Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie: przepis na to, jak w wieku 170 lat z iście młodzieńczą pasją skutecznie wspierać przedsiębiorców

Zbigniew Bartuś
Zbigniew Bartuś
Udostępnij:
Tytuł niniejszego tekstu jest po staropolsku bardzo długi - i to nie przypadek. Nawiązuje bowiem do przewspaniałej tradycji: wszakże krakowska IPH należy do elitarnego klubu dziesięciu środkowoeuropejskich samorządów gospodarczych założonych w połowie XIX stulecia. Jednocześnie w roku swego okrągłego jubileuszu działa z prawdziwie młodzieńczą pasją, ba – przyciąga młodych, nagradzając ich biznesową inwencję. Przede wszystkim jednak skutecznie wspiera swych członków. Zdobyta przez dziesięciolecia wiedza i doświadczenie nie zabiły świeżości, ba: są źródłem niespożytej energii, jakże ważnej w czasach wychodzenia przedsiębiorców z pandemii.

FLESZ - Chcesz się budować ? Dobrze się przygotuj

Przyjaciół poznaje się w biedzie, organizacje gospodarcze sprawdza się w kryzysie. Świętująca w tym roku swe 170-lecie Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie sprawdziła się doskonale w obu tych rolach: i jako przyjaciółka przedsiębiorców, i jako nieoceniona pomoc w pokonywaniu przez firmy mielizn, raf, przepaści i zakrętów. Od pierwszego dnia pandemii wspiera swych członków, nawiązując tym samym do najlepszych lat w swej jakże imponującej historii.

- Pandemia nie pozamykała nas w domach. Przeciwnie: uznaliśmy, że od pierwszego dnia, w którym zaczęły obowiązywać rządowe ograniczenia i zakazy wyłączające z działalności całe branże i sektory gospodarki, musimy pozostać otwarci dla swych członków, żeby ich skutecznie wspierać – podkreśla Sebastian Chwedeczko, prezydent IPH.

Przyznaje, że po znakomitym roku 2019 - jednym z najbardziej pracowitych, a zarazem owocnych okresów w najnowszej historii Izby – jubileuszowy rok 2020 miał obfitować w kolejne aktywności i wydarzenia, a codzienne wysiłki na rzecz przedsiębiorców miały się przeplatać ze świętowaniem 170. rocznicy, zgodnie z zacną i głośną w świecie krakowską tradycją. Koronawirus częściowo zburzył te ambitne plany, ale ich całkiem nie zniweczył.

Gdzie iść na lody w Krakowie? Oto 7 miejsc, w których zjesz najlepsze lody w mieście!

Najlepsze lody w Krakowie. TOP 7 lodziarni w mieście - ranki...

- Sprawność i przydatność organizacji weryfikuje to, jak ona potrafi sobie radzić w sytuacjach wyjątkowych, kryzysowych. Czy umie nawiązać do wieloletniej tradycji, a przy tym zachować młodzieńczą witalność i zdolność reagowania na zupełnie nowe, zaskakujące wyzwania. Z sygnałów napływających od naszych członków wnioskuję, że zdaliśmy ten egzamin – mówi Sebastian Chwedeczko.

Izba błyskawicznie przestawiła się na aktywne wspieranie przedsiębiorców i doradzanie im przy użyciu najnowocześniejszych środków komunikacji. Zrobiła to korzystając z wiarygodnych źródeł informacji, przy ścisłej współpracy z innymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, krakowskim samorządem oraz instytucjami odpowiedzialnymi za tarcze antykryzysowe, jak BGK, ZUS, PFR. - Tylko tak szeroka i intensywna kooperacja gwarantuje, że pomoc niesiona przedsiębiorcom będzie skuteczna – wyjaśnia Rafał Kulczycki, dyrektor biura IPH.

Już w pierwszym dniu lockdownu, w połowie marca, internetowa strona IPH wypełniła się informacjami dla przedsiębiorców na temat sytuacji, zarządzeń związanych z epidemią, zmian prawnych. Izba publikuje je przez cały czas, wraz z konkretnymi, praktycznymi poradami – jak rozumieć dany przepis, jak skorzystać z dostępnych form pomocy, gdzie zwrócić się o dalsze wsparcie.

- Kluczowe jest to, by żaden z członków Izby nawet na moment nie pozostał bez wsparcia, nie czuł się osamotniony. Pomaga w tym także uruchomiona przez nas już 17 marca platforma intensywnej wymiany informacji pomiędzy firmami – podkreśla Rafał Kulczycki.

- Z jednej strony musimy szybko i klarownie komunikować naszym firmom, jakie środki wsparcia, ulgi i rozwiązania są dla nich dostępne. IPH błyskawicznie zastosowała tu najbardziej skuteczną z dostępnych form, czyli specjalistyczne webinary z udziałem najlepszych ekspertów oraz przedstawicieli kluczowych instytucji udzielających pomocy. Przeprowadziliśmy w ciągu epidemii tyle samo eksperckich webinariów i warsztatów, co w ciągu całego ubiegłego roku. Z drugiej strony staraliśmy się zrobić wszystko, by być skutecznym, czyli słyszalnym przekaźnikiem głosu przedsiębiorców do gremiów odpowiedzialnych za projektowanie rozwiązań antykryzysowych – wyjaśnia Sebastian Chwedeczko.

Podkreśla, że dzięki współpracy z bratnimi organizacjami biznesu, zbiorowym apelom, determinacji i pasji, udało się w kolejnych tarczach przeforsować rozwiązania znacznie korzystniejsze od pierwotnych.

– Dziś za niezwykle istotny uważamy udział organizacji zrzeszających przedsiębiorców w pracach nad długofalową strategią przezwyciężenia kryzysu gospodarczego. IPH zna realne potrzeby przedsiębiorców, bo jest z nimi na pierwszej linii frontu nie tylko od pierwszego dnia pandemii, ale - od 170 lat. Ta wiedza powinna być wykorzystana przez władzę mającą ambicję tworzyć choćby przyzwoite, a co dopiero właściwe warunki do prowadzenia biznesu – podkreśla Sebastian Chwedeczko.

Tym samym jubileuszowy rok zaczął się dla władz i działaczy IPH niezwykle intensywną pracą. Zapewne trzeba jej będzie jeszcze wiele.

Tradycja cieszy i zobowiązuje

– Zdajemy sobie sprawę, że jako organizacja wspierająca przedsiębiorców mamy do odegrania niezwykle ważną rolę. Głównym celem nas wszystkich jest powstrzymanie narastania lub utrwalania negatywnych skutków pandemii w gospodarce. Obecne spowolnienie nie może się przeistoczyć w recesję. Równocześnie byłoby źle, gdybyśmy zapomnieli i nie mówili o tym, iż siłę do działania, wiedzę i doświadczenie, czerpiemy z przebogatej 170-letniej tradycji – podkreśla prezydent Chwedeczko.

Jego poprzednik, Andrzej Zdebski, piastujący funkcje prezydenta przez lwią część obecnego stulecia (2001-
2017), wyjaśnia: - W 1595 roku w Marsylii wyłoniono z grona rady miasta 9 osób które miały się zająć sprawami handlu, a że handel był dla rozwoju Marsylii sprawą kluczową, wkrótce okazało się, że nowa struktura - „izba handlowa” - jest niezwykle przydatna. Można więc powiedzieć, że izby handlowe i przemysłowe od samego zarania były powiązane z samorządem terytorialnym i była to swego rodzaju emanacja samorządu o skonkretyzowanych, prorozwojowych zadaniach.

- Ten model był i jest kontynuowany w krajach europejskich i nie tylko europejskich – dodaje Andrzej
Zdebski. I przypomina, że rozwój izb handlowych jest ściśle skorelowany z rozwojem kapitalizmu, podczas gdy starsze o stulecia izby kupców i rzemiosła miały swe korzenie w feudalizmie. Krakowska IPH była, rzec można, dzieckiem epoki dynamicznych przemian technologicznych, dzięki którym powstał w Polsce nowoczesny przemysł.

- I tak oto 14 listopada 1850 roku powstała pierwsza na ziemiach polskich, powołana tu, w Krakowie przez
14 ojców-założycieli, Izba Handlowa i Przemysłowa. To jej członkowie sprowadzali do Krakowa pierwsze maszyny parowe stosowane w przemyśle i najnowsze w owych czasach wzory przemysłowe, w tym np. wzory kłódek, które potem adaptowano w rejonie Świątnik. To fabryka Zieleniewskiego, jako pierwsza w Galicji, rozpoczęła produkcję innowacyjnych maszyn i urządzeń dla przemysłu i rolnictwa – wspomina były szef IPH.

Przez kolejne dziesięciolecia, z przerwą na bolesny eksperyment PRL (1950-1989), izby przemysłowo-handlowe były w Polsce nośnikiem innowacji i stymulatorem rozwoju gospodarczego. IPH w Krakowie świeciła tu szczególnym blaskiem i przykładem: wniosła ogromny wkład, najpierw w rozwój ubogiej i zaniedbanej Galicji, potem miała swój udział w podniesieniu z ruin Polski, odrodzonej w 1918 r., wspierała, choćby przez swą rolę w powołaniu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przemysł śląski, ale też budowę Centralnego Ośrodka Przemysłowego – kluczowej koncepcji gospodarczej II RP.

Urlop możemy spędzić na plażach nad Bałtykiem

TOP 15 najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. Ranking polskich...

Nawiązując do daty utworzenia pierwszej Izby Handlowej i Przemysłowej w połowie XIX stulecia, krakowska IPH świętuje swe jubileusze zawsze w okolicach 14 listopada. Rocznicowe spotkania służą integracji całego środowiska gospodarczego Małopolski, stanowią okazję do podsumowania osiągnięć Izby w minionym roku oraz wyróżnienia firm i osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju gospodarczego miasta i regionu (służą temu m.in. prestiżowe Krakowskie Dukaty).

Jubileusze to znakomita okazja do wspominania momentów zwrotnych w dziejach Izby, a przede
wszystkim ludzi, którzy prowadzili organizację w różnych, nierzadko bardzo trudnych czasach. Tu na myśl przychodzą: Wincenty Kirchmajer, wybrany na prezydenta Izby Handlowej i Przemysłowej w roku 1850 oraz Edward Nowak, pierwszy szef IPH po jej reaktywacji, a ściślej zjednoczeniu 6 lutego 1992 r. dwóch bratnich organizacji (Krakowskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, powstałej w grudniu 1989 r. oraz Małopolskiej Izby Gospodarczej, powołanej we wrześniu 1990). Jego dzieło kontynuowali: Tomasz Szczypiński (1994-2001) i Andrzej Zdebski (2001-2017).

Z IPH w Krakowie w świat biznesu. Dosłownie

Podczas zeszłorocznej gali Sebastian Chwedeczko dziękował za olbrzymi wkład w sukcesy IPH swym współpracownikom, w tym wiceprezydentom IPH: Michałowi Czekajowi, Wojciechowi Hudyce, Janowi Sademu, Hubertowi Kardaszowi, Marcinowi Mazgajowi, Leszkowi Rożdżeńskiemu, a także dyrektorowi Kulczyckiemu i wszystkim osobom z biura IPH zaangażowanym w realizację niezliczonych projektów. A tych stale przybywa.

Dynamicznie rozwija się współpraca nie tylko z bratnimi organizacjami czy instytucjami publicznymi w kraju, ale i podmiotami zagranicznymi, a to za sprawą Klubu Kijowskiego, misji gospodarczych i europejskiej sieci - Enterprise Europe Network, specjalnego narzędzia Komisji Europejskiej, służącego pomocą mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego i umiędzynarodowienia oraz pośredniczeniu w komunikacji pomiędzy KE a MŚP z całej wspólnoty. W punktach kompleksowej obsługi EEN przedsiębiorcy mogą szukać porady i skorzystać z szerokiego wachlarza łatwo dostępnych usług wsparcia.

- Regionalne małe i średnie przedsiębiorstwa z naszego regionu, które potrzebują indywidualnie dopasowanej informacji o tym, które z dostępnych narzędzi wsparcia będą dla nich osiągalne oraz porady, jak z nich korzystać, gorąco zachęcamy do kontaktu z nami – mówi Agnieszka Czubak, kierownik ośrodka EEN.

Izba otworzyła się też szeroko na młodych adeptów biznesu, organizując wspólnie z miastem Kraków i ABSL konkurs „Mój Pierwszy Biznes”, który w swym założeniu ma stać się początkiem edukacji biznesowej przyszłych przedsiębiorców (niedawno ogłoszono kolejną edycję).

IPH współpracuje w wielu obszarach z Urzędem Miasta Krakowa. Między innymi przy organizacji ważnych wydarzeń, np. Europejskiego Kongresu Samorządów, gdzie jednym z tematów było stworzenie silnego samorządu gospodarczego w Polsce. Urząd Miasta Krakowa jest jednym z partnerów Izby w projekcie Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business), którego celem jest szeroko pojęta promocja gospodarcza Małopolski. Rolą Izby w projekcie jest zorganizowanie pięciu misji gospodarczych dla przedsiębiorstw. We wrześniu 2019 odbyła się misja do Lwowa, pozostałe miasta to San Francisco - targi TechCrunch, Dubaj - targi The Hotel Show Dubai, Gomel na Białorusi oraz Hanower - targi CeBIT.

W 2019 r. krakowska Izba zainicjowała spotkanie w formule „Okrągłego Stołu” dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Współinicjatorami wydarzenia były: UMK, ASPIRE, ABSL, Business Centre Club, Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, American Chamber of Commerce in Poland oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza. Zaproszenie na konferencję przyjęły samorządy największych miast, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

IPH jest od sześciu lat jednym z filarów Forum Przedsiębiorców Małopolski, jedynego w skali kraju pospolitego ruszenia wszystkich organizacji gospodarczych w regionie, zainicjowanego przez Dziennik Polski i Gazetę Krakowską, by jeszcze skuteczniej walczyć o polepszenie warunków prowadzenia biznesu.

Nie tylko biznes

Każdego roku w grudniu, począwszy od roku 2001, w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie odbywają się spotkania z cyklu „Kultura – Media –Biznes”, których inicjatorem i gospodarzem jest Andrzej Zdebski. Spotkania poświęcone są wymianie poglądów na temat współpracy mediów, kultury i biznesu dla rozwoju Krakowa i Małopolski, ponadto uczestnicy spotkania dyskutują o możliwych inwestycjach dla kultury w Krakowie.

Co roku przyznawane jest specjalne wyróżnienie IPH dla osoby lub instytucji, która zasłużyła się w danym roku dla kultury. Do tej pory byli to między innymi Jerzy Stuhr, Anna Dymna, Nigel Kennedy, Andrzej Starmach, Andrzej Mleczko, Piwnica pod Baranami, Mariusz Kwiecień czy Andrzej Sikorowski.

W 2000 roku izba stworzyła jedyny w Krakowie Sąd Polubowny, od tego czasu rozpatrzono ponad 200 spraw. W 2014 roku powstało przy Izbie Centrum Arbitrażu i Mediacji, którego celem jest zapewnienie przedsiębiorcom optymalnych i przyjaznych warunków rozwiązywania konfliktów.

W 2015 r. został utworzony Oddział IPH w Krakowie w Olkuszu. W 2018 r. powstała przy Izbie Loża Kobiet Biznesu, której celem jest wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet oraz szeroko pojęta wymiana doświadczeń, a także nawiązywanie relacji biznesowych.

Izba wspiera organizacje pozarządowe, m.in. Fundację Wspólnota Nadziei, Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą” a także w imieniu zrzeszonych w niej przedsiębiorców, bierze udział w imprezach charytatywnych takich jak np. w akcji „Hoover Table”, której celem było umożliwienie młodzieży z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zagrożonych ubóstwem wzięcia udziału w obozie przygodowo-językowym. 15 listopada 2019 r. podczas uroczystej Gali Hoover Table 2019 Izba otrzymała statuetkę dla darczyńców. Również Loża Kobiet Biznesu przy IPH aktywnie wsparła aukcję na rzecz dzieci z Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie.

- Świętując pięknie, zgodnie z krakowską tradycją, kolejne jubileusze, wspominamy wspaniałych przywódców i działaczy IPH z lat minionych. Wszystkie te ważne dla IPH, Krakowa i regionu postaci zapisały się na zawsze w naszych wspólnych dziejach. Bardzo mnie cieszy, że i dzisiaj osoby napędzające IPH znakomicie potrafiły nawiązać do tradycji i sprawdziły się nie tylko w codziennym wspieraniu przedsiębiorców, ale i w tak ciężkiej próbie, jak pandemia i wywołany przez nią kryzys. To pozwala mieć pewność, że nadejdą kolejne jubileusze. Obyśmy mogli je świętować w spokojniejszych czasach. Tego życzę wszystkim członkom, przyjaciołom i sympatykom Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie – uśmiecha się prezydent Sebastian Chwedeczko.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Enero

Enero Asiento Jr Czarno Niebieski

1 637,00 zł1 059,00 zł-35%
miejsce #2

Enero

Vk1 Hulajnoga Elektryczna Z Siedziskiem 250W Koło 8 Cali H1

1 637,00 zł1 099,00 zł-33%
miejsce #3

Sencor

Sencor SCOOTER TWO 2021

2 552,25 zł1 999,00 zł-22%
miejsce #4

Joyor

Joyor Y6-S Czarny Z Siedzeniem

3 700,00 zł3 320,00 zł-10%
Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie