reklama

Ziemia Oświęcimska (Powiatowy dodatek informacyjny)

RedakcjaZaktualizowano 
CHEŁMEK, KĘTY. Końcem czerwca oficjalnie oddano do użytku wyremontowane dwie drogi powiatowe, biegnące przez gminy Chełmek i Kęty. Oba zadania inwestycyjne, nad którymi z ramienia inwestora czuwał Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, wykonano w ramach współpracy powiatowo-gminnej.

Drogi po remoncie

Zadanie zrealizowane w gminie Chełmek obejmowało budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1907K, ul. Jagiellońskiej w Chełmku na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Krzywoustego.
Całkowity koszt tego drogowego przedsięwzięcia wyniósł 60 tys. zł brutto i był pokryty po połowie przez samorząd powiatu oświęcimskiego i gminy Chełmek.
Zakres zadania wykonanego przez firmę "Stan-Bruk" z Oświęcimia objął 70 mb ulicy Jagiellońskiej i dotyczył w szczególności: prac rozbiórkowych na krawędzi i poboczu jezdni, budowy trzech studzienek ściekowych z przykanalikami do kanalizacji opadowej, położenia obustronnego krawężnika z ciekiem przykrawężnikowym na ławie betonowej, ułożeniu obrzeży i wykonaniu chodnika wraz ze zjazdami na pow. 100 m kw. oraz uzupełnieniu nawierzchni jedni przy cieku masą asfaltową.
- Wspólne inwestycje drogowe, wykonywane z powiatem oświęcimskim, można ocenić jako dobre. Ta współpraca w obszarze rozwiązywania problemów na drogach powiatowych jest coraz lepsza, coraz więcej zadań robimy, choć trzeba pamiętać, że zapóźnienia są duże i potrzeba zdecydowanie większych środków finansowych, aby osiągnąć stan zbliżony do dróg wojewódzkich. Ta zakończona inwestycja, którą dziś oddajemy, może wydawać się jedną z mniejszych, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa udało nam się uporządkować ruch pieszych na bardzo niebezpiecznym zakręcie i poprawiliśmy komfort przemieszczania się w obrębie skrzyżowania, o czym należy pamiętać - zaakcentował burmistrz Chełmka Andrzej Saternus.
Inna oddana do użytku drogowa inwestycja, tym razem w gminie Kęty, dotyczyła remontu drogi powiatowej nr 1757K, ulicy Kanada w Witkowicach.
Zadanie, którego koszt wyniósł 320 tys. zł brutto, wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe ze Spytkowic. Należność została pokryta po połowie z budżetów powiatu oświęcimskiego i gminy Kęty.
Remont dotyczył odcinka 600 mb drogi i w swym zakresie obejmował: roboty przygotowawcze, odnowę rowów na długości 1200 mb, położenie dwóch warstw nawierzchni asfaltobetonowej na łącznej powierzchni 3 tys. m kw. oraz utwardzenie i uzupełnienie poboczy.
(RYT)

Mistrzowie Polski z Kęt

SIATKÓWKA. W rozegranym w połowie czerwca finale IX Ogólnopolskiej Licealiady w Piłce Siatkowej Chłopców w Olsztynie drużyna z Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach wywalczyła mistrzostwo Polski. Jest to wielki sukces, którym cieszą się nie tylko uczniowie i trenerzy, ale również dyrekcja szkoły, dla której organem prowadzącym jest powiat oświęcimski.
- To największy sukces w historii szkoły. Na pewno dla takich chwil warto pracować całymi latami - tak skomentował wynik drużyny, dyrektor PZ nr 10 w Kętach Rafał Ficoń.
IX Ogólnopolska Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców była zorganizowana przez Fundację Huberta Jerzego Wagnera, Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Siatkowej oraz Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy. Drużyna z "Kopernika" nim stanęła na najwyższym podium pokonała najlepsze zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych. Warto podkreślić, iż kęczanie w trakcie Licealiad organizowanych w innych latach zajmowali m.in. drugie i trzecie miejsca. Jednak na sukces pierwszego miejsca uczniowie z PZ nr 10 musieli zasłużyć ciężką pracą i przygotowaniem.
Początek ich drogi stanowiły eliminacje gminne, potem powiatowe, aż wreszcie okręgowe w grupie powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, olkuskiego i chrzanowskiego. Na końcu pokonali najlepsze reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego. Na sukces pracowali cały rok, mając przed ostatecznym turniejem w Olsztynie po dwa treningi dziennie.
Podczas olsztyńskiego finału uczniowie z "Kopernika" zwyciężyli ekipę ze Starogardu Gdańskiego 2:0, z takim samym wynikiem zakończyli spotkanie z Robczycami, a ze Świdnikiem wygrali 2:1. Zespół z Łodzi przegrał w konfrontacji z Kętami wynikiem 2:0. W półfinałach PZ nr 10 wygrało z Kędzierzynem Koźle 2:0 i tak samo z drużyną z Wrocławia. Wynik meczu naszej drużyny z gospodarzami również nie pozostawiał złudzeń co do formy "Kopernika" - 2:0.
W finałach Kęty zmierzyły się z drużyną z Piły. Ten mecz był rozgrywany do trzech zwycięskich setów. Pierwszy z nich kęczanie przegrali, i to był drugi i ostatni przegrany set w tym turnieju. Potem trzy kolejne przyniosły im zwycięstwo 3:1.
Efektem znakomicie rozegranych meczy przez drużynę z Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach było najwyższe podium i mistrzostwo Polski. Gratulujemy!
Reprezentację siatkarską "Kopernika" tworzą: Mateusz Błasiak, Kacper Błasiak, Kordian Szpyrka, Damian Baszak Tomasz Mamica, Wiktor Gałuszka, Jerzy Pudełko, Tomasz Wieroński, Paweł Muchewicz, Maciej Surma, Michał Toczko, Karol Gawina, Kamil Łazarz. Trenerami są: Marek Błasiak, Maciej Gruszka i Andrzej Dźwigoń.
Zespół powstał dzięki klasie sportowej, utworzonej trzy lata temu w liceum profilowanym PZ nr 10. Uczniowie grają jednak ze sobą już od siedmiu lat, od podstawówki i gimnazjum.
(RYT)

Na rynku pracy

Podczas ostatniej XXXVII sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu, która odbyła się z początkiem lipca, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Wiesława Drabek-Polek przedstawiła informacje na temat lokalnego rynku pracy, struktury poziomu bezrobocia oraz tendencji z tym związanych, które zaobserwowano na przestrzeni ostatnich kilku lat.
Na chwilę obecną stopa bezrobocia w powiecie oświęcimskim wynosi 10,7 proc. i jest porównywalna do stopy i poziomu bezrobocia w kraju, która wynosi 11 proc. Wskaźnik ten liczony na terenie województwa małopolskiego oscyluje w granicach 9 proc.
Liczba osób bezrobotnych w latach 2008 i 2009 wykazuje podobne tendencje i na początku roku zawsze wzrasta, aby w kolejnych dwóch kwartałach zmaleć. Z kolei ostatni kwartał roku i pierwszy, to czas, gdy bezrobotnych zdecydowanie przybywa.
Osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu było na koniec maja 2009 roku 5 519. Z czego 3 303 osoby to kobiety.
Następuje zmiana struktury osób zarejestrowanych bezrobotnych ze względu na wykształcenie. Porównując pierwszy kwartał 2005 roku z pierwszym kwartałem 2009 widać wyraźny wzrost liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym o wskaźnik od 5 do 6 proc. Obecnie w powiecie oświęcimskim na ogólną liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie 9 proc. to osoby legitymujące się wykształceniem wyższym.
Na uwagę zasługuje także tendencja charakterystyczna nie tylko dla naszego powiatu, a dotycząca spadku liczby bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym-zawodowym w stosunku do lat ubiegłych. Dawniej był to wskaźnik na poziomie 40 proc., a dziś to 32 proc.
Niezmienny w czasie pozostaje poziom bezrobocia osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, utrzymując się w granicach 23 proc. Podobną tendencję można zauważyć w przedziale osób z wykształceniem policealnym-zawodowym i średnim-zawodowym.
Zmianie ulega także struktura wiekowa osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Statystycznie osoby powyżej 55 roku życia stanowią 6 proc. Można zauważyć w relacji do 2005 roku trzyprocentowy wzrost bezrobotnych w przedziale wiekowym 45-54, a w przypadku wieku 18-24 lata ten wskaźnik maleje o 5 proc.
- Wskaźnikiem, który może określać nasze zaangażowanie i wykonaną przez nas pracę jest ilość bezrobotnych pozostająca w naszych rejestrach od 12 do 24 miesięcy i powyżej. W 2005 roku ta ilość stanowiła aż 47 proc ogółu zarejestrowanych. Dziś ten wskaźnik zmalał do 20 proc. Sądzę, że należy skupić uwagę na tych osobach, które są zarejestrowane w przedziale od 6 do 12 miesięcy, gdyż szybkie wsparcie osoby bezrobotnej jest kwestią zasadniczą i może przynieść pożądany skutek - zaznaczyła podczas prezentacji dyrektor PUP w Oświęcimiu Wiesława Drabek-Polek.
Wskaźnik bezrobocia w gminach powiatu oświęcimskiego takich jak: Oświęcim, Chełmek i Brzeszcze kształtuje się na podobnym poziomie i wynosi po ok. 500 osób. Wysoka liczba bezrobotnych zarejestrowanych została odnotowana w mieście Oświęcim (1705) i Kętach (1648).
Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych wg charakterystyki statystycznej na chwilę obecną wynosi: osoby bez wykształcenia średniego blisko 3 tys., długotrwale bezrobotne (1960), bez kwalifikacji zawodowych (1330), osoby powyżej 50 roku życia (950), osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły pracy (65), niepełnosprawni (346), osoby do 25 roku życia (1437), absolwenci uczelni, którzy po roku od zakończenia studiów nie podjęli pracy (145).
Zwolnienia grupowe pracowników z zakładów pracy z przyczyn ekonomicznych, analizowane od początku 2009 roku, pomimo zapowiedzi, nie były poważne. W poszczególnych miesiącach tego roku wyniosły one kolejno: 6, 12, 24, 19, 28 zwolnionych pracowników.
Charakterystyczny dla lat 2008-2009 jest stopniowy spadek tradycyjnych ofert pracy, na rzecz subsydiowanych ofert pracy. Największy spadek ofert nie subsydiowanych można zaobserwować w branżach: handlowej, transportowej, budownictwie i usługach. Prawie niezauważalne było tzw. ożywienie wiosenne, kiedy to w branży budowlanej i transportowej zgłaszano w innych latach duże zapotrzebowanie na pracowników.
Lokalni pracodawcy sygnalizują kłopoty z utrzymaniem zatrudnienia, starają się unikać zwolnień pracowników oraz sygnalizują zastój na rynku. Wyraźna staje się tendencja zatrudniania na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. Pracodawcy poszukują osób posiadających dodatkowe kwalifikacje i oferują wynagrodzenie niewiele wyższe od obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę. O subsydiowanie miejsc pracy zwraca się coraz więcej zakładów pracy.
(RYT)

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje, iż w terminie od 3.07.2009r do 24.07.2009r zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. urzędu wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Oświęcimskiego, przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, użytkowanie.

FLESZ: Elektryczne samoloty nadlatują.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3