MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Ile zarabiają lekarze, ratownicy, pielęgniarki, laboranci? Wynagrodzenia tych, którzy ratują nasze życie i zdrowie, mogą szokować

Zbigniew Bartuś
Zbigniew Bartuś
Ile zarabiają lekarze, ratownicy, pielęgniarki, laboranci?
Ile zarabiają lekarze, ratownicy, pielęgniarki, laboranci? Fot. Adam Jankowski, Polska Press
Miesięczna pensja mocno poniżej średniej krakowskiej za codziennie wyjazdy po zakażonych? Opieka nad chorymi w czasach zarazy za dwie trzecie średniej krajowej? Ratowanie życia ludzi przez lekarza na stażu za płacę minimalną? – oto realia polskiej opieki medycznej. Na tle tej zarobkowej mizerii, widocznej i szokującej zwłaszcza w okresie pandemii, wyróżniają się jedynie dochody doświadczonych lekarzy specjalistów, zwłaszcza tych pracujących w kilku miejscach, w dużych miastach. Ile naprawdę zarabiają dziś lekarze, ratownicy, pielęgniarki, laboranci?

FLESZ - Jak będziemy wracać do normalności?

Ile zarabia lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny?

Firma Sedlak&Sedlak zebrała w styczniu 2020 r. dane o wynagrodzeniach lekarzy w oparciu o deklaracje 426 zatrudnionych. Wynika z nich, że mediana (nie mylić ze średnią) w tym fachu wynosi 4530 zł brutto. Płaca połowy ankietowanych mieści się między 3900 zł a 6290 zł brutto, jedna czwarta zarabia mniej, a jedna czwarta więcej. Co ciekawe, w przeciwieństwie do większości innych fachów, zarobki kobiet niemal nie różnią się tu od zarobków mężczyzn. Ale…

Ile zarabiają lekarze oraz inni pracownicy służby zdrowia? S...

- Na te dane trzeba patrzeć ze świadomością, że obejmują one wyłącznie wynagrodzenia na etatach, a tymczasem wielu, jeśli nie większość lekarzy zaczepia się w szpitalach lub przychodniach na cząstkę etatu, by mieć opłacone ubezpieczenie, a równolegle prowadzi indywidualną działalność: na kontraktach w innych, publicznych i prywatnych, placówkach ochrony zdrowia, oraz w formie prywatnej praktyki – zastrzega Kazimierz Sedlak, założyciel i szef znanej krakowskiej firmy analitycznej, prowadzącej m.in. bardzo popularny i miarodajny portal Wynagrodzenia.pl.

Dodaje, że w przypadku zdecydowanej większości lekarzy trudno mówić o klasycznym „dorabianiu do pensji”, bo dorabianie jest tu faktycznie głównym źródłem dochodów. Jakich?

Zarobki lekarzy według GUS

Trochę więcej światła na zarobki lekarzy rzuca opublikowany niedawno, bo w marcu 2020 r., raport Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 roku”. Lekarze zostali w nim zaliczeni do – najlepiej po kierownikach i menedżerach – wynagradzanej grupy - specjalistów:

„Specjaliści przeciętnie osiągnęli wynagrodzenie o 21,8 proc. wyższe od średniego (5,6 tys. zł brutto w sektorze publicznym i 6,7 tys. zł w sektorze prywatnym) . Ta grupa zawodowa jest niejednorodna ze względu na poziom otrzymywanego wynagrodzenia. Np. przeciętne wynagrodzenie architektów, geodetów i projektantów wyniosło 4939 zł brutto, nauczycieli akademickich 6357 zł, lekarzy 9910 zł, specjalistów z dziedziny prawa 9861. Ponadto w tej grupie stosunkowo wysokie przeciętne wynagrodzenie brutto otrzymali pracownicy grup zawodowych, jak analitycy systemów komputerowych i programiści (9509,66 zł), inżynierowie elektrotechnologii (8199,45 zł)” – czytamy w raporcie.

Wynikałoby z tego, że lekarze byli w październiku 2018 r. najlepiej zarabiającymi specjalistami, wyprzedzając – ze średnią pensją 9,9 tys. zł (9,5 tys. zł dla kobiet i 10,5 tys. dla mężczyzn) – adwokatów, radców prawnych i informatyków, a wyraźnie dystansując profesorów wyższych uczelni.

"Inni specjaliści ochrony zdrowia"

GUS zaznacza, że zdecydowanie gorzej wynagradzani byli „inni specjaliści ochrony zdrowia” (m.in. odpowiedzialni za aparaturę diagnostyczną i laboratoria) – ich średnie zarobki, wynoszące 4,5 tys. zł brutto (a więc sporo poniżej średniej krajowej), było niższe nawet od pensji tak spauperyzowanej grupy, jak bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy, nauczyciele kształcenia zawodowego, nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka.

GUS zbadał także, jaki odsetek przedstawicieli danej profesji zarabia powyżej 10 tys. zł, a jaki – poniżej 5 tys. zł. Lekarze znaleźli się w tym zestawieniu w czołówce najlepiej sytuowanych grup, po kierownikach IT, dyrektorach generalnych, specjalistach z dziedziny prawa i przedstawicielach władzy publicznej: aż 40 proc. z nich osiągało zarobki powyżej 10 tys. zł, a tylko jedna czwarta – poniżej 5 tys. zł (w tej grupie byli niemal wyłącznie młodzi, na początku kariery zawodowej, czyli - w przypadku lekarzy specjalistów – koło trzydziestki).

Co ciekawe, w przeciwieństwie do większości innych specjalistycznych profesji, lekarze zatrudnieni w sektorze publicznym zarabiali więcej niż ich koledzy w sektorze prywatnym – i to aż o 1 tys. zł brutto.

GUS nie opublikował na razie danych za rok 2019, ani tym bardziej za pierwsze miesiące 2020 r.. ale z innych informacji statystycznych wynika, że płace specjalistów w Polsce wzrosły od października 2018 r. do marca 2020 r. średnio o 20 procent.

Można na tej podstawie oszacować, że aktualne średnie wynagrodzenie lekarzy zatrudnionych w sektorze publicznym wynosi ok. 12 tys. zł brutto, a w sektorze prywatnym ponad 11 tys. zł brutto, przy czym kobiety zarabiają o ok. 8 proc. mniej od mężczyzn (wśród innych specjalistów te różnice są znacznie większe).

Średnie wynagrodzenia w innych zawodach medycznych

 • Pielęgniarki i położne - ok. 5,5 tys. zł brutto (5,8 tys. zł w sektorze publicznym i 6,2 tys. zł w prywatnym;
 • Specjaliści ds. ratownictwa medycznego – ok. 5,2 tys. zł (5 tys. zł w sektorze publicznym i prawie 6 tys. zł w prywatnym, czyli odwrotnie niż lekarze i pielęgniarki);
 • Diagności laboratoryjni – 5,8 tys. zł, przy czym kobiety i mężczyzn dzieli tu aż 20-procemtowa przepaść (5,4 tys. zł wobec 6,6 tys. zł), ale tylko dlatego, że panowie w sektorze prywatnym zarabiają ponad 9 tys. zł (w publicznym za to zaledwie 5 tys. zł, czyli mniej od pań!);
 • Farmaceuci – 6 tys. zł (mężczyźni 6,4 tys. zł, kobiety 5,8 tys. zł);
 • Lekarze dentyści – 5,8 tys. zł (tu – przynajmniej oficjalnie - kobiety zarabiają nieco lepiej od mężczyzn…);
 • Lekarze weterynarii – 5,9 tys. zł (tu panowie zarabiają aż 20 proc. więcej od kobiet, zwłaszcza w sektorze publicznym).

Czy te dane uwzględniają pełne i faktyczne zarobki tych grup zawodowych? - Najtrudniej zweryfikować wynagrodzenia lekarzy, z uwagi na wspomnianą wielość źródeł dochodów. Wedle mojej wiedzy, zarobki lekarzy specjalistów zbliżyły się już do poziomu europejskiego. Całkiem inaczej jest w przypadku pozostałych – tak kluczowych dzisiaj - grup pracowników, czyli pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych. Te grupy zostały przez państwo zdecydowanie zaniedbane i ich zarobki są zawstydzająco niskie w relacji do obowiązków i skali odpowiedzialności – komentuje Kazimierz Sedlak.

Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Na podstawie znowelizowanej latem zeszłego roku ustawy z czerwca 2017 r. rząd reguluje minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia (na podobnej zasadzie ponosi tzw. ustawową płacę minimalną – przypomnijmy, że ta wzrosła w 2020 r. aż o 350 zł, do 2600 zł brutto).

Na mocy owej ustawy tzw. kwota bazowa, brana pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia w poszczególnych zawodach medycznych, podniesiona została w lipcu 2019 roku o 300 zł – do 4200 zł brutto. Do 30 czerwca 2020 r. obowiązują więc następujące stawki minimalne:

 • Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny – 5334 zł
 • Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny – 4914 zł
 • Lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji – 4410 zł
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – 3066 zł
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji 4410 zł
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji – 3066 zł
 • Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 4410 zł
 • Pielęgniarka lub położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa – 3066 zł
 • Pielęgniarka lub położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 2688 zł
 • Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–9 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia – 2688 zł
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w lp. 6 i 10 – 2436 zł.

Koronawirus: aktualizowany raport

Najmniej zarabiający pracownicy mają mieć stopniowo podnoszone wynagrodzenia do ww. kwot – do 31 grudnia 2021.

Na początku 2020 roku głośno było o fuszerce Ministerstwa Zdrowia, z powodu której m.in. lekarze stażyści zarabiali…. poniżej nowej płacy minimalnej: nieco ponad 2,5 tys. zł (1850 zł netto), gdy płaca minimalna to od nowego roku 2,6 tys. zł. Resort nie wydał na czas stosownego rozporządzenia, więc absolwenci kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, którzy odbywali obowiązkowy 13-miesięczny staż podyplomowy, zostali na dotychczasowych stawkach. Dopiero potem urzędnicy naprawili ten błąd – zapewniając stażystom wyrównanie do płacy minimalnej od początku roku.

Nawet po tej podwyżce lekarze stażyści należą do 10 proc. najgorzej wynagradzanych Polek i Polaków. Dopiero po 6-8 latach praktyki przeciętny lekarz zaczyna zarabiać średnią krajową, a po 10-12 latach – dwie średnie i więcej. Wiele zależy tutaj od miejsca: w największych metropoliach płace lekarzy w podobnych specjalnościach i ze zbliżonym doświadczeniem są dwa-trzy razy wyższe niż w tzw. Polsce powiatowej. Inaczej jest w pozostałych zawodach medycznych – tu stawki niemal wszędzie są podobne i zdecydowanie zbyt niskie w relacji do obowiązków i odpowiedzialności.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski