Wyniki wyborów do sejmiku Małopolski 2018. Kto będzie...

Wyniki wyborów do sejmiku Małopolski 2018. Kto będzie rządzić w naszym regionie? [WYNIKI 24.10.18]

Zdjęcie autora materiału
Grzegorz Skowron

Aktualizacja:

Dziennik Polski 24

Rafał Bochenek
1/18
przejdź do galerii

Rafał Bochenek
©brak

Wyniki wyborów do sejmiku Małopolski 2018. Na kogo głosowali mieszkańcy Małopolski? Choć ciągle nie ma oficjalnych wyników wyborów do małopolskiego sejmiku, znamy nazwiska kandydatów, którzy zostaną radnymi. Sprawdź kto będzie rządzić w naszym regionie.

Wyniki wyborów samorządowych 2018 w województwie małopolskim NA ŻYWO. Gdzie będzie II tura? [WYNIKI WYBORÓW 2018]


Wyniki wyborów samorządowych 2018. Sprawdź, kto wygrał


Wyniki wyborów samorządowych w MałopolsceTo już pewne, choć nieoficjalne wyniki wyborów do sejmiku – PiS wygrywa na tyle, że może samodzielnie rządzić w Małopolsce. Partia Jarosława Kaczyńskiego będzie mieć najprawdopodobniej 25 radnych, Koalicja Obywatelska 10, a Polskie Stronnictwo Ludowe 4.

SEJMIK MAŁOPOLSKI - WYNIKI WYBORÓW 2018 - SPRAWDŹ:


Oto potencjalny skład małopolskiego sejmiku

Sejmik Małopolski - potencjalne wyniki wyborów: Okręg nr 1 (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski)
PiS 3 mandaty - Iwona Gibas, Andrzej Wójcik, Rafał Kosowski
KO 2 mandaty - Agnieszka Skowrońska i Tadeusz Arkit

Sejmik Małopolski - potencjalne wyniki wyborów: Okręg nr 2 (powiaty: miechowski, proszowicki, krakowski, wielicki)
PiS 4 mandaty - Rafał Bochenek, Mirosław Dróżdż, Bogdan Pęk, Łukasz Smółka
KO 1 mandat - Jacek Krupa
PSL 1 mandat - Wojciech Kozak

Sejmik Małopolski - potencjalne wyniki wyborów: Okręg nr 3 (miasto Kraków)
PiS 4 mandaty - Jan Tadeusz Duda, Tomasz Urynowicz, Andrzej Ziobro z PiS, czwarty mandat otrzyma Agnieszka Zając lub Wojciech Grzeszek
KO 4 mandaty - Grzegorz Lipiec, Jerzy Fedorowicz, Kazimierz Barczyk, Małgorzata Radwan-Ballada

Sejmik Małopolski - potencjalne wyniki wyborów: Okręg nr 4 (powiaty: wadowic­ki, myslenicki, suski, nowotarski, tatrzański)
PiS 5 mandatów - Filip Kaczyński, Marek Wierzba, Jan Piczura, Robert Bylica, Rafał Stuglik
KO 1 mandat - Stanisław Bisztyga
PSL 1 mandat - Stanisław Barnaś

Sejmik Małopolski - potencjalne wyniki wyborów: Okręg nr 5 (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, miasto Tarnów)
PiS 5 mandatów - Anna Pieczarka, Stanisław Bukowiec, Wojciech Skruch, Marta Malec-Lech, Józef Gawron
KO 1 mandat - Krzysztof Nowak
PSL 1 mandat - Stanisław Sorys

Sejmik Małopolski - potencjalne wyniki wyborów: Okręg nr 6 (powiaty: limanow­ski, gorlicki, nowosądecki, miasto Nowy Sącz)
PiS 4 mandaty - Grzegorz Biedroń, Jadwiga Wojtowicz, Marta Mordarska, Patryk Wicher
KO 1 mandat - Piotr Lachowicz
PSL 1 mandat - Urszula Nowogórska

Sejmik Małopolski wyniki wyborów: To wyniki cząstkowe


To prawdopodobne nazwiska radnych, które podajemy na podstawie cząstkowych wyników wyborów do sejmiku. Ale np. w okręgu nr 1 są to już wyniki po przeliczeniu 99 proc. głosów, w okręgu nr 4 na podstawie 97 proc. głosów, a w okręgu nr 2 i 3 tylko z 67 proc. głosów. W tych okręgach zmiany mogą być jeszcze znaczące.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Sprawdź kto wygrał


W wyborach do sejmików wojewódzkich 33 proc. poparcia zyskało Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska zdobyła 26,7 proc., natomiast 13,6 proc. zyskało Polskie Stronnictwo Ludowe. - Są to wyniki sondażu Ipsos uzupełnionego o pierwsze dane z Państwowej Komisji Wyborczej. Z danych wynika, że PiS i Koalicja umacniają się na swoich pozycjach, ludowcy zaś tracą.

PiS zwycięża łącznie w dziewięciu województwach, zaś Koalicja Obywatelska - w siedmiu.


Dalsze miejsca zajęły:
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej - 6,6 proc.,
 • Kukiz'15 - 5,9 proc.,
 • Bezpartyjni Samorządowcy - 5,8 proc.,
 • Partia Razem oraz Wolność w Samorządzie - oba po 1,5 proc.,
 • Ruch Narodowy - 1,3 proc.,
 • partia Zielonych - 1,1 proc.


Wybory samorządowe 2018: frekwencja


Z sondażowych badań Ipsos wynika, że frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,3 proc. To prawdopodobnie najwyższa frekwencja w historii wyborów samorządowych. Cztery lata temu frekwencja wyniosła 47,4 proc.

PKW podała również, że w Krakowie zagłosowało 55,99 proc. mieszkańców. W Małopolsce głos oddało 53,55 proc. uprawnionych do głosowania.
Wyniki wyborów samorządowych 2018. Kto wygra w naszym regionie?


Wszystko wskazuje na to, że tym razem przewaga PiS nad pozostałymi komitetami jest tak duża, że rządząca w kraju partia będzie też rządzić samodzielnie w naszym regionie.

To będzie spora zmiana, bo choć Małopolska to matecznik PiS, od trzech kadencji radni tej partii zajmują w sejmiku ławy opozycji.

Z naszej przedwyborczej symulacji wynika, że PiS w końcu zdobędzie małopolski sejmik, bo może mieć nawet 23 radnych. Koalicji Obywatelskiej przypadnie najprawdopodobniej 12, a PSL - 5.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Kto będzie nowym marszałkiem


Taki rozkład mandatów będzie oznaczał, że to PiS wskaże nowego marszałka województwa małopolskiego.

W kampanii wyborczej nie ujawniono, kto mógłby nim zostać. Nieoficjalnie politycy PiS najczęściej wymieniali Józefa Gawrona, obecnego wicewojewodę. Często padały też nazwiska Rafała Bochenka, byłego rzecznika rządu czy Grzegorza Biedronia, radnego sejmiku. Ale równie dobrze może to być ktoś mniej znany, kogo wskaże prezes Jarosław Kaczyński, albo ktoś z obecnego rządu, gdyby doszło do jego rekonstrukcji.

Za to łatwiej wytypować wicemarszałków, Zbigniew Ziobro tuż przed wyborami wskazał na Martę Malec-Lech, zaś z rekomendacji Polski Razem może to być Tomasz Urynowicz, do niedawna polityk PO.

Wybory samorządowe. W 2014 roku PiS wygrało, ale nie rządziło


Cztery lata temu PiS poparło w Małopolsce 36,7 proc, PO - 28,3 proc., a PSL - 20 proc. Ale choć partia Jarosława Kaczyńskiego wygrała wtedy wybory, to zdobyła jedynie 17 miejsc w 39-osobowym sejmiku. PO przypadło 14 mandatów, a PSL - 8. Większość utrzymała więc koalicja PO-PSL i rządziła przez ostatnie cztery lata.

To zasługa przede wszystkim nadspodziewanie dobrego wyniku ludowców, którzy nigdy wcześniej w wyborach do sejmiku nie osiągnęli tak wysokiego poparcia. Warto przypomnieć, że w 2014 r. karta do głosowania w wyborach do sejmiku miała formę książeczki, a na pierwszej stronie znajdowała się lista PSL. Część wyborców nie zajrzała nawet na kolejne strony, tylko stawiała krzyżyki na pierwszej.

Ale i teraz wynik ludowców może być zaskoczeniem. Jeśli ten na poziomie kraju zostanie powtórzony także w naszym regionie, to po raz kolejny ludowcy będą się cieszyć z kilku radnych w sejmiku. Za to należy się spodziewać, że wynik Koalicji Obywatelskiej będzie w naszym województwie słabszy niż w całym kraju.

Wybory samorządowe 2018. Kto ma prawo głosować


Masz prawo do głosowania w wyborach samorządowych, jeżeli jesteś obywatelem polskim i najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat. Musisz także stale mieszkać na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego – czyli gminy, powiatu lub województwa.

Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy, w której stale zamieszkujesz. Dotyczy to także prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rad dzielnic Warszawy.

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i nie jesteś obywatelem polskim, masz prawo głosowania w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Musisz jednak stale mieszkać na obszarze danej gminy i być wpisany do stałego rejestru wyborców.

Nie mają prawa głosowania osoby:
 • pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.


„Stałe zamieszkanie” oznacza, że stale przebywasz w określonej miejscowości pod konkretnym adresem i masz zamiar przebywać w tym miejscu w przyszłości. Przyjmuje się, że osoba, która stale mieszka w danym miejscu, prowadzi w nim swoje codzienne życie, nocuje w nim i jest z nim związana materialnie.

Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do rejestru wyborców w gminie, w której stale mieszkasz. W wyborach samorządowych głosować możesz wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania.

Wyjątek dotyczy osób, przebywających w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zostały utworzone obwody głosowania. Placówki te muszą jednak znajdować się na terenie tego samego województwa co gmina, w której wyborca stale zamieszkuje.

W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców:


głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców:


głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

W wyborach do rad powiatów


głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

W wyborach do sejmików województw


głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (1 kandydat)


wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata,
wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura):


głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura; 1 kandydat):


wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata,
wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata

Wybory samorządowe 2018. Przyczyną nieważności głosu będzie:
 • postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
 • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
 • postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą,
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez gminną komisję wyborczą.
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez powiatową komisję wyborczą.
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez wojewódzką komisję wyborczą.


KONIECZNIE SPRAWDŹ:


Komentarze (16)

Dodajesz komentarz jako: Gość

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

Liczba znaków do wpisania:

zaloguj się

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Wybory

Paker z AK (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 1 / 1

Cieszymy Się że blondi od Pędzla z os. Gołąbkowickiego nie weszła do Rady Miasta ,korki od szampana poleciały w niebo. Śmieszna niunia i niech ściągnie z balkonu ten śmieszny plakat.

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
panie Boze widzisz i nie grzmisz

mieszkaniec (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 3 / 1

Nie wiem jak mogli wybrac Kozaka ludzie musieli sie w Tarnowie wyprowadzic, wywalil jak Hanka z mieszkan.

http://www.rdn.pl/news/obietnica-nadzieja-pewnosci...rozwiń całość

Nie wiem jak mogli wybrac Kozaka ludzie musieli sie w Tarnowie wyprowadzic, wywalil jak Hanka z mieszkan.

http://www.rdn.pl/news/obietnica-nadzieja-pewnosci

http://www.rdn.pl/news-tag/hotel-pielegniarekzwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
BRAWO PIS !!!!!

mieszkaniec (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 9 / 7

BRAWO PIS !!!!!

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
wreszcie PIS wygrał do Sejmiku Małopolski

wreszcie PIS wygrał do Sejmiku (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 8 / 7

wreszcie PIS wygrał do Sejmiku Małopolski

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Job twoju mać

Radny z platformy (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 4 / 7

Co z nami teraz będzie???!!!
Trzeba uciekać do putina

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Adamus34

wybory (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 15 / 3

A jeszcze wczoraj pan Struzik z PSL się śmiał że PiS będzie rządzić tylko na Podkarpaciu a PSL w 15 sejmikach :-)

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Można? Można

Pomorzanin (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 23 / 24

Brawo Puck. Ani jednego pisiora w radzie miasta.
Bo Kaszub brzmi dumnie , a Krakus to od wczoraj kmiot. Szacun Płeck.


Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Bo

Megan Fox (gość)

Zgłoś naruszenie treści

Bo Kaszub brzmi durnie!

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
rozważania

Zamyślny (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 20 / 8

Z jednej strony trochę świeżego powietrza Małopolsce po tylu latach rządów koalicji PO-PSL dobrze zrobi, z drugiej martwi mnie fakt, że PIS to totalsi, to znaczy wszystkich nie swoich wyrżną w...rozwiń całość

Z jednej strony trochę świeżego powietrza Małopolsce po tylu latach rządów koalicji PO-PSL dobrze zrobi, z drugiej martwi mnie fakt, że PIS to totalsi, to znaczy wszystkich nie swoich wyrżną w pień, poobsadzają stołki Misiewiczami... Najbardziej martwię się o Koleje Małopolskie by im czasem nie przyszło do głowy ich włączyć do Przewozów Regionalnych i rozwalić najbardziej udany projekt województwa... Mam mieszane uczucia. Dodam tylko, że głosowałem na PSL bo tak - szukam środka między PiSoszaleństwem a POwariactwem... bez skutku niestety. zwiń


Autor komentarza nie dodał zdjęcia
mylisz się

pis = węglarze (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 10 / 8

od węgla powietrze nie będzie świeższe

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Demontaż

S. (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 18 / 18

Demontaż Małopolski rozpocznie się za 3....2....1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
super PIS

gratulacje (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 17 / 13

już nie można było na te dotychczasowe facjaty patrzeć!

Baza wiedzy o wyborach samorządowych 2018

Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

Wideo

Quizy wyborcze. Przetestuj swoją wiedzę i zdecyduj, na kogo oddać swój głos!

Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

Najczęściej komentowane

Polecamy

Kraków czy Warszawa? Odróżnisz je bez problemu? [QUIZ]

Kraków czy Warszawa? Odróżnisz je bez problemu? [QUIZ]

OSOBOWOŚĆ ROKU 2018 | Kto zasługuje na ten tytuł?

OSOBOWOŚĆ ROKU 2018 | Kto zasługuje na ten tytuł?

Ogłoszenia matrymonialne z dawnych lat

Ogłoszenia matrymonialne z dawnych lat

Świat może istnieć bez tytoniowego dymu

Świat może istnieć bez tytoniowego dymu

Najczęściej czytane