Impact'19 Kraków. Minister Jadwiga Emilewicz podsumowuje trzy lata działań na rzecz start-upów

Grzegorz Skowron
Grzegorz Skowron
Trzy lata temu, na Impact’2016 w Krakowie, ogłoszono pierwszy komponent największego w Europie Środkowo-Wschodniej programu dla młodych innowacyjnych firm – Start in Poland, będącego „parasolem” nad rządowymi działaniami dla startupów. W środę 22 maja 2019 minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podsumowała rządowe działania na rzecz start-upów.

– Trzy lata temu na tym samym wydarzeniu, ogłaszałam start pierwszego w historii programu o takiej skali, skierowanego do młodych, dynamicznych i innowacyjnych firm. Wówczas startupy w znacznej mierze zamknięte były w swoich środowiskach w dużych miastach, a w powszechnej świadomości słowo to kojarzyło się z Doliną Krzemową, garażem i niedowierzaniem, że na prostej aplikacji internetowej można zarobić duże pieniądze. Dziś jest zupełnie inaczej, w dużej mierze dzięki Start in Poland – podkreśliła Jadwiga Emilewicz, prezentując drugiego dnia Impact, dotychczasowe efekty programu.

–  Cieszę się, że jako Grupa PFR możemy wspólnie budować sukces programu Start in Poland, szczególnie w obszarze finansowania innowacji. Przez te 3 lata poprzez PFR Ventures uruchomiliśmy już 29 funduszy VC, które posiadają ponad 2,3 mld zł na inwestycje. Te działania to dowód na skuteczną i profesjonalną współpracę publicznych instytucji z prywatnymi inwestorami. Miło mi również poinformować, że na portalu startup.pfr.pl, który prezentuje ofertę Grupy PFR dla młodych, innowacyjnych firm, udostępniliśmy zakładkę poświęconą Start in Poland. To pierwsze miejsce w Internecie, gdzie zostały zebrane wszystkie materiały dotyczące programu i które kompleksowo opisuje stojącą za nim ideę – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zobacz, co działo sięna kongresie Impact'19 w Krakowie

Impact 2019. Kongres nowych technologii już po raz czwarty w Krakowie

Start in Poland

Najważniejsze instrumenty ekosystemu wsparcia startupów w Polsce zostały skonsolidowane w Start in Poland. To największy tego typu program dla startupów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego budżet wynosi ok. 3 mld zł. Dzięki temu w Polsce powinno powstać 1,5 tys. firm tworzących wysokiej jakości nowatorskie technologie.

Start in Poland skupia instrumenty kapitałowe, czyli działania, w których zewnętrzny inwestor zasila kapitałowo startupa w zamian za część udziałów. Są one realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju. Natomiast w zakresie programów akceleracyjnych, gdzie najważniejsze jest dostarczenie młodej firmie specyficznej wiedzy, kontaktów i wsparcia merytorycznego dużych przedsiębiorstw, wiodącą rolę pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dzisiaj program to różne rodzaje instrumentów wsparcia innowacyjnych firm na każdej z faz rozwoju – od inkubacji, przez akcelerację, aż po etap ekspansji.  Większość działań finansowana jest z funduszy UE.

Legislacja

Ważnym elementem ekosystemu innowacji w Polsce są działania legislacyjne. W ciągu trzech lat udało się poprzez tzw. pakiety ustaw o innowacyjności, stworzyć bardzo korzystne warunki podatkowe dla firm inwestujących w prace badawczo-rozwojowe. Dużą popularnością cieszy się ulga na B+R, dzięki której w ciągu dwóch ostatnich lat, ponad 1000 firm zaoszczędziło 150 mln zł. Wartość zgłoszonych do ulgi prac badawczo-rozwojowych wyniosła blisko 2 mld zł.

Od początku tego roku, obowiązuje też ulga IP Box, która zapewnia CIT i PIT w wysokości 5 proc. dla tych firm, które komercjalizują rozwinięte przez siebie prace B+R. Nową ulgą podatkową zamknięto cały cykl innowacji – od prac badawczych, po sprzedaż produktów lub usług, powstałych w oparciu o wyniki badań.

Według resrtu przedsiębiorczości znacznej poprawie uległo także legislacyjne otoczenie działalności funduszy venture capital. Coraz bliżej także do zakończenia procesu legislacyjnego Prostej Spółki Akcyjnej. Celem MPiT jest wzmocnienie rozwoju startupów w Polsce, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie „eksportowania" polskich pomysłów za granicę. Nowe regulacje mają ułatwić zakładanie spółki i pozyskanie kapitału potrzebnego do rozwoju innowacyjnej działalności.

– Rozwiązania legislacyjne pod szyldem Start in Poland składają się na całościowy pakiet, który powoduje, że polska gospodarka jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla inwestorów i startupów – zaznaczyła Jadwiga Emilewicz.

Scale Up i  Elektro Scale Up

Pierwszym komponentem Start in Poland był Scale UP. Jego istotą było poszukiwanie przez akcelerator działający we współpracy z przedsiębiorstwami – odbiorcami rozwiązań technologicznych – startupów, które posiadały produkty lub usługi możliwe do wykorzystania przez te firmy.

W programie udział wzięło 276 startupów, które współpracowały z 66 dużymi firmami. Do listopada ubiegłego roku zadeklarowano ok. 175 różnego rodzaju wdrożeń. Dziś jest już ich 201. Popyt na rozwiązania stworzone przez startupy, testowe wdrożenia i umowy o kontynuacji współpracy cały czas rosną. Pośrednim efektem Scale Up jest też coraz więcej prywatnych branżowych funduszy inwestycyjnych (CVC) oraz inkubatorów i akceleratorów prowadzonych przez korporacje.

Do nowego Scale UP (działanie 2.5 Programu Inteligentny Rozwój) zgłosiło się już 71 dużych i średnich firm. To 2 razy więcej niż na starcie pilotażu trzy lata temu. Co ważne, korporacje mogą dołączać do programu w trakcie jego trwania. Aktualnie trwa akceleracja 87 startupów.

Młode firmy z branży elektromobilności mogą korzystać ze swojego dedykowanego działania, które ma im pomóc m.in. w zdobyciu pierwszego przełomowego zlecenia realizującego potrzeby dużego klienta biznesowego. Wybrano  pierwszą dziewiątkę młodych firm do akceleracji. Kolejny nabór ruszy już wkrótce.

Komponent Inwestycyjny

To obecnie 29 funduszy inwestycyjnych uruchomionych przez PFR Ventures, które dokonały pierwszych 9 inwestycji. Ponad 40 mln zł już trafiło do startupów. W sumie, powołane do tej pory Fundusze PFR Ventures, posiadają ponad 2,3 mld zł na inwestycje (środki publiczne i prywatne). Działania PFR Ventures są dostrzegane za granicą – jedna trzecia tych funduszy VC ma charakter międzynarodowy.

Poland Prize

Poland Prize dąży do wykreowania Polski jako kraju pierwszego wyboru w Europie Środkowej, w którym można zakładać i rozwijać startupy. Chętni zgłaszają się z całego świata – zza wschodniej granicy, ale też z wysoko rozwiniętych gospodarek takich jak USA, Kanada, Włochy, Wielka Brytania czy Szwecja. Aktualnie 40 takich zespołów rozwija swoje projekty w naszym kraju.

Platformy startowe

Osobne działanie dedykowane jest dla startupów w Polsce Wschodniej. W pilotażu platform, 2293 zgłoszone pomysły udało się przekuć w 210 startupów, z których wsparcie na rozwój dostało 102. Docelowy program, który trwa kilka miesięcy, już zaowocował zgłoszeniem prawie 1100 pomysłów, a ich efektem jest inkubacja blisko 150 startupów.

Pomoc prawna i pożyczka na rozwój

W Start in Poland obecne są także działania wspierające pewność działania młodych technologicznych firm.  W ubiegłym roku 27 startupów otrzymało pomoc prawną wybranych kancelarii, mających doświadczenie w pomocy młodym firmom. Porady dotyczą realizacji procesu inwestycyjnego: przygotowania startupu do analizy due-diligence, analizy formalno-prawnej projektu umowy inwestycyjnej lub umowy spółki czy przygotowania umowy z kontrahentem. W tym roku w ramach wsparcia prawnego zostanie wsparte kolejne 40 startupów.

Uruchamiamy także pożyczki na rozwój. Budżet na 2019 r. to 19 mln zł. Kilkadziesiąt młodych firm będzie mogło otrzymać preferencyjny kredyt, w którym zaszyte będzie bezzwrotne wsparcie na refinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości pożyczki. Planowane ogłoszenie konkursu to 6 czerwca 2019 r.

GovTech

Impract’19 zbiega się też z rocznicą ogłoszenia przez premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęcia prac przez Zespół GovTech Polska, który ma wypracować nowe podejście do zamówień publicznych i pokazać, że wyzwania sektora publicznego mogą być atrakcyjne dla startupów i MŚP.

GovTech Polska jest równorzędnym elementem ekosystemu innowacji, dbającym o budowę mostów między prywatnym a publicznym sektorem.

W zorganizowanych konkursach wzięło udział niemal 300 chętnych do rozwiązania 5 wyzwań sektora publicznego, w tym MPiT.

Po sukcesie pilotażu, w tym roku podczas Impact, GovTech Polska ogłasza drugą edycję konkursów. Tym razem będzie ich aż 20. Na początek zorganizowane zostaną jedne z największych w historii sektora publicznego konsultacje biznesowe, które pomogą zderzyć pomysły zamawiających z realiami rynku. Nie stawiając żadnych warunków wstępnych oraz bezpośrednio konfrontując przedsiębiorców z urzędnikami, Zespół liczy na otwartą i produktywną dyskusję na temat wyzwań Tauronu, PKN Orlen, Totalizatora Sportowego oraz Kancelarii Senatu  i Urzędu Patentowego RP.

Przykłady firm, które skorzystały z działań Start in Poland

NuDelta
– Firma zajmuje się rozpoznawaniem treści papierowych dokumentów. Program, używając sztucznej inteligencji, potrafi nadać znaczenie zapisanym treściom. Startup współpracuje z bankami (m.in. PKO BP, BGŻ BNP Paribas) i to one są nabywcami rozwiązań, z których korzystają ich klienci. Firma przystąpiła do ScaleUp zatrudniając 4 osoby – dziś w dwóch zespołach, w dwóch miastach pracuje 10 osób.

MST (Medical Simulation Technologies)

– Firma jest producentem symulatorów do ćwiczeń medycznych, głównie serca oraz układu krwionośnego. Urządzenia powstają w oparciu o własne prace B+R. Pierwszy prototyp był efektem 7 lat pracy zespołu lekarsko-inżynierskiego, a pierwszym rynkiem sprzedaży, USA. Dziś firma sprzedaje swe produkty poprzez dystrybutorów o światowym zasięgu.

Pakomatic
– Firma wprowadziła na rynek nowy koncept odbioru przesyłek e-commerce – skrzynki Pakomatic Tetris. Rozwiązania zastosowane w modelu Tetris znoszą ograniczenia tradycyjnych automatów na paczki. Dzięki możliwościom zbudowania dowolnej konfiguracji oraz lekkim technologiom informatycznym, model może trafić  praktycznie w dowolne miejsce.

Apzumi Spatial
– Firma specjalizuje się w nowych technologia dla przemysłu. Eksperymentuje z urządzeniami oraz mobilnymi aplikacjami rozszerzonej rzeczywistości (AR). Łączy funkcje AR z algorytmami uczenia maszynowego
i integruje dane z wewnętrznych systemów, takich jak np. intranet. Poprzez zestawy wirtualnych narzędzi, zwiększa dokładność i efektywność procesów przemysłowych.

Scanway
– Firma specjalizuje się w pomiarach 3D, systemach wizyjnych, przetwarzaniu obrazów i obserwacjach zdalnych. Komercjalizuje i przekuwa technologie kosmiczne na rozwiązania stosowane prze ludzi. W ScaleUp jego partnerem był H.Cegielski, dla którego opracowano monitoring korpusów przekładni turbin wiatrowych. Firma znalazła inwestora strategicznego. Przystępując do ScaleUp liczyła 8 osób. Dziś zespół tworzy 20 osób.

Predictwatch
– Tworzy innowacyjne technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję i urządzenia typu smartwatch, w przewidywaniu nawrotów w uzależnieniach od substancji i zachowań.

Most w Pilchowicach nie zostanie wysadzony

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3