MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Znamy dane dotyczące sytuacji miasta Krakowa za I kwartał 2024 r. Ważne informacje dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń

Aleksandra Łabędź
Aleksandra Łabędź
Znamy dane dotyczące sytuacji miasta Krakowa za I kwartał 2024r. Ważne informacje dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń. Jak było w 2023r?
Znamy dane dotyczące sytuacji miasta Krakowa za I kwartał 2024r. Ważne informacje dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń. Jak było w 2023r? Marcin Banasik
Raport o stanie gminy za rok 2023, który został opublikowany przez Urząd Miasta Krakowa jednoznacznie pokazuje, że w stolicy Małopolski jest bezpiecznie i .... zielono. Kraków zajął też wysokie miejsce w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej oraz warunków prowadzenia biznesu, a krakowskie uczelnie zostały wysoko ocenione w rankingach krajowych i międzynarodowych. Złe informacje są jednak takie, że w stolicy Małopolski nadal spada przyrost naturalny. Znamy też dane dotyczące I kwartału 2024 roku. Tutaj zaskoczeniem mogą się okazać zarobki w sektorze przedsiębiorstw i ... spory wzrost. Jak kształtowały się średnie płace i gdzie można było zarobić najwięcej?

Raport za rok 2023 o stanie gminy został przyjęty przez Radę Miasta Krakowa stosunkiem głosów: 22 za, 14 wstrzymało się. Co takiego dowiadujemy się z obszernego materiału? Raport to analiza najważniejszych dziedzin zarządzania, które odzwierciedlają dziedziny funkcjonowania miasta, a także życia mieszkańców.

I kwartał 2024 roku w liczbach

Biuletyn Statystyczny Krakowa, I kwartał 2024 roku - to kompleksowe opracowanie, w którym Główny Urząd Statystyczny w Krakowie prezentuje dane o mieście. Według danych zawartych w Biuletynie: "W 2023r. liczba osób w wieku produkcyjnym wyniosła 492,7 tys. (o 0,6 tys. więcej niż rok wcześniej). W strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku populacja w wieku produkcyjnym stanowiła 61,1 proc ogólnej liczby ludności Krakowa (wobec 61,3 proc w 2022 r.). W końcu 2023 r. ludność w wieku poprodukcyjnym liczyła 180,7 tys. osób (o 1,1 tys. osób więcej niż w 2022 r.), a jej udział w ogólnej populacji wyniósł 22,4 proc. (podobnie rok wcześniej)".

W I kwartale br. na krakowskim rynku pracy pojawiło się również wiele zmian, a wśród nich m.in.: odnotowano wzrost o 0,8 proc. przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw i wyniósł liczbę - 245,6 tys. osób. Ponadto liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu marca 2024 r. była mniejsza w ujęciu rocznym o 6,6 proc, a stopa bezrobocia spadła o 0,2 p. proc. do 2,1 proc. Co więcej, w końcu marca 2024 r. Grodzki Urząd Pracy dysponował o 39,1 proc mniejszą niż rok wcześniej liczbą wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.

W I kwartale br. zatrudnienie większe niż przed rokiem odnotowano w większości sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym zwłaszcza w zakwaterowaniu i gastronomii (o 9,9 proc.), w obsłudze rynku nieruchomości (o 4,0 proc.), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 3,8 proc) oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 3,6 proc). Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił jedynie w przetwórstwie przemysłowym (o 5,8 proc).

Z kolei w strukturze według sekcji PKD najwięcej osób zatrudnionych było w: informacji i komunikacji (21,0 proc. ogólnej liczby zatrudnionych). Sekcjami o dużej liczbie osób zatrudnionych były również handel; naprawa pojazdów samochodowych (17,6 proc.), przetwórstwo przemysłowe (14,7 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,6 proc.). Zatrudnieni w sektorze przedsiębiorstw w Krakowie stanowili 44,5 proc. ogólnej liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w województwie (44,4 proc. rok wcześniej).

Ile wynosiło przeciętne wynagrodzenie?

Co ciekawe, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale br. było wyższe niż rok wcześniej o 11,9 proc. i wyniosło - 10 374,71 zł.

- W ujęciu rocznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się we wszystkich sekcjach PKD, przy czym najwyższy wzrost odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 18,1 proc.) - czytamy w Biuletynie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, wyższe niż średnia dla miasta, notowane było w sekcjach:

  • informacja i komunikacja (15 428,45 zł),
  • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (13 931,58 zł),
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12357,57 zł)
  • górnictwo i wydobywanie (11549,57 zł).

Znacznie poniżej średniej kształtowały się płace m.in. w sekcjach:

  • zakwaterowanie i gastronomia (5 433,15 zł),
  • transport i gospodarka magazynowa (6 917,12 zł),
  • obsługa rynku nieruchomości (7382,61 zł),
  • administrowanie i działalność wspierająca (7 829,21 zł)
  • handel; naprawa pojazdów samochodowych (7914,28 zł)

Rejestr REGON

Pod koniec marca 2024 r. w rejestrze REGON wpisanych było 179,1 tys. podmiotów z siedzibą w Krakowie, tj. o 5,3 proc. więcej niż przed rokiem. Stanowiły one 36,9 proc ogólnej liczby podmiotów wpisanych do rejestru w województwie małopolskim (rok wcześniej – 36,4 proc.)

- Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniosła 113,4 tys. i w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła o 5,8 proc.. Do rejestru REGON wpisanych było 50,3 tys. spółek (o 4,6 proc. więcej niż rok wcześniej), w tym 38,6 tys. spółek handlowych (o 6,2 proc. więcej niż w końcu marca 2023 r.). W ogólnej liczbie spółek handlowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły 85,9 proc. (84,8 proc. rok wcześniej), spółki akcyjne – 2,0 proc. (1,9 proc.), a spółki z udziałem kapitału zagranicznego – 14,6 proc. (odpowiednio 15,0%) - czytamy w Biuletynie.

Według stanu na koniec marca 2024 r. w rejestrze REGON 22,9 tys. podmiotów miało zawieszoną działalność. Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (86,9 proc.).

- Jako przeważający rodzaj prowadzonej działalności, podmioty najczęściej deklarowały (według stanu w dniu 31 marca 2024 r.) handel; naprawę pojazdów samochodowych – 28,6 tys. Do często deklarowanych rodzajów działalności należała również działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 27,1 tys. oraz informacja i komunikacja – 21,9 tys. - czytamy w opracowaniu.

W porównaniu do marca 2023r. największy wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej dotyczył sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 17,1proc..

Z kolei spadek liczby podmiotów odnotowano w sekcjach górnictwo i wydobywanie oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - odpowiednio o 2,9 proc. i 0,4 proc.

Według przewidywanej liczby pracujących (stan w dniu 31 marca 2024 r.) dominowały małe firmy, tj. o liczbie pracujących poniżej 10 osób, które stanowiły 97,1 proc. ogólnej zbiorowości podmiotów. Podmioty o przewidywanej liczbie pracujących 10–49 osób stanowiły 2,3 proc., a jednostki duże, tj. powyżej 49 pracujących – pozostałe 0,6 proc. ogólnej liczby podmiotów.

Restauracje z Polski otrzymały gwiazdki Michelin

od 7 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski