Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie: przepis na to, jak w wieku 170 lat z iście młodzieńczą pasją skutecznie wspierać przedsiębiorców

Zbigniew Bartuś
Zbigniew Bartuś
Tytuł niniejszego tekstu jest po staropolsku bardzo długi - i to nie przypadek. Nawiązuje bowiem do przewspaniałej tradycji: wszakże krakowska IPH należy do elitarnego klubu dziesięciu środkowoeuropejskich samorządów gospodarczych założonych w połowie XIX stulecia. Jednocześnie w roku swego okrągłego jubileuszu działa z prawdziwie młodzieńczą pasją, ba – przyciąga młodych, nagradzając ich biznesową inwencję. Przede wszystkim jednak skutecznie wspiera swych członków. Zdobyta przez dziesięciolecia wiedza i doświadczenie nie zabiły świeżości, ba: są źródłem niespożytej energii, jakże ważnej w czasach wychodzenia przedsiębiorców z pandemii.

FLESZ - Chcesz się budować ? Dobrze się przygotuj

Przyjaciół poznaje się w biedzie, organizacje gospodarcze sprawdza się w kryzysie. Świętująca w tym roku swe 170-lecie Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie sprawdziła się doskonale w obu tych rolach: i jako przyjaciółka przedsiębiorców, i jako nieoceniona pomoc w pokonywaniu przez firmy mielizn, raf, przepaści i zakrętów. Od pierwszego dnia pandemii wspiera swych członków, nawiązując tym samym do najlepszych lat w swej jakże imponującej historii.

- Pandemia nie pozamykała nas w domach. Przeciwnie: uznaliśmy, że od pierwszego dnia, w którym zaczęły obowiązywać rządowe ograniczenia i zakazy wyłączające z działalności całe branże i sektory gospodarki, musimy pozostać otwarci dla swych członków, żeby ich skutecznie wspierać – podkreśla Sebastian Chwedeczko, prezydent IPH.

Przyznaje, że po znakomitym roku 2019 - jednym z najbardziej pracowitych, a zarazem owocnych okresów w najnowszej historii Izby – jubileuszowy rok 2020 miał obfitować w kolejne aktywności i wydarzenia, a codzienne wysiłki na rzecz przedsiębiorców miały się przeplatać ze świętowaniem 170. rocznicy, zgodnie z zacną i głośną w świecie krakowską tradycją. Koronawirus częściowo zburzył te ambitne plany, ale ich całkiem nie zniweczył.

Gdzie iść na lody w Krakowie? Oto 7 miejsc, w których zjesz najlepsze lody w mieście!

Najlepsze lody w Krakowie. TOP 7 lodziarni w mieście - ranki...

- Sprawność i przydatność organizacji weryfikuje to, jak ona potrafi sobie radzić w sytuacjach wyjątkowych, kryzysowych. Czy umie nawiązać do wieloletniej tradycji, a przy tym zachować młodzieńczą witalność i zdolność reagowania na zupełnie nowe, zaskakujące wyzwania. Z sygnałów napływających od naszych członków wnioskuję, że zdaliśmy ten egzamin – mówi Sebastian Chwedeczko.

Izba błyskawicznie przestawiła się na aktywne wspieranie przedsiębiorców i doradzanie im przy użyciu najnowocześniejszych środków komunikacji. Zrobiła to korzystając z wiarygodnych źródeł informacji, przy ścisłej współpracy z innymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, krakowskim samorządem oraz instytucjami odpowiedzialnymi za tarcze antykryzysowe, jak BGK, ZUS, PFR. - Tylko tak szeroka i intensywna kooperacja gwarantuje, że pomoc niesiona przedsiębiorcom będzie skuteczna – wyjaśnia Rafał Kulczycki, dyrektor biura IPH.

Już w pierwszym dniu lockdownu, w połowie marca, internetowa strona IPH wypełniła się informacjami dla przedsiębiorców na temat sytuacji, zarządzeń związanych z epidemią, zmian prawnych. Izba publikuje je przez cały czas, wraz z konkretnymi, praktycznymi poradami – jak rozumieć dany przepis, jak skorzystać z dostępnych form pomocy, gdzie zwrócić się o dalsze wsparcie.

- Kluczowe jest to, by żaden z członków Izby nawet na moment nie pozostał bez wsparcia, nie czuł się osamotniony. Pomaga w tym także uruchomiona przez nas już 17 marca platforma intensywnej wymiany informacji pomiędzy firmami – podkreśla Rafał Kulczycki.

- Z jednej strony musimy szybko i klarownie komunikować naszym firmom, jakie środki wsparcia, ulgi i rozwiązania są dla nich dostępne. IPH błyskawicznie zastosowała tu najbardziej skuteczną z dostępnych form, czyli specjalistyczne webinary z udziałem najlepszych ekspertów oraz przedstawicieli kluczowych instytucji udzielających pomocy. Przeprowadziliśmy w ciągu epidemii tyle samo eksperckich webinariów i warsztatów, co w ciągu całego ubiegłego roku. Z drugiej strony staraliśmy się zrobić wszystko, by być skutecznym, czyli słyszalnym przekaźnikiem głosu przedsiębiorców do gremiów odpowiedzialnych za projektowanie rozwiązań antykryzysowych – wyjaśnia Sebastian Chwedeczko.

Podkreśla, że dzięki współpracy z bratnimi organizacjami biznesu, zbiorowym apelom, determinacji i pasji, udało się w kolejnych tarczach przeforsować rozwiązania znacznie korzystniejsze od pierwotnych.

– Dziś za niezwykle istotny uważamy udział organizacji zrzeszających przedsiębiorców w pracach nad długofalową strategią przezwyciężenia kryzysu gospodarczego. IPH zna realne potrzeby przedsiębiorców, bo jest z nimi na pierwszej linii frontu nie tylko od pierwszego dnia pandemii, ale - od 170 lat. Ta wiedza powinna być wykorzystana przez władzę mającą ambicję tworzyć choćby przyzwoite, a co dopiero właściwe warunki do prowadzenia biznesu – podkreśla Sebastian Chwedeczko.

Tym samym jubileuszowy rok zaczął się dla władz i działaczy IPH niezwykle intensywną pracą. Zapewne trzeba jej będzie jeszcze wiele.

Tradycja cieszy i zobowiązuje

– Zdajemy sobie sprawę, że jako organizacja wspierająca przedsiębiorców mamy do odegrania niezwykle ważną rolę. Głównym celem nas wszystkich jest powstrzymanie narastania lub utrwalania negatywnych skutków pandemii w gospodarce. Obecne spowolnienie nie może się przeistoczyć w recesję. Równocześnie byłoby źle, gdybyśmy zapomnieli i nie mówili o tym, iż siłę do działania, wiedzę i doświadczenie, czerpiemy z przebogatej 170-letniej tradycji – podkreśla prezydent Chwedeczko.

Jego poprzednik, Andrzej Zdebski, piastujący funkcje prezydenta przez lwią część obecnego stulecia (2001-
2017), wyjaśnia: - W 1595 roku w Marsylii wyłoniono z grona rady miasta 9 osób które miały się zająć sprawami handlu, a że handel był dla rozwoju Marsylii sprawą kluczową, wkrótce okazało się, że nowa struktura - „izba handlowa” - jest niezwykle przydatna. Można więc powiedzieć, że izby handlowe i przemysłowe od samego zarania były powiązane z samorządem terytorialnym i była to swego rodzaju emanacja samorządu o skonkretyzowanych, prorozwojowych zadaniach.

- Ten model był i jest kontynuowany w krajach europejskich i nie tylko europejskich – dodaje Andrzej
Zdebski. I przypomina, że rozwój izb handlowych jest ściśle skorelowany z rozwojem kapitalizmu, podczas gdy starsze o stulecia izby kupców i rzemiosła miały swe korzenie w feudalizmie. Krakowska IPH była, rzec można, dzieckiem epoki dynamicznych przemian technologicznych, dzięki którym powstał w Polsce nowoczesny przemysł.

- I tak oto 14 listopada 1850 roku powstała pierwsza na ziemiach polskich, powołana tu, w Krakowie przez
14 ojców-założycieli, Izba Handlowa i Przemysłowa. To jej członkowie sprowadzali do Krakowa pierwsze maszyny parowe stosowane w przemyśle i najnowsze w owych czasach wzory przemysłowe, w tym np. wzory kłódek, które potem adaptowano w rejonie Świątnik. To fabryka Zieleniewskiego, jako pierwsza w Galicji, rozpoczęła produkcję innowacyjnych maszyn i urządzeń dla przemysłu i rolnictwa – wspomina były szef IPH.

Przez kolejne dziesięciolecia, z przerwą na bolesny eksperyment PRL (1950-1989), izby przemysłowo-handlowe były w Polsce nośnikiem innowacji i stymulatorem rozwoju gospodarczego. IPH w Krakowie świeciła tu szczególnym blaskiem i przykładem: wniosła ogromny wkład, najpierw w rozwój ubogiej i zaniedbanej Galicji, potem miała swój udział w podniesieniu z ruin Polski, odrodzonej w 1918 r., wspierała, choćby przez swą rolę w powołaniu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przemysł śląski, ale też budowę Centralnego Ośrodka Przemysłowego – kluczowej koncepcji gospodarczej II RP.

Urlop możemy spędzić na plażach nad Bałtykiem

Ranking najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. TOP 15 najlepsz...

Nawiązując do daty utworzenia pierwszej Izby Handlowej i Przemysłowej w połowie XIX stulecia, krakowska IPH świętuje swe jubileusze zawsze w okolicach 14 listopada. Rocznicowe spotkania służą integracji całego środowiska gospodarczego Małopolski, stanowią okazję do podsumowania osiągnięć Izby w minionym roku oraz wyróżnienia firm i osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju gospodarczego miasta i regionu (służą temu m.in. prestiżowe Krakowskie Dukaty).

Jubileusze to znakomita okazja do wspominania momentów zwrotnych w dziejach Izby, a przede
wszystkim ludzi, którzy prowadzili organizację w różnych, nierzadko bardzo trudnych czasach. Tu na myśl przychodzą: Wincenty Kirchmajer, wybrany na prezydenta Izby Handlowej i Przemysłowej w roku 1850 oraz Edward Nowak, pierwszy szef IPH po jej reaktywacji, a ściślej zjednoczeniu 6 lutego 1992 r. dwóch bratnich organizacji (Krakowskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, powstałej w grudniu 1989 r. oraz Małopolskiej Izby Gospodarczej, powołanej we wrześniu 1990). Jego dzieło kontynuowali: Tomasz Szczypiński (1994-2001) i Andrzej Zdebski (2001-2017).

Z IPH w Krakowie w świat biznesu. Dosłownie

Podczas zeszłorocznej gali Sebastian Chwedeczko dziękował za olbrzymi wkład w sukcesy IPH swym współpracownikom, w tym wiceprezydentom IPH: Michałowi Czekajowi, Wojciechowi Hudyce, Janowi Sademu, Hubertowi Kardaszowi, Marcinowi Mazgajowi, Leszkowi Rożdżeńskiemu, a także dyrektorowi Kulczyckiemu i wszystkim osobom z biura IPH zaangażowanym w realizację niezliczonych projektów. A tych stale przybywa.

Dynamicznie rozwija się współpraca nie tylko z bratnimi organizacjami czy instytucjami publicznymi w kraju, ale i podmiotami zagranicznymi, a to za sprawą Klubu Kijowskiego, misji gospodarczych i europejskiej sieci - Enterprise Europe Network, specjalnego narzędzia Komisji Europejskiej, służącego pomocą mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego i umiędzynarodowienia oraz pośredniczeniu w komunikacji pomiędzy KE a MŚP z całej wspólnoty. W punktach kompleksowej obsługi EEN przedsiębiorcy mogą szukać porady i skorzystać z szerokiego wachlarza łatwo dostępnych usług wsparcia.

- Regionalne małe i średnie przedsiębiorstwa z naszego regionu, które potrzebują indywidualnie dopasowanej informacji o tym, które z dostępnych narzędzi wsparcia będą dla nich osiągalne oraz porady, jak z nich korzystać, gorąco zachęcamy do kontaktu z nami – mówi Agnieszka Czubak, kierownik ośrodka EEN.

Izba otworzyła się też szeroko na młodych adeptów biznesu, organizując wspólnie z miastem Kraków i ABSL konkurs „Mój Pierwszy Biznes”, który w swym założeniu ma stać się początkiem edukacji biznesowej przyszłych przedsiębiorców (niedawno ogłoszono kolejną edycję).

IPH współpracuje w wielu obszarach z Urzędem Miasta Krakowa. Między innymi przy organizacji ważnych wydarzeń, np. Europejskiego Kongresu Samorządów, gdzie jednym z tematów było stworzenie silnego samorządu gospodarczego w Polsce. Urząd Miasta Krakowa jest jednym z partnerów Izby w projekcie Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business), którego celem jest szeroko pojęta promocja gospodarcza Małopolski. Rolą Izby w projekcie jest zorganizowanie pięciu misji gospodarczych dla przedsiębiorstw. We wrześniu 2019 odbyła się misja do Lwowa, pozostałe miasta to San Francisco - targi TechCrunch, Dubaj - targi The Hotel Show Dubai, Gomel na Białorusi oraz Hanower - targi CeBIT.

W 2019 r. krakowska Izba zainicjowała spotkanie w formule „Okrągłego Stołu” dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Współinicjatorami wydarzenia były: UMK, ASPIRE, ABSL, Business Centre Club, Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, American Chamber of Commerce in Poland oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza. Zaproszenie na konferencję przyjęły samorządy największych miast, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

IPH jest od sześciu lat jednym z filarów Forum Przedsiębiorców Małopolski, jedynego w skali kraju pospolitego ruszenia wszystkich organizacji gospodarczych w regionie, zainicjowanego przez Dziennik Polski i Gazetę Krakowską, by jeszcze skuteczniej walczyć o polepszenie warunków prowadzenia biznesu.

Nie tylko biznes

Każdego roku w grudniu, począwszy od roku 2001, w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie odbywają się spotkania z cyklu „Kultura – Media –Biznes”, których inicjatorem i gospodarzem jest Andrzej Zdebski. Spotkania poświęcone są wymianie poglądów na temat współpracy mediów, kultury i biznesu dla rozwoju Krakowa i Małopolski, ponadto uczestnicy spotkania dyskutują o możliwych inwestycjach dla kultury w Krakowie.

Co roku przyznawane jest specjalne wyróżnienie IPH dla osoby lub instytucji, która zasłużyła się w danym roku dla kultury. Do tej pory byli to między innymi Jerzy Stuhr, Anna Dymna, Nigel Kennedy, Andrzej Starmach, Andrzej Mleczko, Piwnica pod Baranami, Mariusz Kwiecień czy Andrzej Sikorowski.

W 2000 roku izba stworzyła jedyny w Krakowie Sąd Polubowny, od tego czasu rozpatrzono ponad 200 spraw. W 2014 roku powstało przy Izbie Centrum Arbitrażu i Mediacji, którego celem jest zapewnienie przedsiębiorcom optymalnych i przyjaznych warunków rozwiązywania konfliktów.

W 2015 r. został utworzony Oddział IPH w Krakowie w Olkuszu. W 2018 r. powstała przy Izbie Loża Kobiet Biznesu, której celem jest wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet oraz szeroko pojęta wymiana doświadczeń, a także nawiązywanie relacji biznesowych.

Izba wspiera organizacje pozarządowe, m.in. Fundację Wspólnota Nadziei, Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą” a także w imieniu zrzeszonych w niej przedsiębiorców, bierze udział w imprezach charytatywnych takich jak np. w akcji „Hoover Table”, której celem było umożliwienie młodzieży z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zagrożonych ubóstwem wzięcia udziału w obozie przygodowo-językowym. 15 listopada 2019 r. podczas uroczystej Gali Hoover Table 2019 Izba otrzymała statuetkę dla darczyńców. Również Loża Kobiet Biznesu przy IPH aktywnie wsparła aukcję na rzecz dzieci z Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie.

- Świętując pięknie, zgodnie z krakowską tradycją, kolejne jubileusze, wspominamy wspaniałych przywódców i działaczy IPH z lat minionych. Wszystkie te ważne dla IPH, Krakowa i regionu postaci zapisały się na zawsze w naszych wspólnych dziejach. Bardzo mnie cieszy, że i dzisiaj osoby napędzające IPH znakomicie potrafiły nawiązać do tradycji i sprawdziły się nie tylko w codziennym wspieraniu przedsiębiorców, ale i w tak ciężkiej próbie, jak pandemia i wywołany przez nią kryzys. To pozwala mieć pewność, że nadejdą kolejne jubileusze. Obyśmy mogli je świętować w spokojniejszych czasach. Tego życzę wszystkim członkom, przyjaciołom i sympatykom Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie – uśmiecha się prezydent Sebastian Chwedeczko.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie