NBP w Krakowie: w gospodarce jest dobrze i będzie raczej...

NBP w Krakowie: w gospodarce jest dobrze i będzie raczej dobrze. Wyróżnienia dla małopolskich przedsiębiorców [ZDJĘCIA]

Zdjęcie autora materiału
Zbigniew Bartuś

Aktualizacja:

Dziennik Polski 24

Grad wyróżnień dla małopolskich przedsiębiorców pomagających NBP w tworzeniu trafnych analiz, arcyciekawe wystąpienia ekspertów o sytuacji gospodarczej
1/97
przejdź do galerii

Grad wyróżnień dla małopolskich przedsiębiorców pomagających NBP w tworzeniu trafnych analiz, arcyciekawe wystąpienia ekspertów o sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie, a na koniec porywający występ mistrza Jacka Wójcickiego - doroczne spotkanie środowisk gospodarczych w siedzibie okręgowego oddziału Narodowego Banku Polskiego w Krakowie okazało się niezwykle intensywne i owocne.
©Anna Kaczmarz

Ryzyko wystąpienia światowego kryzysu jest względnie niewielkie, bardziej prawdopodobne jest łagodne obniżanie wzrostu PKB w kolejnych latach i jest to scenariusz korzystny dla Polski - powiedział w środę w Krakowie Paweł Szałamacha, członek zarządu NBP, który w zastępstwie prezesa Adama Glapińskiego uczestniczył w corocznym spotkaniu środowisk gospodarczych w siedzibie krakowskiego oddziału okręgowego Narodowego Banku Polskiego.
Grad wyróżnień dla małopolskich przedsiębiorców pomagających NBP w tworzeniu trafnych analiz, a na koniec porywający występ mistrza Jacka Wójcickiego - spotkanie przebiegające pod hasłem „Stabilność rynku kapitałowego a koniunktura gospodarcza”, okazało się niezwykle intensywne i owocne.

Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor oddziału, z serca dziękowała małopolskim przedsiębiorcom za udział w badaniach koniunktury gospodarczej NBP. - W badaniach tych uczestniczy pół tysiąca firm. Prawie dwieście bierze udział w badaniach rynku nieruchomości - podkreśliła dyrektor, zaznaczając, że dzięki tej niezwykle pożytecznej, a dobrowolnej aktywności, Małopolska należy do ścisłej czołówki regionów, z których analitycy NBP pozyskują cenne dane o wynikach firm i nastrojach.

- Cieszymy się, że grono współpracujących z nami przedsiębiorców stale rośnie – dodała.

Prezes NBP Adam Glapiński w liście do przedsiębiorców podkreślił, jak ważne są dane i opinie, którymi dzielą się z analitykami banku centralnego. Jak zauważył, pozwala to odpowiednio wcześnie poznać nastroje i procesy gospodarcze i pomaga w prowadzeniu polityki pieniężnej służącej stabilnemu rozwojowi gospodarczemu.

Wyniki badań, kwartalnych (tzw. „szybko monitoring”) i rocznych, publikowane są w raportach, które można znaleźć na stronie internetowej NBP.

Za owocną współpracę NBP uhonorowało w tym roku 92 małopolskich firm (pełna lista na końcu tekstu). Wcześniej jednak trzystu uczestników wydarzenia wysłuchało arcyciekawych wystąpień, w których niczym refren powracało pytanie:

"Czy grozi nam kryzys gospodarczy?"Pierwszy zmierzył się z nim Paweł Szałamacha, członek zarządu NBP, który tym razem odwiedził Kraków w zastępstwie prezesa Adama Glapińskiego. Próbował spojrzeć na problem z globalnego punktu widzenia, ponieważ - jak zaznaczył - polska gospodarka uzależniona jest w dużym stopniu od tego, co dzieje się na świecie, zwłaszcza w dużych gospodarkach, jak USA, Chiny, Niemcy.

- Jesteśmy, jako kraj i poszczególni jego obywatele, coraz zamożniejsi. Jeśli chodzi o PKB na głowę, staliśmy się bogatsi od Grecji, a w przyszłym roku zapewne prześcigniemy Portugalię. Mamy przy tym lepsze od nich perspektywy wzrostu. W roku 2017 Polska zanotowała najszybszy wzrost od 5 lat, w roku obecnym on nieco spowolnił, a wynika to w pewnym stopniu z cyklu koniunkturalnego, ale głównie jednak z przyczyn zewnętrznych, jak podwyżki stóp procentowych w USA czy głębokie zmiany w gospodarce chińskiej - mówił były minister finansów.

Dodał, że nastroje w polskiej gospodarce są dobre, a prognozowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy wzrost globalnej gospodarki na lata 2018-20 ma wynieść 3,7 proc., co też raczej napawa optymizmem. Czy coś może temu zagrozić?

- Część ekonomistów uważa, że istnym czynnikiem ryzyka może być wysoki poziom długu publicznego i prywatnego odziedziczonego przez wiele krajów po kryzysie. Z drugiej strony - ten dług nie jest wynikiem bańki kredytowej, ani boomu inwestycyjnego, a właśnie one przyczyniały się dotąd do kryzysów. Dług taki nie stanowi zatem ryzyka systemowego dla wzrostu. Trzeba też pamiętać, że nawet jeśli w niektórych krajach wzrosną stopy procentowe, tamtejsze przedsiębiorstwa są w stanie nadal obsługiwać swój dług - opisał Paweł Szałamacha.

Jak dodał, drugim źródłem ewentualnego załamania globalnej gospodarki może być nagłe tąpnięcie nastrojów wśród inwestorów: może ono doprowadzić do gwałtownych spadków cen akcji (relatywnie wysoko dziś wycenianych), a to przełoży się na ogólny spadek aktywności gospodarczej, wzrost stop procentowych, zmniejszenie akcji kredytowej.

- Z drugiej strony jednak FED, EBC i krajowe banki centralne z wyprzedzeniem informują, co zamierzają zrobić. Taka przewidywalność polityki pozwala przygotować się przedsiębiorcom do nowych warunków i wymagań. Nie ma więc mowy o nagłej utracie wiarygodności głównych graczy rynku finansowego, które mogłoby wywołać wspomniany negatywny efekt psychologiczny - podkreślał członek władz NBP.

Jako trzeci czynnik ryzyka wymienił Chiny. Zauważył, że aż trzy czwarte przyrostu światowego długu w ostatnich latach przypada właśnie na Państwo Środka. Sytuację Chin komplikuje też wypowiedziana im przez USA wojna handlowa, czyli podjęta przez administracje Donalda Trumpa próba gruntownej przebudowy relacji gospodarczych między Waszyngtonem a Pekinem.

- Mamy tu wyraźne odejście od spokojnego patrzenia na wzrost Chin, niektórzy uważają, że USA chcą zatrzymać ten wzrost, bo odbywał się on na nierównych zasadach, w realiach wymuszonego transferu technologii i drenażu kapitału. To może być źródłem kryzysu w Chinach, który rozleje się na cały świat - przestrzegł Paweł Szałamacha. Uspokajał jednak, że dzięki doświadczeniom kryzysów finansowych sprzed 10 i więcej lat mniej więcej wiadomo, co należy robić, gdy przychodzi kryzys bankowy.

Kwestią podstawową jawi się wtedy tylko to, czy rząd danego kraju chce i potrafi przeprowadzić takie działania. Np. Włochy nie są w stanie wyjść z kryzysu 2008 roku z powodu splotu interesów społecznych i politycznych. Chiny są tu w o tyle lepszej sytuacji, że posiadają olbrzymie zasoby finansowe (osławione 3 tryliony dol.), których mogłyby w wypadku kryzysu użyć, a jednocześnie - w przeciwieństwie do Włoch - dysponują „odpowiednio sprawczymi” siłami politycznymi. Są również w niewielkim stopniu uzależnione od długu zewnętrznego. Odwrotnie niż np. Argentyna i Turcja, które z tego powodu przeżywają dziś potężne problemy.

- Wszystko to skłania do postawienia tezy, że ryzyko wystąpienia światowego kryzysu jest względnie niewielkie, bardziej prawdopodobne jest łagodne obniżanie wzrostu PKB w kolejnych latach i jest to scenariusz korzystny dla Polski i świata - podsumował członek zarządu NBP.

Potrzebne większe oszczędności i inwestycjeDiagnozy Pawła Szałamachy podzielił generalnie Andrzej Diakonow, wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, której głównym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo finansów Polaków, w tym przedsiębiorców, o stabilny rozwój rynku kapitałowego oraz ostrzeganie przed nieuczciwymi podmiotami i karanie za naruszenie zasad. Ważnym celem KNF jest także wspieranie i promowanie edukacji ekonomicznej.

Wiceszef KNF zwrócił uwagę na kilka niepokojących zjawisk w polskiej gospodarce.

- Mimo dobrej koniunktury gospodarczej, optymistycznych nastrojów oraz korzystnych zjawisk na rynku kapitałowym, w sektorze bankowym, jak spadek oprocentowania kredytów, - cena i dostępność pieniędzy rośnie - wydatki inwestycyjne firm i wydatki publiczne utrzymują się nadal na niskim, mocno niezadowalającym poziomie - zauważył Andrzej Diakonow.

Przyznał, że w ostatnim czasie daje się tu zaobserwować pewne ożywienie, ale raczej w wydatkach instytucji publicznych, gdzie głównym źródłem inwestycji są środki unijne. Nie jest to źródło stałe i długookresowe, bo w związku ze wzrostem zamożności Polaków będziemy otrzymywać z UE coraz mniej pieniędzy.

- Wydatki inwestycyjne firm zarówno czysto prywatnych, jak i takich, gdzie dominuje skarb państwa nie rosną natomiast tak, jak byśmy chcieli i jak można by wnioskować po ogólnej sytuacji. Warunki do brania kredytów wydają się bardzo dobre, ale... można zaprowadzić konia do wodopoju, natomiast nie można go zmusić, żeby pił- wyjaśnił wiceprzewodniczący KNF.

Przypomniał, że wydatki inwestycyjne są głównym czynnikiem rozwoju kraju w długim okresie. Konsumpcja napędza wzrost w sposób ograniczony i tylko na krótszą metę, nie może być zatem trwałym źródłem wzrostu.

- Mimo dobrej koniunktury gospodarczej, niezbyt duża jest także nasza skłonność do oszczędzania. Stopa oszczędzania i inwestycji powinna sięgnąć 25 proc. Trwale, byśmy mogli w miarę szybko dogonić naszych zachodnich partnerów - podkreślił Andrzej Diakonow.

- Dlatego nasze perspektywy rozwoju gospodarczego nie są tak korzystne, jak można by sądzić z dzisiejszych wyników polskiej gospodarki - skwitował.

Dodał też, że zagrożeniem dla polskiej gospodarki może być struktura długu publicznego. Ustabilizowaliśmy wprawdzie jego poziom, ograniczamy deficyt bieżący, ale znaczna część naszego długu znajduje się w rękach podmiotów zagranicznych lub działających w Polsce, ale z kapitałem zagranicznym. To naraża nas na ryzyka spekulacyjne, niezależne od sytuacji wewnętrznej i może zdestabilizować sytuację gospodarczą nad Wisłą. Jesteśmy także krajem, z którego drenowany jest kapitał. Szczęśliwie, dzięki niskim stopom procentowym i temu, że Polska jest postrzegana jako kraj solidny, koszty obsługi długu publicznego znacząco spadły.

Optymiści przeważają nad pesymistami. W Polsce!Jarosław Jakubik, z-ca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP, szczególnie dziękował przedsiębiorcom za dostarczanie informacji i opinii, które pomagają - obok danych GUS - w tworzeniu wnikliwych analiz sytuacji gospodarczej.

- Ta sytuacja jest dziś dobra. Na tle głównych partnerów handlowych Polska notuje od lat wysoką dynamikę wzrostu PKB, dużo szybszą od średniej w UE, niezależnie od cyklów koniunkturalnych. Czyli my szybko doganiamy kluczowych partnerów. Jeśli ten trend się utrzyma, za 20-30 lat będziemy gdzieś na poziomie czołowych krajów rozwiniętych - stwierdził Jarosław Jakubik.

Zauważył, że polskim przedsiębiorcom udało się podnosić produktywność i zwiększać eksport mimo trudnych warunków zewnętrznych - trudów transformacji po wejściu do UE, kryzysu dalekowschodniego, globalnego kryzysu finansowego itp.

Dodał, że Polsce po wielu latach deficytu udało się osiągnąć trwałą równowagę w handlu zagranicznym: wartość eksportu jest zbliżona do wartości importu, przy czym w usługach, budownictwie, transporcie międzynarodowym jesteśmy zdecydowanie in plus, zaś w obrotach towarowych - albo nad kreską, albo w równowadze. Eksport rośnie w każdym roku szybciej niż PKB. 37 proc. stanowią maszyny, urządzenia, sprzęt transportowy, często wysokiej klasy. Duży udział ma też żywność. Sprzedajemy więc światu produkty coraz lepiej przetworzone, pozwalające zwiększać marże.

Rosną także wskaźniki ufności konsumenckiej (różnica między pesymistami a optymistami) - wyszliśmy z dołka w 2012 r. i od tego czasu przybywa optymistów. To wpływa na perspektywy konsumpcji i przekłada się na zwiększanie produkcji towarów oraz rozwój usług konsumpcyjnych, w znacznej mierze - całkiem nowych, związanych z potrzebami i upodobaniami młodego pokolenia.

Czołowy polski analityk zwrócił uwagę, że polskie firmy niemal w rekordowym stopniu wykorzystują dziś swój potencjał produkcyjny, co teoretycznie winno skłaniać właścicieli do inwestycji.

- Być może jednak zmienił się sposób funkcjonowania gospodarki, rozwijają się zupełnie nowe możliwości prowadzenia i finansowania działalności, a więc mamy do czynienia ze wzrostem bez tak dużych inwestycji, na jakie wskazywałoby tradycyjne podejście? - zastanawiał się Jarosław Jakubik.

Prognozy inflacji są zbliżone do celu inflacyjnego, a więc sytuacja wydaje się komfortowa.

Wymarzonym ukoronowaniem krakowskiego spotkania był porywający występ najsłynniejszego polskiego barda, Jacka Wójcickiego. Przy klasykach “Piwnicy pod Baranami”, szlagierach z przedwojennych polskich filmów oraz pieśniach włoskich wszyscy mogli na chwilę zapomnieć o biznesie i polityce pieniężnej, a w miejsce tego - ponucić, rozmarzyć się, przenosząc myślami do romantycznych krain. Gościnny gmach krakowskiego NBP, zawsze otwarty dla małopolskich przedsiębiorców, okazał się i w tym względzie miejscem idealnym.

Lista małopolskich firm wyróżnionych za współpracę przy tworzeniu raportów i analiz NBP:


 • Alventa" Spółka Akcyjna
 • Air Tours Club Sp. z o.o.
 • AKTIM Sp. z o.o.
 • AR Carton Kraków Sp. z o.o.
 • Arrow ECS Sp. z o.o.
 • Arvex Grobelny sp. z o.o.
 • Atria Concept Sp. z o.o.
 • Bahlsen Polska Sp. z o.o. sp.k.
 • Bentkowski Nieruchomości
 • Biuro Nieruchomości ARKA-DOM
 • Brown Brothers Harriman (Poland) Sp. z o.o.
 • Budopol sp. z o.o.
 • Capita (Polska) Sp. z o.o.
 • CH2M Polska Services Sp. z o.o.
 • Clico Spółka z o.o.
 • COMARCH S.A.
 • Complex PRO Sp. z o. o. Sp. K.
 • CONTIMAX S.A.
 • DALIAN TALENT POLAND Sp. z o.o.
 • DK-DEVELOPMENT sp. z o.o.
 • Elektromontaż Kraków S.A.
 • EPOL ESTATE SP.z.o.o
 • Geo Developer sp. z o.o.
 • Greek Trade Spółka z o.o.
 • Grupa Azoty S.A.
 • Grupa Nokturn sp. z o.o. sp.j.
 • HURRA COMMUNICATIONS Sp. z o.o.
 • IMI International Sp. z o.o.
 • International Paper Polska Sp. z o.o.
 • IPB Polska Sp. z o.o.
 • Ipsen Logistics Sp. z o.o.
 • JAN POL INCOMING TOUR OPERATOR Sp. z o.o.
 • KONT s.c. Centrum Nieruchomości
 • KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU Sp. z o.o.
 • Krakchemia S.A.
 • Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
 • KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII
 • Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo - Usługowe Sp. z o.o.
 • Małopolska Spółdzielnia Handlowa "WIZAN"
 • Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Krakowie
 • Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko Sp. z o.o.
 • MO-BRUK S.A.
 • NEODOM sp. z o.o.
 • Noble Group Wojciechowski Spółka Jawna
 • NORDKALK Sp. z o.o.
 • NOWATECH Sp. z o.o.
 • ORLEN OIL Sp. z o.o.
 • Pegasystems Software Ltd.
 • Polimerc Sp. z o.o.
 • Portfel Inwestycyjny sp. z o.o.
 • PÓŁNOC Nieruchomości Sp. z o.o.
 • Proins S.A.
 • PROTECH Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Budowlano - Produkcyjne ŁĘGPRZEM Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A.
 • Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe GODROM Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów Gumowych WOLMOT Spółka z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe WAR NO Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych ‘Cechini” S i J cechini-sp.j.
 • ROLESKI Sp. J.
 • S.M. WSPÓLNOTA INWEST
 • SM Logistic Sp. z o.o.
 • SPIE ELBUD KRAKÓW Spółka z o.o.
 • SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wadowicach
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Naftobudowa"
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śnieżka"
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Victoria"
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświecenia
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik Biały Wschód
 • Stalprodukt Serwis Sp. z o.o.
 • SUPER KRAK Spółka Akcyjna
 • SZWAGROPOL S.J. Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para
 • TAKT Sp. z o.o.
 • TARNOWSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.
 • TECHNO HEAT Sp. z o.o.
 • U JĘDRUSIA Sp. z o.o.
 • UHY ECA S.A.
 • Vistula Group S.A.
 • Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy
 • Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o.
 • WL Finanse Sp. z o.o.
 • WOLIMEX Spółka z o.o.
 • WOSANA S. A.
 • Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o.
 • Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o.
 • ZAKŁAD GRAFICZNY COLONEL Spółka Akcyjna
 • Zakład Systemów Komputerowych ZSK - Sp. z o.o.
 • ZASŁAW TSS Sp. z o.o. Sp.k.
 • Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
 • Zieleniewski Nieruchomości


KONIECZNIE SPRAWDŹ:WIDEO: Co Ty wiesz o Krakowie

Autor: Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Nasze Miasto

Komentarze

Dodajesz komentarz jako: Gość

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

Liczba znaków do wpisania:

zaloguj się

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo