zarządzania AGH. Kto w tym roku wykazał się największym talentem menedżerskim?

Prestiżowe Krakowskie Dukaty już wręczone!
Anna Kaczmarz

W „Biznesowej grywalizacji” równych sobie nie mieli Marek Chachlica, Oskar Dziuba oraz Jakub Kaczor z Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie. Drugi stopień podium wywalczyli Dominik Gazda, Jakub Podraza i Jakub Ruman z Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie. Firma doskonale funkcjonowałaby również wtedy, gdyby odpowiadały za nią – trzeci stopień podium - Martyna Ćwiklińska, Julia Księżyc oraz Julia Śmieszkiewicz z 9. Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie. „Biznesowa Grywalizacja” toczy się we współpracy z Wydziałem Zarządzania AGH, ABB i BGK.

Izba Przemysłowo-Handlowa – szansa na rozwój i współpracę

Prestiżowe Krakowskie Dukaty już wręczone!
Anna Kaczmarz

IPH już w tej chwili zrzesza 150 firm, a 2500 z nią współpracuje. Do tego należy doliczyć około 100 izb i organizacji biznesowych – polskich i zagranicznych. IPH realizuje też tak niezwykłe projekty jak: Enterprise Europe Network, Małopolska Sieć Sukcesorów”, Krakowska Akademia Młodego Przedsiębiorcy KAMP czy Krakow Metropolitan Area for Business.

- Był to kolejny rok, w którym z radością odnotowaliśmy, że wielu przedsiębiorców dostrzegło w Izbie i jej społeczności ciekawą szansę na rozwój i współpracę. Firmy zgłaszające chęć przystąpienia do Izby dają nadzieję na dalszą rozbudowę samorządu gospodarczego – podkreślił Sebastian Chwedeczko, prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. - I nie można również zapomnieć o prężnie działającej Loży Kobiet Biznesu IPH.

Krakowskie święto IPH zgromadziło ponad 200 uczestników, będąc świetnym polem do wymiany myśli i poglądów, ale też tak cenionego w biznesie networkingu. Jego partnerami byli: Philip Morris Polska, Miasto Kraków, Wodociągi Miasta Krakowa, BGK, Województwo Małopolskie.

Nie można też zapomnieć, że spotkanie to było również cudowną okazją do poznania niezwykłych... kolumbijskich smaków i aromatów. Wszystko za sprawą kulinarnego kunsztu Marii Cecilli Restrepo, szefowej kuchni specjalizującej się w karaibskich potrawach. I wszystkie te niezwykłe zjawiska działy się w gościnnych murach Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Kiedy w Polsce czterodniowy tydzień pracy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski