Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Sporo uwag po kontroli

SYP
Dokładnie 25 różnego typu nieprawidłowości wykazała kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, jaka była prowadzona, w ub. roku w olkuskim starostwie.

Fot. Jacek Sypień

OLKUSZ

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej objęła lata 2008 i 2009 oraz część 2010 roku. Zakres i waga stwierdzonych nieprawidłowości są różne. Kontrola wykazała, że w latach 2008 i 2009 w starostwie nie był prowadzony audyt, dopiero w sierpniu ub. roku, czyli w trakcie trwania kontroli zatrudniono osobę na stanowisku audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym. Kontrolerzy mieli także uwagi o nieprzyjęcie zasad klasyfikacji zdarzeń do większości kont księgowych.

Okazało się, że w ewidencji księgowej nie ujęto gruntów zajętych pod drogi publiczne, które w drodze decyzji Wojewody Małopolskiego stały się własnością Powiatu. W efekcie w bilansie starostwa zaniżono wartość posiadanych gruntów o 1,1 mln zł. Związana z tą sprawą uwaga dotyczyła niedokonania wyceny części gruntów, które w latach poprzednich stały się własnością Powiatu. Z tym też jest związany zarzut nieprawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.

Kolejna uwaga dotyczyła jednostkowych przypadków pobierania zawyżonych opłat ewidencyjnych za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej i tablic rejestracyjnych, a także przyjmowania opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych w kasie Starostwa, na dowodach wpłaty, na których nie wyodrębniano kwoty poszczególnych opłat ewidencyjnych

Kontrolerzy stwierdzili, że starostwo od 2004 roku nie waloryzowało czynszu za wynajem trzech lokali w budynku przy ul. Piłsudskiego 21. Dopiero w trakcie kontroli wystawiono najemcy fakturę VAT dotyczącą zwaloryzowanego czynszu. Związana z tą sprawą uwaga dotyczyła nie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Uwagi kontrolerów wzbudziło także przyznawanie nagród pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku konserwatora, podczas gdy powinien zostać wyodrębniony fundusz premiowy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Jak wykazała kontrola nie przestrzegano zapisów mówiących o przekazywaniu do końca września odpowiednich kwot na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zaniżone wpłaty były wyrównywane dopiero pod koniec roku.

Podczas kontroli zauważono, że konkursy ofert na realizację zadań publicznych były rozstrzygane po upływie 14 dni po zakończeniu naboru ofert, czyli w innych terminach, niż były wskazane w ogłoszeniach.

 
W przypadku inwestycji „Wymiana okien i drzwi w budynkach Powiatu Olkuskiego” nie uwzględniono w wartości zamówienia robót uzupełniających, choć takie roboty były przewidziane w specyfikacji przetargu. Okazało się także, że nie przestrzegano terminów ustalenia wartości zamówienia w przetargu na „Modernizację dróg powiatowych, poprzez usprawnienie połączeń pomiędzy drogą krajową nr 94, a drogami wojewódzkimi w Powiecie Olkuskim”.

Z kolei w specyfikacji przetargu na obsługę bankową budżetu Powiatu Olkuskiego oraz powiatowych jednostek budżetowych w okresie od 25 listopada 2008 roku do 20 listopada 2012 roku, zażądano od oferentów dokumentu wykraczającego poza ówcześnie obowiązujące przepisy.

Powiat zażądał, bowiem od wykonawców dokumentu stwierdzającego stan prawny posiadania placówki zlokalizowanej na terenie miasta Olkusza wraz z oświadczeniem o możliwości funkcjonowania w okresie trwania umowy. Przy tym samym przetargu w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty nie było informacji dotyczącej punktacji przyznanej ofercie w każdym kryterium oceny ofert. W tym samym przetargu nie wezwano jednego z oferentów do uzupełnienia brakującego w złożonej ofercie oświadczenia.

Okazało się także, że w przypadku niektórych przetargów członkowie zarządu nie złożyli stosownych oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W przypadku przetargu na „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych powiatu olkuskiego w sezonie zimowym 2008/2009” kontrolerzy RIO stwierdzili, że zapisy zostały sformułowane w sposób niezapewniający uczciwej konkurencji. Polegało to na zawężeniu możliwości startowania w przetargu do wykonawców posiadających zapis w odpowiednich dokumentach dotyczący działalności związanej z zimowym utrzymaniem dróg. Tymczasem takie wymaganie nie znajduje uzasadnienia w prawodawstwie, gdyż nie ma przepisów nakładających taki obowiązek. Przy tym przetargu okazało się także, że nieprawidłowo podano wartości zobowiązań. Sporadycznie zdarzało się, że ustalano wartości szacunkowe zamówienia w oparciu o kosztorysy inwestorskie, które nie spełniały wymogów stawianych tego typu dokumentom.

(SYP)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski